De stad, (f)actor van ontwikkeling

De aangroei van de wereldbevolking zal in de volgende decennia hoofdzakelijk toe te schrijven zijn aan de groei van steden in ontwikkelingslanden. De stedelijke bevolking is in 2007, voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid, groter dan de plattelandsbevolking. Meer dan drie miljard mensen wonen in de stad of in een stedelijke omgeving. De verstedelijking is een complex proces dat ingrijpende maatschappelijke gevolgen heeft op sociaal, economisch, ecologisch en cultureel vlak. Armoedebestrijding is de belangrijkste doelstelling van ontwikkelingssamenwerking. Het is dus logisch dat ontwikkelingspartners en donors ook oog hebben voor de ondersteuning van duurzame stadsontwikkeling.

Publicatie Details