Jeugdwerkloosheid terugdringen in Palestina | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Jeugdwerkloosheid terugdringen 

Werkplekleren voor een betere doorstroming van opleiding naar werk
De meeste Palestijnse jongeren zitten zonder werk. Een van de redenen daarvoor is dat bedrijven op zoek zijn naar technisch geschoold personeel, terwijl de Palestijnse jongeren na hun middelbare school vaak worden aangemoedigd om verder te studeren in academische richtingen. 

Delen

Zowel politieke als economische beperkingen staan de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio in de weg, vooral in de Gazastrook. Daardoor kan de private sector moeilijk groeien en blijft de Palestijnse economie grotendeels afhankelijk van de openbare sector. Die is goed voor 15 % van de tewerkstelling op de Westelijke Jordaanoever en 36 % in de Gazastrook.

De algemene economische situatie in Palestina verslechtert. Daarbij is er sprake van een snelle bevolkingsgroei en een nog snellere toename van het aantal mensen dat de arbeidsmarkt betreedt. Al deze elementen dragen bij tot een explosie van de werkloosheid, vooral onder de jongeren. In 2017 bedroeg de werkloosheid in Palestina 27,4 % van de actieve bevolking, dat is 0,5 % meer dan in 2016. De werkloosheid was het hoogst in de Gazastrook met 43,6 %, vergeleken met 18 % op de Westelijke Jordaanoever.
De werkloosheid loopt in de Gazastrook op tot meer dan 43%. Toch zijn er jobs in de privésector voor mensen met technische vaardigheden, maar slechts 3% van de Palestijnse studenten haalt een diploma technisch onderwijs of beroepsopleiding. 
In de private sector daarentegen is veel vraag naar technische vaardigheden, maar minder dan 3 % van de Palestijnse studentenpopulatie behaalt een diploma technisch onderwijs of beroepsopleiding.

Enabel wil de jeugdwerkloosheid in Palestina aanpakken door ervoor te zorgen dat afgestudeerden vaardigheden hebben die beantwoorden aan de vraag op de arbeidsmarkt. Dat doen we door werkplekleren te integreren in technische en beroepsopleidingen. Werkplekleren verbetert de praktische vaardigheden van studenten en vergemakkelijkt de overgang van opleiding naar werk omdat de student gedeeltelijk wordt opgeleid op de werkplek.

WERKPLEKLEREN WERKT

Divider text here
Ameen, Soujoud, Ala en Amar getuigen over hun ervaring.

Ameen - Schilderen en binnenhuisinrichting

“Door de opleiding in de private sector leerde ik alles om mijn eigen bedrijfje op te zetten en aan mijn financiële onafhankelijkheid te werken.”
Lees zijn verhaal

Soujoud en Ala – Modeontwerp

“Dankzij de stage in de private sector zijn wij mee met de nieuwste trends en hebben we de vaardigheden die nodig zijn in de modewereld.”
Lees hun verhaal

Amar – IT-programmeerder

“Door het werkplekleren kreeg ik de nodige skills in de vingers om mijn kennis verder te ontwikkelen en om praktijkervaring op te doen.”
Lees zijn verhaal

En daarna?

Divider text here
Werkplekleren heeft de publieke en private sector samengebracht via de gezamenlijke doelstelling om de vaardigheden en competenties van afgestudeerden uit het technisch en beroepsonderwijs te verbeteren en de overgang van opleiding naar werk te vergemakkelijken.

Met de steun van Enabel konden meer dan 2000 studenten deelnemen aan 83 initiatieven voor werkplekleren bij bedrijven. We geloven dat de private sector werkplekleren moet blijven ondersteunen zodat de studenten vlot kunnen blijven doorstromen naar de arbeidsmarkt. Hiervoor moet de private sector nauw betrokken blijven bij het ontwerpen, uitrollen en evalueren van het werkplekleren op elk niveau. Daarnaast is het belangrijk dat opleidingen voor het technisch en beroepsonderwijs vaardigheden aanleren die inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt.

Het project In een notendop

Divider text here
  • In 2017 bedroeg de werkloosheid in het Palestijns gebied 27,4 % van de actieve bevolking. Ze was het hoogst in de Gazastrook met 43,6 % vergeleken met 18 % op de Westelijke Jordaanoever.
  • Voor 16 TVET-programma’s werden leerplannen opgesteld, volgens de behoeften van de arbeidsmarkt. Hierdoor werkten 45 instellingen voor beroepsopleidingen samen met meer dan 238 bedrijven. 
  • Meer dan 2000 studenten namen deel aan 83 initiatieven voor werkplekleren bij bedrijven.
  • Duur: 17/07/2013 – 17/07/2018
  • Financiering: België, Palestijns Gebied
  • Budget: € 6.900.000 .

Discover more stories

Noodhulp voor vaccinatie is een prioriteit voor de Europese ontwikkelingsagentschappen. Toch wordt er ook al gewerkt aan de toekomstige zelfvoorziening voor vaccins en gezondheid in Afrika. België wil zeker een rol spelen in deze...
Een wereldburger beseft dat haar of zijn acties een effect hebben op de wereld, en zet zich in voor een meer rechtvaardige, solidaire en duurzame mondiale samenleving. Het programma voor...
In Congo hebben veel huishoudens geen toegang tot drinkbaar water, omdat de watervoorziening er niet bestaat. Maar hoe los je dit op wanneer er ook geen elektriciteit voorhanden is? Enabel pakt het probleem samen met lokale partners aan.

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.