Mondiale uitdaging - Wereldburgerschap | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Mondiale uitdaging - Wereldburgerschap

De wereld staat voor enorme uitdagingen om tegen 2030 de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. Enabel wil daartoe bijdragen door zijn ervaring en expertise aan te bieden in een aantal specifieke domeinen: vrede en veiligheid, klimaatverandering en milieu, sociale en economische ongelijkheid, verstedelijking, menselijke mobiliteit, en wereldburgerschap.

In het zoeken naar aangepaste oplossingen houden we rekening met de onontkoombare realiteit van de demografische explosie en geloven we rotsvast in de kracht van vrouwen en jongeren.

In deze brochure beschrijven we hoe we met onze projecten werken aan wereldburgerschap.

Publicatie Details