Virtuele realiteit voor betere beroepsvaardigheden | Enabel - Belgisch Ontwikkelingsagentschap

DIGITALIZATION FOR EDUCATION (D4E)

Virtual reality for better professional skills

DIGITALISERING IN HET ONDERWIJS (D4E)

Virtuele realiteit voor betere beroepsvaardigheden 
In afgelegen streken van Oeganda vormt het beperkte aantal bedrijven een struikelblok voor werkplekleren. Als antwoord op dit probleem heeft het Belgisch ontwikkelingsagentschap gekozen voor virtuele realiteit (VR).

Delen

KWALITEITSVOLLE BEROEPSOPLEIDINGEN

Divider text here
Vele werkgevers in Oeganda maken zich zorgen over de kwalificaties van de afgestudeerden uit het technisch onderwijs en de beroepsscholen. Ze vinden dat deze schoolverlaters niet over de noodzakelijke vaardigheden beschikken die van hen verwacht worden op de werkvloer. 

Om hieraan tegemoet te komen heeft de Oegandese regering een strategisch tienjarenplan uitgewerkt voor het handels- en technisch onderwijs en de beroepsopleiding (BTVET of Business, Technical, Vocational Education and Training), onder de titel Skilling Uganda (SU). Het is de bedoeling een uitgebreid systeem op te zetten om vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn op de arbeidsmarkt en die de productiviteit en de groei zullen bevorderen. De hoofddoelstelling van de strategie bestaat erin nuttige vaardigheden en competenties aan te leren die gevraagd worden op de arbeidsmarkt. 

Het Belgisch ontwikkelingsagentschap is een van de partners die de uitvoering van deze strategie ondersteunt via zijn project Support to Skilling Uganda (SSU).  

WERKPLEKLEREN

Divider text here
Een van de belangrijkste doelen van Skilling Uganda is de kloof te dichten tussen de leer- en de werkplek. Daarvoor worden initiatieven gelanceerd zoals het werkplekleren, met de bedoeling om de stagiairs onder te dompelen in de realiteit van de private sector zodat ze zich de nodige competenties eigen kunnen maken. Op die manier wil Skilling Uganda de opleidingen beter doen aansluiten bij de noden van de arbeidsmarkt.

In afgelegen streken zoals het landbouwgebied Karamoja in het noordoosten van Oeganda of in de vluchtelingenkampen in het noorden van het land vormt het beperkte aantal bedrijven een struikelblok voor werkplekleren. Als antwoord op dit probleem heeft het Belgisch ontwikkelingsagentschap gekozen voor virtuele realiteit (VR). 

Virtuele realiteit als handige oplossing

Divider text here
Om leerlingen uit afgelegen gebieden toch een idee te geven van de realiteit van het bedrijfsleven, ontwikkelt het project een kanaal voor VR-vaardigheden. Dat produceert korte ‘Hoe doe je dat’-clips die de kijkers een virtuele onderdompeling bieden in een echte werkomgeving. 

In juni 2017 werd de VR-technologie getest als ICT-drager voor de opleiding handpompmechanica in de vluchtelingenkampen van Noord-Oeganda. Het is nu de ambitie om dergelijke ‘Hoe doe je dat’-clips op grotere schaal te produceren en op die manier vaardigheden aan te leren voor een bredere waaier van beroepen.
''Hoe doe je dat' -clip over waterpomptechniek - sleep de cursor over het scherm om het echte 360°-gevoel te creëren.

HOe gaat het in zijn werk?

Divider text here
Het idee achter de VR-proefclip is: hou het simpel. In de praktijk zijn slechts vier digitale instrumenten nodig om een ervaring van virtuele realiteit tot stand te brengen; een 360°-camera, een smartphone, een VR-app en een VR-bril. De volledige VR-proefclip die hier beschreven wordt, kost minder dan 1000 euro. 
Centraal:  Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo test hoe de stagiairs in de vluchtelingenkampen een VR-clip te zien krijgen.

ONTWIKKELING VAN EEN 360° ‘HOE DOE JE DAT’-CLIP

Divider text here
Zoek een bedrijf om mee samen te werken: leg contacten met de private sector in Oeganda om toegang te krijgen tot gebouwen of evenementen, zoals een seminarie, een garage en neem de ‘Hoe doe je dat’-videoclips op met een 360°-camera: focus op specifieke beroepen en spits je toe op een bepaalde activiteit met duidelijk omlijnde leerdoelen. 

Je clip online plaatsen: Voeg metagegevens toe aan het videobestand om een 360°-effect te verkrijgen en upload de clip op het YouTube 360°-kanaal. YouTube laadt automatisch beeldmateriaal op als 360°-video op basis van de gebruikte metagegevens.

Zorg ervoor dat de clip door stagiairs kan bekeken worden: download video’s op een micro-SD-kaart voor offline toegang tot VR-clips.. Nadien kunnen stagiairs de video’s in de klas bekijken als leermiddel. Daarvoor gebruiken ze een eenvoudige VR-bril of een kartonnen Google-bril. First download  the videos on a micro SD card for offline access to VR clips. Afterwards trainees can watch the videos in class as teaching aids using simple VR glasses or a Google cardboard viewer. 

WAAROM EEN 360°
 'Hoe doe je dat'-clip maken?

Divider text here
Je wordt ondergedompeld in een vak. De VR-technologie dompelt de student volledig onder, alsof ze echt aanwezig zijn op de plaats waar de actie van de video zich heeft afgespeeld. Het geeft hen een inzicht in wat er werkelijk gebeurt tijdens een kwalitatieve workshop. De student wordt bijna letterlijk geprojecteerd in de keuken van een vijfsterrenhotel of in de garage van een bekend automerk.

Het is leuk om te zien. Virtuele realiteit trekt jongeren aan, houdt hun aandacht vast en biedt hen op een speelse manier een uitvlucht uit hun dagelijkse omgeving (zoals een vluchtelingenkamp).
'Hoe doe je dat' -clip over zeep zieden - sleep de cursor over het scherm om het echte 360°-gevoel te creëren. 

WAAR MOET JE het UPLOADEN?

Divider text here
Om permanent toegang te hebben tot de videoclips is een openlijk toegankelijk, betrouwbaar en gratis VR-archief nodig, dat zich idealiter op een open-sourceplatform bevindt. Voor deze proefclip kozen we voor het YouTube 360°-kanaal.

Door simpelweg de ‘Hoe doe je dat’-clips op te laden op YouTube 360 en ze te voorzien van specifieke hashtags (#VRskillschannel, #SkillingUganda, #WaterPumpMechanics, #MotorVehicleMechanics), wordt een Skilling Uganda-omgeving gecreëerd. 

VOOR WIE IS HET INTERESSANT?

Divider text here
Het Belgisch ontwikkelingsagentschap werkt nauw samen met Oegandese bedrijven (industriële voortrekkers) om de clips op te nemen. Bottom-up videoproductie maakt publiek-private partnerschappen tussen opleidingsaanbieders en bedrijven mogelijk, en het geeft lokale topbedrijven meer visibiliteit (productplaatsing). 

De stagiairs die deelnemen aan het programma – en verder iedereen die geïnteresseerd is in bepaalde vaardigheden – hebben op elk moment en om het even waar toegang tot de ‘Hoe doe je dat’-clips naar keuze. Ze hoeven alleen maar te filteren op de hashtags die deel uitmaken van de Oegandese virtuele leeromgeving. 

Voor afgelegen gebieden zonder internetverbinding zoals in vluchtelingenkampen kunnen de clips gedownload worden en opgeslagen op een aantal dragers.
'Hoe doe je dat' -clip over zeep zieden - sleep de cursor over het scherm om het echte 360°-gevoel te creëren. 

VOOR WELKE VAKKEN IS HET HANDIG?

Divider text here

Het is de bedoeling dat de VR-proefclip evolueert naar een archief met VR-clips voor werkplekleren, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de volgende beroepsgroepen in Oeganda: 

Groene vaardigheden: brandstofarme/energie-efficiënte fornuizen en ovens maken, briketten maken, elektronica herstellen, bosbestanden/boomkwekerijen beheren. 

Landbouw: biologische bestrijdingsmiddelen en meststoffen produceren, fruit en groente kweken en verwerken, de oogst behandelen/waarde toevoegen in de landbouw, dierengezondheid beheren, bijen houden en waarde toevoegen aan bijenteeltproducten, vis verwerken en behandelen.

Bouw: metsen en stenen leggen, tegels zetten en glas plaatsen, loodgieterij, schilderen en decoreren/binnenhuisinrichting, landschapsarchitectuur en tuinieren (m/v).

Handvaardigheid: keramiek maken, weven en matten maken, leer bewerken en schoenen maken, kleren maken en snijden, fabriceren, blik slaan, ijzer smeden, ondernemen, haar en baard kappen, auto’s wassen, autobatterijen opladen en herstellen, zeep zieden, brood- en banket bakken, fotografie en audioproductie (m/v). 


overZICHT VAN BESCHIKBARE VR-clips

Divider text here

autoMechanica waterpompTECHNIEK ZEEP ZIEDEN

Discover more stories

Was jij er niet bij de eLearning Africa Conference 2022? Dit waren de 4 hoogtepunten.
Voorwoord door Meryame Kitir, Minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid
Hoe promoot Enabel internationale solidariteit? Voorzitster van de raad van bestuur, Delphine Moralis, en Jean Van Wetter, Algemeen directeur bij Enabel, spreken er in dit interview over.  

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.