De Guineese bevolking bewust maken van de gevaren van het coronavirus | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

De Guineese bevolking bewust maken van de gevaren van het coronavirus

Divider text here
Als respons op de Covid-19-crisis heeft Enabel al zijn lopende acties in Guinee aangepast en toegespitst op de bestrijding van de pandemie. Deze acties worden uitgevoerd op de as Conakry, Mamou en Kindia.

De activiteiten van de Belgische gouvernementele samenwerking in Guinee focust op de ontwikkeling van het agrarisch, stedelijk en vrouwelijk ondernemerschap, en ook op de bevordering van seksuele en reproductieve rechten (She decides ). Ze hebben nu in hun programma acties geïntegreerd die specifiek zijn voor de huidige pandemie: sensibilisering, verdeling van mondmaskers, handgels, handwaspakketten, enz.

Het project ‘Sanita Clean Cities’ wordt gefinancierd door de Europese Unie en werkt samen met de stedelijke gemeenten Conakry en Kindia om het afvalbeheer te professionaliseren. Het project ondersteunt nu deze gemeenten in hun lokale respons. Enabel heeft een reeks opleidingen opgestart in samenwerking met ngo's, die zich inzetten om de bevolking te sensibiliseren voor hygiëne- en andere voorzorgsmaatregelen. Er wordt ook gezorgd voor bewustmakingsmateriaal en handwaspakketten.

Het eveneens door de Europese Unie gefinancierde project Integra is gericht op de re-integratie van terugkerende migranten en de duurzame sociaal-professionele inschakeling van jonge Guineeërs. Het organiseert nu bewustmakingscampagnes om te informeren over hygiënemaatregelen en voorziet ook in beschermingsmateriaal voor de gezondheid.

In de komende weken zullen ook de andere gemeenten op de as Conakry, Mamou en Kindia van Enabel dezelfde steun krijgen.