Jaarverslag 2018

In het jaarverslag van 2018 wordt de nadruk gelegd op de performantie en op de bijdrage van de landenprogramma's aan de resultaten van de organisatie. Een samenvattende fiche per land beschrijft de bereikte resultaten volgens de prioriteiten van het samenwerkingsprogramma en vermeldt de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waartoe onze acties hebben bijgedragen.

Het sociale verslag bevat alle gegevens over ons sociaal kapitaal. Het jaarverslag wordt afgesloten met het financieel verslag.

Publicatie Details