Digital for Development (D4D): Strategienota voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap
Digital for Development

Digital for Development (D4D): Strategienota voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Deze nota bevat het strategisch beleid inzake ‘Digital for Development’ (D4D - Digitalisering voor Ontwikkeling) voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Het beschrijft de visie en de strategische prioriteiten van het beleid, hoe die uitgevoerd kunnen worden, welke partnerschappen aangegaan of versterkt moeten worden, en hoe het beleid strategisch beheerd zal worden. Het maakt deel uit van de globale benadering van het Belgische ontwikkelingsbeleid en moet gerealiseerd worden door samenwerking tussen de verschillende lokale, Belgische en internationale ontwikkelingsactoren.

Lees er meer over op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Publicatie Details