Jaarverslag 2019 | Enabel - Agence belge de développement

Jaarverslag 2019

In dit jaarverslag blikken we terug op onze activiteiten van de afgelopen jaren met een focus op 2019. En we kijken meteen ook tien jaar vooruit. Onze nieuwe langetermijnstrategie is gericht op vijf grote mondiale uitdagingen: vrede en veiligheid, klimaatverandering, sociale en economische ongelijkheid, menselijke mobiliteit en verstedelijking.

Enabels ambitie is om een referentiespeler te zijn in de Belgische internationale samenwerking, in partnerschap met de Belgische overheidsdiensten, onderzoekscentra, universiteiten én de bedrijfswereld. We willen een gewilde partner in Afrika blijven en onze impact vergroten.

Enabel is ook een overtuigde Europese speler. We ondersteunen de ambitie van de EU om de samenwerking met de andere ontwikkelingsagentschappen verder te versterken.

De wereld staat voor grote uitdagingen om tegen 2030 de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te realiseren. Enabel is er vast van overtuigd dat zijn nieuwe strategie daar kan toe bijdragen.

Publicatie Details