COVID-19: Enabel steunt de overheid van Burkina Faso in hun antwoord op de pandemie | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

SENSIBILISEREN TEGEN COVID-19 iN BURKINA FASO

Ondersteunen van gezondheids-, veiligheid- en private sector cruciaal om gevolgen covid-19 IN TE DIJKEn

Divider text here
In Burkina Faso zal Enabel de gezondheidssector, de veiligheidssector en de private sector ondersteunen. 

Enabel zal steun verlenen aan het nationaal actieplan door onder andere financiële capaciteiten te verlenen aan het Burkinabese rapid response team en de sensibiliseringscampagne van de overheid mee uit te dragen. 

Het rapid response team staat in voor de opvolging van de verspreiding van de epidemie, de opvolging van de contacten (contact tracing) en neemt stalen af bij vermoedelijke besmette personen. Enabel biedt ook ondersteuning in de gezondheidsstructuren en in de gemeenschappen om besmetting te bestrijden en te voorkomen. Ook de diagnostische capaciteit wordt opgetrokken. 

Daarnaast zal Enabel helpen bij het transport van medicijnen naar afgelegen gebieden, en heeft het ook 2 beademingsapparaten aangeschaft: deze zullen worden gebruikt in ziekenhuizen in Ouagadougou en Tenkodogo. 

Omdat dit virus eveneens een zware impact heeft op de economie, zal Enabel ook in die sector steun verlenen. Om het gebrek aan beschermingsmateriaal tegen te gaan, worden productie-ateliers geïdentificeerd die dit materiaal kunnen aanmaken. Op die manier creëer je werk, versterk je het lokale antwoord op de epidemie, en ondersteun je de lokale economie. Er worden eveneens extra verbrandingsovens gebouwd die het medisch en sanitair afval op een veilige en efficiënte manier kunnen vernietigen.

Enabel ondersteunt daarnaast ook de lokale politiediensten bij hun houding en gebaren ten opzichte van de bevolking (het dragen van maskers, afstand, enz.). 

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.