Enabel leidt Senegalees gezondheidspersoneel op in Covid-19-zorg | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Enabel leidt Senegalees gezondheidspersoneel op in Covid-19-zorg

Divider text here
In Senegal heeft Enabel met het Senegalees ministerie van gezondheid en sociale actie een nationaal Covid-19-reponsplan uitgewerkt met onder andere aandacht voor de opleiding en capaciteitsontwikkeling van gezondheidspersoneel.

Zoals andere landen heeft ook Senegal sinds 2 maart de strijd aangebonden met het Coronavirus. De snelle verspreiding van het virus leidde tot belangrijke maatregelen in de ganse gezondheidspiramide en de uitwerking van een nationaal responsplan met een belangrijk onderdeel opleiding en capaciteitsontwikkeling van gezondheidspersoneel. 

Enabel is een Technisch en Financieel Ontwikkelingspartner van Senegal en heeft zijn interventies geheroriënteerd naar ondersteuning van de inspanningen van de staat in dit plan dat de veerkracht wil versterken en draagt zo bij aan de Covid-19-aanpak.

Er werden Covid-19-opleidingen gegeven in de gezondheidsdistricten in de 3 regio’s waar Enabel actief is, met name Kaolack, Fatick en Kaffrine, aan gezondheidspersoneel, dokters, verpleegsters, vroedvrouwen en ambulanciers, maar ook aan de eerste-hulp, defensie-en veiligheidspersoneel en gemeenschapswerkers.
“Enabel heeft zijn interventies geheroriënteerd om Senegal bij te staan in de Covid-19-aanpak. Een totaal van 450.000 euro’s van het nieuwe Belgisch-Senegalees samenwerkingsprogramma wordt hierin geïnvesteerd.”
De focus lag op detectie van verdachte cases, de bevestiging van diagnoses, de zorg voor patiënten, beschermingsmaatregelen, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, het afvalbeheer, isolatieprotocols en de ontsmetting van zorgeenheden. 

Samen met dit opleidingspakket wordt een totaal van 450.000 euro’s van het nieuwe Belgisch-Senegalees samenwerkingsprogramma ‘Gezondheid van vrouwen, baby’s, kinderen en adolescenten’ geïnvesteerd door Enabel in, onder andere, communicatie/sensibilisatie, beschermingsmaterieel en diagnose-uitrusting en medische zorg om Covid-19 te bestrijden. 

Discover more stories

Noodhulp voor vaccinatie is een prioriteit voor de Europese ontwikkelingsagentschappen. Toch wordt er ook al gewerkt aan de toekomstige zelfvoorziening voor vaccins en gezondheid in Afrika. België wil zeker een rol spelen in deze...
Een wereldburger beseft dat haar of zijn acties een effect hebben op de wereld, en zet zich in voor een meer rechtvaardige, solidaire en duurzame mondiale samenleving. Het programma voor...
In Congo hebben veel huishoudens geen toegang tot drinkbaar water, omdat de watervoorziening er niet bestaat. Maar hoe los je dit op wanneer er ook geen elektriciteit voorhanden is? Enabel pakt het probleem samen met lokale partners aan.

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.