Covid-19: Vijf vragen aan Krista Verstraelen Landenvertegenwoordigster in Guinee | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

“De uitdagingen in Guinée zijn enorm. Daarom heroriënteerde Enabel al zijn lopende projecten naar COVID-19 responsacties.”

Divider text here
Vijf vragen aan Krista Verstraelen 
Landenvertegenwoordigster in Guinee 
Net als andere landen in de wereld wordt Guinee getroffen door Covid-19. Hoe zien de cijfers met betrekking tot de pandemie in dit land er op dit ogenblik uit?

De laatste statistieken die gepubliceerd werden op wdinsdag 19 mei 2020 door het nationaal gezondheidsagentschap maken melding van 67 nieuwe gevallen van Covid-19 in Guinee. Opgeteld met de gevallen die werden opgetekend sinds de ziekte op 12 maart in het land opdook, brengt dit cijfer het aantal besmettingen op 2.863. 1525 patiënten zijn genezen en 18 overleden. Het aantal nieuwe besmettingen is dus aanzienlijk toegenomen. Het is moeilijk om de pandemie in te dammen. Als ik, ter illustratie, Guinee zou moeten vergelijken met de Afrikaanse landen - ik geef er de voorkeur aan de vergelijking te beperken tot dit niveau - is er wel reden tot ongerustheid. Guinee behoort tot de Afrikaanse landen die het ergst getroffen zijn door de pandemie, met een 8e plaats op basis van de absolute cijfers. Als men de vergelijking maakt tussen het totaal aantal positieve gevallen en het aantal inwoners, rekening houdend met de periode (twee maanden) waarin de ziekte zich verspreid heeft, is de situatie nog veel zorgwekkender.

Wat zijn de uitdagingen waarmee het gezondheidssysteem van Guinee geconfronteerd wordt, in het kader van de bestrijding van het coronavirus?

Guinee heeft de ebola-epidemie gekend, in 2014, met 2500 slachtoffers. Men zou kunnen denken dat het land na deze vreselijke beproeving van vijf jaar geleden, beter gewapend zou zijn om gezondheidscrisissen het hoofd te bieden. Ondanks de maatregelen die de nationale overheid neemt, blijkt uit de manier waarop Covid-19 beheerst wordt, dat het Guineese gezondheidssysteem er niet klaar voor is. Men kan zeggen dat er niet gekapitaliseerd werd op de ervaring met ebola. 

Samen met de Universiteit van Conakry heeft Enabel net in Guinee de allereerste studie uitgevoerd om het voorbereidingsniveau te beoordelen van Guinee tegenover dit nieuwe coronavirus. Het idee bestond erin om te vertrekken van de realiteit op het terrein, om de respons beter te oriënteren. De resultaten van deze studie, die georganiseerd werd op diverse plaatsen in het land en bij een representatieve streekproef van de bevolking, tonen aan dat de gezondheidscentra niet goed uitgerust zijn, dat de zorgverleners niet correct zijn opgeleid, en dat er geen persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn. Daar komen ook nog de problemen bij van de opsporing: er was vertraging in de ontvouwing ervan, het aantal beschikbare tests is ontoereikend voor de reële behoeften op het terrein, en de opvolging van de contactgevallen is gebrekkig. Het opleidingsprogramma inzake epidemiologie op het terrein geeft aan dat tot op heden 40 % van de positief geteste personen "verdwenen zijn in de natuur" en weigeren zich te laten verzorgen. Men kan dus stellen dat de uitdagingen enorm zijn.

Hoe gedraagt de Guineese bevolking zich ten aanzien van de ziekte en de noodmaatregelen die genomen worden door de regering?

Over het algemeen gedraagt de bevolking zich eerder goed met betrekking tot de ziekte. Ik herinner eraan dat de studie, die ook peilde naar de attitudes en de perceptie van de Guineeërs met betrekking tot Covid-19, toch aantoont dat een deel van de bevolking het bestaan van de pandemie in hun land relativeert, en gelooft dat het "een ziekte van de blanken" is. 

De politieke crisis, gekoppeld aan de wetgevende verkiezingen en het referendum van 22 maart, heeft een grote impact gehad op het verloop van de pandemie en het gedrag van de bevolking ten aanzien ervan. Er ontstond een soort van vertrouwensbreuk tussen een deel van de bevolking en de bestuurders. Een dergelijke breuk is niet de beste bondgenoot in tijden van crisis. Daarbij komt nog het niveau van armoede van de meerderheid van de bevolking, die elke dag op zoek moet naar eten en dus moeilijk in quarantaine geplaatst kan worden. Dit alles lijkt bijgedragen te hebben tot de vertraging van de respons in Guinee. De maatregelen die genomen werden door de regering, de sanitaire noodtoestand, de bewegingsbeperkingen van de bevolking, het verplicht dragen van mondmaskers in de openbare ruimte, worden steeds meer nageleefd. De sensibilisering heeft daar wellicht een grote rol in gespeeld. Alsook de vrees om boetes te moeten betalen.

"40 % van de positief geteste personen weigeren zich te laten verzorgen."
Welke acties neemt de Guineese regering om de uitbreiding van de epidemie tegen te gaan?

De regering heeft op 27 maart de sanitaire noodtoestand afgekondigd. Sindsdien zijn de grenzen gesloten. Enkel vrachtvervoer, humanitaire vluchten en "speciale" vluchten mogen landen op de luchthaven van Conakry. Er werd een avondklok ingesteld tussen 21 uur en 5 uur 's morgens. Het dragen van mondmaskers werd verplicht gemaakt in de openbare ruimtes. De bewegingen van de bevolking, met name de verplaatsingen tussen steden, werden drastisch beperkt, en samenscholingen van meer dan twintig personen zijn niet toegelaten.

Dan is er nog de maatregel met betrekking tot de tests, voor het opsporen van de positieve gevallen, de afzondering ervan, en de opvolging van hun contacten. Op dit vlak is er nog veel ruimte voor verbetering. 

Welke acties onderneemt Enabel om de regering te helpen in haar strijd tegen Covid-19?

 Als reactie op de hoogdringendheid die opgelegd wordt door de verspreiding van Covid-19, heeft Enabel al zijn projecten in uitvoering geheroriënteerd naar de responsacties. We zijn al heel vroeg in actie gekomen ter ondersteuning van het nationale responsplan, via de productie en de verspreiding van sensibiliseringsberichten, ook in lokale talen, via steun aan de ngo's die op het terrein actief zijn, en de levering van mondmaskers en hygiënekits aan de gezinnen. Ik moet daar de snelle situatiediagnose aan toevoegen, waar ik het hierboven al over had, maar ook de organisatie van een hackathon die een honderdtal lokale start-ups gemobiliseerd heeft, wat het mogelijk gemaakt heeft digitale oplossingen te ontwikkelen om de pandemie een halt toe te roepen.  

 In de komende dagen zullen we een mobiele app ontvouwen (Android en iOS) die zal bijdragen tot de sensibiliserings- en informatie-inspanningen. Deze app legt de nadruk op het ludieke, en zal de internetgebruikers in staat stellen om op een leuke manier iets bij te leren over Covid-19. 

Enabel Guinee houdt zich ook bezig met de economische veerkracht, met bijzondere aandacht voor de voedselveiligheid en de tewerkstelling, thema's die verband houden met de steun aan het ondernemerschap, de rode draad in onze projecten.  Discover more stories

Noodhulp voor vaccinatie is een prioriteit voor de Europese ontwikkelingsagentschappen. Toch wordt er ook al gewerkt aan de toekomstige zelfvoorziening voor vaccins en gezondheid in Afrika. België wil zeker een rol spelen in deze...
Een wereldburger beseft dat haar of zijn acties een effect hebben op de wereld, en zet zich in voor een meer rechtvaardige, solidaire en duurzame mondiale samenleving. Het programma voor...
In Congo hebben veel huishoudens geen toegang tot drinkbaar water, omdat de watervoorziening er niet bestaat. Maar hoe los je dit op wanneer er ook geen elektriciteit voorhanden is? Enabel pakt het probleem samen met lokale partners aan.

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.