Evaluatie van de reactie van Enabel op de Covid-19 epidemie: real-time evaluatiemethodologie | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Evaluatie van de reactie van Enabel op de Covid-19 epidemie: real-time evaluatiemethodologie

Een real-time evaluatie is een evaluatie die tot doel heeft onmiddellijke feedback te geven aan de actoren die een programma uitvoeren, om het zo nodig snel te kunnen bijsturen.

Enabel heeft deze aanpak gebruikt om haar reactie op de Covid-19-pandemie te evalueren en de organisatie realtime-informatie te verstrekken over haar acties, de relevantie en de coherentie daarvan.

Dit document beschrijft de real-time evaluatiemethodologie en de lessen die eruit zijn getrokken.

Publicatie Details