Enabel versterkt weerbaarheid van migranten en boeren in Marokko | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

 WEERBAARHEID versterken van migranten en boeren in Marokko

Divider text here
Als respons op de coronacrisis heeft Enabel Marokko samen met zijn nationale partners dringende maatregelen getroffen om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te helpen de pandemie het hoofd te bieden.

De coronacrisis heeft een groot aantal migranten in uiterst moeilijke economische omstandigheden gebracht. De meesten onder hen komen uit sub-Saharaans Afrika en werken in Marokko in de informele economie. Als gevolg van de coronacrisis zijn de meeste economische activiteiten tot stilstand gekomen en daardoor hebben deze mensen geen inkomsten meer.

Sinds 2016 heeft Enabel verschillende projecten die gericht zijn op migranten in Marokko. Enabel spitst zich toe op de economische integratie van migranten. Dat doet Enabel door hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in Marokko te verbeteren. Verder begeleidt Enabel Marokkanen die in België wonen om een onderneming te starten in Marokko. Tot slot verbetert Enabel de toegang van de migranten en vluchtelingen tot hun rechten. Hiervoor versterkt Enabel de competenties van de actoren die deze toegang kunnen vergemakkelijken.

Via zijn migratieprojecten werkt Enabel onder meer aan de verbetering van de communicatie over preventie- en hygiënemaatregelen en over de sociale rechten van migranten, asielzoekers en vluchtelingen.


Enabel ondersteunt zijn publieke partner en referentie-instelling – de Entraide Nationale – op het gebied van sociale bijstand om initiatieven te organiseren die snel kunnen inspelen op de basisbehoeften van de kwetsbare bevolking. Enabel versterkt ook de lokale coördinatie door een digitale toolbox te ontwikkelen. Via die toolbox kunnen verenigingen die lid zijn van lokale netwerken blijven communiceren (voorheen deden ze dat face-to-face) en kunnen ze de werkzaamheden coördineren om de meest kwetsbaren te helpen. Ten slotte ontvangen de juridische klinieken van de universiteiten van Casablanca, Oujda, Rabat en Tanger na de sluiting van de universiteiten digitaal materiaal. Dit materiaal is door de Belgische partneruniversiteiten of rechtstreeks door Enabel ontwikkeld. Het doel is dat ze dankzij dat materiaal hun vaardigheden over de toegang tot rechten verder versterken.

Landbouwers zwaar getroffen

In het zuiden van Marokko worden de producenten van dadels en saffraan voor het tweede jaar op rij zwaar getroffen door de droogte. Bovendien werden in april belangrijke evenementen voor de afzet van lokale producten, zoals de Internationale Landbouwbeurs in Marokko, geannuleerd. Daar lijdt de economische activiteit van de coöperaties erg onder. Verder zijn er strenge beperkingen op het koeltransport als gevolg van de lockdown, voor en tijdens de periode van de ramadan, die normaal gesproken zorgt voor een piek in het verbruik

Via onze projecten ter ondersteuning van de landbouwsector helpen we coöperaties innovatieve marketingoplossingen te vinden voor hun producten: online marketing, beveiligde distributie in supermarkten en winkels in grote steden. Daarbovenop ontwikkelen we digitale marketingstrategieën voor de export.

We versterken ook de capaciteiten van organisaties en producenten om hygiënevoorschriften en veiligheidsmaatregelen te respecteren in de strijd tegen COVID-19 in oases en in verpakkingseenheden. Het gaat onder meer om desinfectie en goede praktijken in de voedselketen, evenals het uitrusten van verwerkingseenheden voor dadels en saffraan met beschermende en hygiënische apparatuur.

Deze acties die zich toespitsen op communicatie, digitalisering en de institutionele steun van onze Marokkaanse partners, leggen de basis voor een duurzame en structurele oplossing om de boeren en migranten weerbaarder te maken in de delicate fase van de heropstart. Als gevolg daarvan zal de onlineverkoop belangrijker worden, evenals het afstandsleren en de hygiënische bescherming van landbouwproducten.

Discover more stories

Noodhulp voor vaccinatie is een prioriteit voor de Europese ontwikkelingsagentschappen. Toch wordt er ook al gewerkt aan de toekomstige zelfvoorziening voor vaccins en gezondheid in Afrika. België wil zeker een rol spelen in deze...
Een wereldburger beseft dat haar of zijn acties een effect hebben op de wereld, en zet zich in voor een meer rechtvaardige, solidaire en duurzame mondiale samenleving. Het programma voor...
In Congo hebben veel huishoudens geen toegang tot drinkbaar water, omdat de watervoorziening er niet bestaat. Maar hoe los je dit op wanneer er ook geen elektriciteit voorhanden is? Enabel pakt het probleem samen met lokale partners aan.

RESTEZ INFORMÉ

Divider text here
Suivez nos actions ainsi que les dernières tendances 
en matière de coopération au développement.