Zelfs in tijden van covid-19 mag onderwijs niet on hold gezet worden | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

Zelfs in tijden van Covid-19 mag onderwijs niet on hold gezet worden

Divider text here
Covid-19 heeft het onderwijs over de hele wereld ernstig verstoord. Verschillende regeringen hebben de pijnlijke beslissing genomen om onderwijsinstellingen te sluiten om de verspreiding van het virus te voorkomen. Dit heeft overal een grote impact, maar in vele landen blijft leren mogelijk via digitale middelen. Dat is echter niet zo vanzelfsprekend in Oeganda, een van de partnerlanden van Enabel. 
Oeganda heeft geen ICT-onderdeel in zijn onderwijsbeleid waardoor het onderwijs in dergelijke tijden toch had kunnen doorgaan. Bovendien zijn er nog andere uitdagingen: de ICT-infrastructuur is slecht ontwikkeld, mensen zijn onvoldoende digitaal onderlegd, er heerst een negatieve houding tegenover ICT, enz. De 15 miljoen leerlingen – die ongeveer 40 % van de totale Oegandese bevolking uitmaken – werden in maart naar huis gestuurd en hebben sindsdien geen enkele serieuze vorm van onderwijs meer genoten. In het land werden meer dan duizend mensen besmet met corona. Er viel één dodelijk slachtoffer te betreuren in juli. Momenteel is het nog onduidelijk of de scholen dit jaar opnieuw zullen opengaan.

Het ‘nieuwe normaal’ introduceren 

De uitdagingen die de coronacrisis met zich meebrengt, vragen om een nieuwe manier van onderwijs. Enabel heeft hierop gereageerd door het Oegandese ministerie van Onderwijs en Sport te ondersteunen bij het ontwikkelen en invoeren van een strategie voor afstandsonderwijs: de ‘Sandbox’.

De strategie wordt in de vijf National Teachers Colleges (opleidingsinstituten voor leerkrachten) van het land getest om lessen te leren voor de hele onderwijssector in Oeganda. De Sandbox neemt afstand van de traditionele onderwijsmethoden en omarmt het gebruik van technologie. 

Deze innovatie biedt een testomgeving voor onderwijstechnologie (EdTech). Daarbij wordt volop gebruikgemaakt van het potentieel van leerkrachten om te reageren op de huidige onderwijscrisis door verschillende ICT-instrumenten en -praktijken in te voeren. Die moeten het afstandsonderwijs tijdens en na de coronacrisis vergemakkelijken en verbeteren.
"De uitdagingen van Covid-19 vragen om een nieuwe manier van lesgeven. Het invoeren van een strategie voor afstandsonderwijs: de Sandbox, biedt een stuk van het antwoord." 
Wat is de ‘Sandbox’ precies? 

De strategie besteedt specifieke aandacht aan de communicatie tussen schoolmanagement, personeel en studenten. Sms en videoconferenties zijn daarom aanwezig om de interactie binnen de schoolgemeenschap te garanderen. 

Voor de Sandbox zijn ook hackathons cruciaal om docenten te betrekken en creativiteit te stimuleren. De eerste virtuele hackathon was een succes. Er deden 70 docenten mee, die elk een verscheidenheid aan tools voor het uitwerken en geven van lessen hebben aangedragen.

Bolla Norbert is muziekdocent en een van de winnaars van de hackathon. Zijn gebruik van WhatsApp om les te geven heeft hem de prijs opgeleverd. Wat in eerste instantie begon als een manier om contact te houden met studenten, is volgens Bolla veranderd in een effectief lesprogramma. Tot nu toe krijgen 29 van de 38 leerlingen elke dag om 15 uur les.

Daarnaast is er een helpdesk van docenten die een kei zijn in ICT in het leven geroepen. Zij moeten het gebruik van ICT ondersteunen. Enabel steunt de leden van de helpdesk bij het organiseren van wekelijkse Community of Practice-sessies, die digitaal worden gehost. Tijdens deze sessies leren docenten hoe ze digitale hulpmiddelen kunnen gebruiken om les te geven, zoals screen-casting, podcasting, videoconferenties, e-books en Padlets. Het aantal deelnemers is gestegen van 82 naar 160 binnen twee maanden.

Enabel ondersteunt al een 20-tal jaar de onderwijssector in Oeganda met een focus op lerarenopleidingen en beroepsonderwijs. 

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.