Ontwikkeling en betrokkenheid van de private sector in de gouvernementele samenwerking | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap
ontwikkeling_en_betrokkenheid_private_sector_afbeelding.png

Ontwikkeling en betrokkenheid van de private sector in de gouvernementele samenwerking

Duurzame ontwikkeling is enkel mogelijk als de acties van de publieke sector, de private sector en de civiele maatschappij elkaar versterken. Als Belgisch ontwikkelingsagentschap en uitvoerder van de gouvernementele samenwerking ondersteunt Enabel de ontwikkeling en de betrokkenheid van de private sector in zijn partnerlanden.

Publicatie Details