E-learning in Palestina | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

E-learning IN PALESTINA

Het lager en middelbaar onderwijs in Palestina zet de stap naar leerringgericht leren via e-leren en ICT

Delen

In het kort

Divider text here
Het e-leerproject had als doel ICT te introduceren in 288 testscholen op de Westelijke Jordaanoever. Daarmee wou het leerlinggericht leren versterken en de leerlingen de kans bieden 21e-eeuwse vaardigheden op te doen. 

Toen het project in 2011 van start ging, gebruikten de Palestijnse scholen vrijwel geen ICT. Het Belgisch e-leerproject speelde dus een voortrekkersrol in Palestina. En het bleek globaal gezien een schot in de roos te zijn. Het project hielp de focus te verschuiven van louter technische oplossingen naar ICT-gebruik als opstapje voor leerlinggericht leren. 

Als onderwijs een chemische reactie is, dan is ICT@E de katalysator

Divider text here
E-leren en ICT waren geen doel op zich maar een middel om leerlinggericht leren te versterken en de leerlingen de kans te bieden 21e-eeuwse vaardigheden op te doen (zoals kritisch denken, leren leren, problemen oplossen, wereldburgerschap, digitale geletterdheid, …). Het e-leerproject ondersteunde een nieuwe manier van lesgeven waarbij de leerkracht meer innovatieve methodes invoert en de leerling een actievere rol speelt. ICT wordt bovendien ingezet als een middel om leerkrachten op te leiden en hun kennis van actief leren en hun 21e-eeuwse vaardigheden op te krikken. Op die manier draagt het bij tot de kwaliteit van het lesgeven in Palestina. 

 Verder zijn e-leren en ICT-gebruik een hefboom voor meer inclusief onderwijs. E-leren via een leerlinggerichte aanpak opent immers de weg naar afstandsleren en andere vormen van onderwijs die beter aansluiten bij mensen met bijzondere noden, zoals leerlingen die getroffen zijn door het conflict. 

VOORNAAMSTE RESULTATEN

Divider text here
Bottom-upaanpak via initiatieven die van de school uitgaan
Via een competitief fonds werden de leerkrachten aangemoedigd om lesmateriaal te ontwikkelen met gebruik van ICT. 288 testscholen hebben deelgenomen. Ze werden beloond met ICT-materiaal op basis van hun eigen behoefteanalyse. Tegen het eind van het project hadden de leerkrachten in totaal 1.600 lesmaterialen ontwikkeld dankzij de succesvolle bottom-upaanpak. Het materiaal werd geüpload op het lerarenportaal dat het ministerie van Onderwijs heeft ontwikkeld.
Lerarenopleiding
Meer dan 1200 leerkrachten werden opgeleid in leerlinggericht onderwijs via ICT-gebruik. Er werd een opleidingshandboek uitgewerkt dat beschrijft hoe de leerkracht ICT in de klas kan toepassen en integreren. De nadruk ligt daarbij niet op de technologie maar op de rol van de leerkracht als facilitator. Het opleidingshandboek werd samen met de leerkrachten opgesteld en groeide uit tot dé nationale referentie in Palestina. Momenteel worden de opleidingsinspanningen opgeschaald naar 14.000 leerkrachten.
Digitaal lerarenplatform
Het project heeft een digitaal lerarenportaal opgericht waar de leerkrachten hun lesmateriaal kunnen delen (www.elearn.edu.ps). Tegen het einde van het project telde het lerarenportaal 6.500 actieve gebruikers en meer dan 2 miljoen hits om e-lessen te downloaden of uploaden. Dankzij een succesrijke promotiecampagne van het ministerie in 2016 stegen die cijfers tot 31.200 actieve gebruikers, 5.400 lesmaterialen en meer dan 3,5 miljoen hits. Het lerarenportaal wordt aangestuurd door de leerkrachten, zij beslissen zelf welke ‘widget’ of ICT-instrument ze onder elkaar delen. De ‘peer-to-peer’-aanpak bleek een uitstekende manier om de onderwijsgemeenschap te motiveren, aan te moedigen en te mobiliseren voor ICT in het onderwijs.
Beleidsadvies
Het project gaf ook beleidsadvies, gebaseerd op grootschalig actie-onderzoek, om te leren uit de activiteiten en proefprojecten die het heeft ondersteund. Dat resulteerde in zes beleidsnota's die in december 2015 werden gepubliceerd en verspreid over een brede groep belanghebbenden met oog op het Palestijnse beleid rond digitalisering in het onderwijs. Die beleidsnota's geven beleidsadviezen rond het efficiëntste gebruik van ICT voor leerlinggericht leren in het Palestijnse onderwijssysteem. Hoewel de input voor de beleidsnota’s in Palestina werd verzameld, zijn de outcomes en de bevindingen ervan ook relevant voor andere landen.

Bijblijven met de technologie

Divider text here
De technologie staat nooit stil en kansen voor ICT@E doen zich sneller voor dan de projectplanners kunnen voorzien. Flexibiliteit is dan ook belangrijk om kansen te grijpen. Het ministerie en Enabel grepen de kans om meer innovatie toe te voegen aan het project:

Mobiel leren en apps

In 53 scholen werden opleidingssessies georganiseerd om te tonen hoe mobiele toestellen (tablets) ingezet kunnen worden als een instrument voor nieuwe actieve les- en leermethoden. Verder ontwikkelden 500 leerlingen zelf mobiele applicaties onder de begeleiding van 25 door het ministerie opgeleide deskundigen. In 2014 en 2015 werden mobiele apps tentoongesteld op een beurs onder de vlag van ‘UNESCO YouthMobile’ waar prijzen werden uitgereikt voor de beste applicatie.

LEGO-robotica 

Dit project voorzag eveneens in opleiding en uitrusting om het gebruik van LEGO-robotica voor STEM-onderwijs (science, technology, engineering en mathematics) aan te sturen. Het gebruik van LEGO-robotica maakte echt leerlinggericht leren in STEM mogelijk en heeft bovendien de motivatie van de leerlingen en leerkrachten die de robots gebruikten een flinke boost gegeven. Bovendien heeft de LEGO-robotica de leerkrachten aangemoedigd om nauwer samen te werken met als gevolg meer coördinatie en minder overlappingen in de verschillende STEM-lessen.

over het project

Divider text here
Van 2011 tot 2015 hebben het Palestijns ministerie van Onderwijs en Hoger Onderwijs (MoEHE) en het Belgisch ontwikkelingsagentschap (Enabel) samen een e-leerproject uitgevoerd om ICT-gebruik in te voeren in het onderwijs en om leerlinggericht onderwijs te versterken. Het project van 4 miljoen euro werd gefinancierd door België en Palestina. Na de officiële afloop van het project zet het ministerie van Onderwijs de inspanningen voort en schaalt ze op.

Het project won de D4D-Prijs ‘Digitalisering voor Ontwikkeling’ 2016, een nieuw tweejaarlijks initiatief van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika met de uitdrukkelijke steun van minister voor Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en het Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking. De Prijs D4D bekroont initiatieven die digitalisering inzetten als een hefboom voor ontwikkeling. Projecten en ideeën die het potentieel van nieuwe technologieën op een innovatieve manier benutten, komen in aanmerking,

Delen

Discover more stories

Was jij er niet bij de eLearning Africa Conference 2022? Dit waren de 4 hoogtepunten.
Voorwoord door Meryame Kitir, Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
Hoe promoot Enabel internationale solidariteit? Voorzitster van de raad van bestuur, Delphine Moralis, en Jean Van Wetter, Algemeen directeur bij Enabel, spreken er in dit interview over.  

STAY INFORMED

Divider text here
Keep up-to-date with our latest activities and with international development trends from a Belgian perspective.