Vijf vragen aan Arnaud Leclercq Coördinator van het programma Wehubit | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

"Wij financieren digitale initiatieven in onze partnerlanden"

Divider text here
Vijf vragen aan Arnaud Leclercq
Coördinator van het programma Wehubit

Delen

Enabel financiert al een aantal initiatieven voor digitalisering in de partnerlanden. Waarin onderscheidt Wehubit zich dan? 

Ons programma maakt geen deel uit van de bilaterale ontwikkelingssamenwerking. Wij voeren dus geen opdrachten van het begin tot het einde uit in samenwerking met de overheden van een partnerland.

Ons platform heeft als taak om digitale initiatieven te financieren die uitgaan van de private sector, van verenigingen zonder winstoogmerk of van de publieke sector. Leningen aan de private sector worden verstrekt door onze partner BIO, terwijl de subsidies voor non-profit organisaties worden toegekend door Enabel. De initiatiefnemers moeten zich aanmelden door zich in te schrijven op onze portaalsite www.wehubit.be

Met andere woorden, wij gaan niet zelf op zoek naar projecten, en wij zijn ook niet rechtstreeks betrokken bij de uitvoering ervan. Wij selecteren de kandidaten die ons veelbelovend lijken en die aansluiten bij onze richtsnoeren. Wehubit reikt hen fondsen aan waarmee ze hun initiatief kunnen verwezenlijken. Opgelet: wij financieren ook geen start-ups. Wij beschikken immers niet over de nodige capaciteiten om de gefinancierde ideeën te begeleiden op het terrein, wij selecteren initiatieven die hun sporen al verdiend hebben, en die fondsen nodig hebben om de volgende stap te zetten. Om het in start-uptaal te zeggen: Wehubit financiert de scaling-up!

Wat zijn jullie selectiecriteria? 

Wel, bovenop de aanvaardbaarheidscriteria hebben wij een reeks richtlijnen opgesteld. Om te beginnen willen wij projecten financieren die digitalisering inzetten als een instrument dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het land en dat een pluspunt betekent voor de bevolking. Om een voorbeeld te geven: stel je een land voor met afgelegen plattelandsgebieden, waar de toegang tot geneeskundige zorg moeilijk is om eenvoudige logistieke redenen. Als een zieke twee uur nodig heeft om bij de dichtstbijzijnde arts te geraken, kan een systeem voor raadplegingen op afstand via een digitale tablet de overheden echt helpen om eerstelijnszorg uit te bouwen. Voor ons is dit een interessant voorbeeld.

Vervolgens baseren wij ons op de strategienota die de Belgische ontwikkelingssamenwerking in 2016 heeft opgesteld. Die gaat uit van twee richtlijnen en drie strategische assen: ‘do no harm’, houd dus rekening met eventuele negatieve neveneffecten, en ‘put people first’, stel de mensen op de eerste plaats. De strategische prioriteiten zijn: beter gebruikmaken van (big) data, zorgen voor meer inclusie samenlevingen, en in de hand werken van inclusieve en duurzame economische groei.

Ten derde geven wij de voorkeur aan benaderingen die de mensenrechten aanmoedigen en die de rechtsstaat versterken. Wij willen trouwens dat de geselecteerde initiatieven gelinkt zijn aan een van de veertien partnerlanden van Enabel.

Tot slot zullen wij onderzoeken of de projecten in de lijn liggen van de principes voor digitale ontwikkeling, dat zijn internationale richtlijnen opgesteld door een aantal actoren uit de ontwikkelingssamenwerking.
"Wij selecteren initiatieven die hun sporen al hebben verdiend, en die fondsen nodig hebben om een stapje verder te gaan. Om het in start-uptaal te zeggen: Wehubit financiert de scaling-up!."
Hoe gaat de selectie concreet in zijn werk?

Wij zijn van plan om 2 à 4 oproepen tot het indienen van projecten te lanceren per jaar, en om de beste projecten te selecteren. Het is de bedoeling om telkens een thema te kiezen. Zo heeft de eerste oproep die open is sinds eind juni 2018 als thema vrouwen- en jongerenrechten, inclusie en empowerment. 

Onlangs heb ik in Bangladesh een project ontdekt dat aardig in de buurt komt van wat wij graag willen zien: in de textielfabrieken kunnen de arbeidsters zich inschrijven voor een spel op de smartphone. Op die manier raken ze vertrouwd met hun rechten als werknemer. Dat wordt ‘gamification’ genoemd. Op zondag kunnen ze in het park advocaten en juristen ontmoeten om hun problemen te bespreken en een oplossing te zoeken. Voor de inclusie van jongeren kunnen we denken in de richting van democratische participatie of van toegang tot werkgelegenheid. En in het algemeen kan het gaan om digitale instrumenten waarmee ze beter met geld leren omgaan bijvoorbeeld. 

Dat is niet het soort project dat Enabel gewoonlijk uitvoert. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? 

Door een samenloop van veranderingen in dezelfde richting. Van de ene kant wil onze voogdijminister liefst snelle en concrete resultaten zien. Bovendien legt hij de nadruk op de digitale agenda en wil hij de rol van de private sector in de bilaterale ontwikkelingssamenwerking versterken. Van de andere kant evolueert de rol van Enabel: wij zijn niet enkel meer een bilateraal ontwikkelingsagentschap, wij gaan partnerschappen aan met andere actoren, overheidsagentschappen, de private sector of ngo’s. Wij voeren ook opdrachten uit om ontwikkelingsacties te ondersteunen waarvan wij niet de initiatiefnemer of de coördinator zijn.

Je wilt dus ook nieuwe partnerschappen opbouwen?

Het is de bedoeling dat wij optreden als facilitator, dat wij samenwerkingsinitiatieven tussen verschillende ontwikkelingsactoren aanmoedigen. Wij werken samen met een platform beheerd door Close the Gap (een Belgische ngo) en door Agoria, de federatie van de technologiesector: www.kindling.be. Deze beveiligde online ruimte stimuleert het oprichten van een ecosysteem dat alle actoren actief in de promotie van ontwikkeling via digitale instrumenten verenigt. Een soort van klein sociaal netwerk waar alle spelers, zowel publiek als privé, ngo’s, instellingen, dienstverleners of technologieën elkaar kunnen ontmoeten om informatie uit te wisselen. 

Verder faciliteert Wehubit de beleidsdialoog tussen de Europese Unie en de private sector rond het thema ‘digital for development’. 

Tot slot gaan wij evenementen en conferenties organiseren. De achterliggende gedachte is om stof te bieden voor uitwisselingen, om contacten en interactie tussen ontwikkelingsactoren aan te moedigen. 

Discover more stories

Noodhulp voor vaccinatie is een prioriteit voor de Europese ontwikkelingsagentschappen. Toch wordt er ook al gewerkt aan de toekomstige zelfvoorziening voor vaccins en gezondheid in Afrika. België wil zeker een rol spelen in deze...
Een wereldburger beseft dat haar of zijn acties een effect hebben op de wereld, en zet zich in voor een meer rechtvaardige, solidaire en duurzame mondiale samenleving. Het programma voor...
In Congo hebben veel huishoudens geen toegang tot drinkbaar water, omdat de watervoorziening er niet bestaat. Maar hoe los je dit op wanneer er ook geen elektriciteit voorhanden is? Enabel pakt het probleem samen met lokale partners aan.

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.