WATER VOOR DE LANDBOUW

Senegal
Op het Senegalese platteland is landbouw de voornaamste economische bedrijvigheid. Door de bevolkingsgroei en de toenemende verstedelijking moet de landbouwproductie dringend omhoog om de voedselzekerheid van het land te garanderen.

Om in die behoefte te voorzien, hebben Senegal en België een project opgezet dat de veehouders en de landbouwers duurzaam toegang moet bieden tot water zodat ze meer kunnen produceren.

Delen

WATER ONDER ALSMAAR GROTERE DRUK

Divider text here
Het gebruik van zoet water voor landbouwdoeleinden neemt meer dan 70 % van het verbruik van de waterreserves van onze planeet voor zijn rekening. In Senegal wordt maar liefst 93 % van de zoetwaterreserves opgesoupeerd door de landbouw.

Volgens FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, zal de landbouw tegen 2030 nog 14 % meer water verbruiken en zal er uiteindelijk 45 miljoen hectare geïrrigeerde landbouwgrond in 93 'ontwikkelingslanden' bijkomen. De druk op de watervoorraden laat zich dus steeds meer voelen en is een uitdaging voor de landbouw, nu en in de toekomst.

De afgelopen jaren zijn vele Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara waterinfrastructuur voor landbouwdoeleinden gaan bouwen om in die groeiende behoeften te voorzien.
Om de landbouw in West-Afrika te ontwikkelen is niet zozeer de beschikbaarheid van water een probleem, maar wel het gebrek aan infrastructuur om dat water op te slaan en naar de akkers te leiden, of om de landbouwgronden te beschermen tegen overstromingen.
'Lignes directrices pour le développement d'infrastructures hydrauliques en Afrique de l'Ouest', CCRE, 2012, p. 4
Dam, Kayemor (Kaolack)

WATERWERKEN VOOR DE LANDBOUW

Divider text here
Infrastructuurwerken zoals de bouw van dammen, dijken tegen de verzilting en boorputten moeten een antwoord bieden op de groeiende nood aan water in de landbouw. In het Senegalese aardnotenbekken (Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack en Thiès) werd de plaatselijke bevolking gevraagd om een projectaanvraag in te dienen om in hun waterbehoeften te voorzien. In de dorpen werden raadplegingen georganiseerd waar zowel boeren, dorpsoversten, vrouwen en jongeren aan deelnamen. In totaal dienden zo'n 200 plattelandsgemeenschappen een projectaanvraag in.
Spaarbekken voor irrigatie, veeteelt of visvangst.
Elf dammen werden aangelegd. Die kunnen tot zeven miljoen kubieke meter water opslaan. Daarmee kunnen de producenten het hele jaar door rijst en groenten telen op duizend hectare, en twee, soms wel drie oogsten per jaar binnenhalen.
Vijf bestaande boorputten werden opgeknapt, zodat de landbouwers op 50 hectare groenten kunnen telen.
Vijf dijken werden gebouwd om het zout tegen te houden. Daardoor recupereren de landbouwers 650 hectare verzilte grond en kan het zout water het irrigatiewater voor de akkers niet besmetten.
Aanleg van een van de drie halffiltrerende dijken. Die zullen de grondwatervoorraad blijvend aanvullen, waardoor de producenten makkelijker toegang hebben tot water. De bouwwerkzaamheden creëren werkgelegenheid voor de plaatselijke bevolking. Op deze werf komen meer dan 300 jongeren aan de bak.
Bestaande boorput opnieuw uitgerust, Guerlé (Diourbel)

LOKALE SPELERS BETREKKEN BIJ WATERINFRASTRUCTUUR VOOR MEER DUURZAAMHEID

Divider text here
Doordat de nieuwe infrastructuur ingrijpende veranderingen teweegbrengt, is het nodig dat de plaatselijke bevolking meedenkt en meewerkt, van bij het ontwerp en bij alle stappen van de uitvoering van de projecten. Alleen op die manier kan de duurzaamheid van de investeringen gegarandeerd worden.
De plaatselijke bevolking mag een projectaanvraag indienen om in de waterbehoeften te voorzien.
Landbouwers en omwonenden die van de infrastructuur gebruikmaken, worden aangemoedigd om zich te verenigen zodat ze beter kunnen zorgen voor de opvolging, het beheer en de exploitatie van de bouwwerken. Ze worden begeleid en opgeleid om een eerlijk, democratisch en duurzaam beheer van de bouwwerken te garanderen.
Jonge tuinder uit de groentekwekerijen van Guerlé (regio Diourbel), waar de bevolking een aanvraag indiende om een boorput op te knappen. Het water voor de tuinbouwgronden wordt aangevoerd via een leiding van bijna 400 m lang. Partner Caritas begeleidt de tuinders met technische opleidingen in productietechnieken voor groenten en fruit.
Dam, Fasthieckene (Fatick)

MEER WETEN

Divider text here

  • Lees ook de 'reflection paper' (beschikbaar in het Engels en het Frans) over de ervaring van het project: "Productive water for agriculture in Senegal. Sustainable hydro-agricultural infrastructure requires the involvement of local actors."------

Foto's: © Enabel / Marcella Pasotti

Delen

Ontdek nog stories

Enabel werkt al bijna 7 jaar samen met de Burundese overheid aan het opzetten van een efficiënt gezondheidsinformatiesysteem.  Het programma loopt nu ten einde en heeft zijn doelstellingen bereikt. Een terugblik op een succesverhaal met tekst...
De provincie Gaza in Mozambique is een droge streek met afgelegen dorpen en weinig waterbronnen. Het Belgisch ontwikkelingsagentschap stelt een nieuwe aanpak voor die de landelijke bevolking een betere toegang tot drinkwater biedt.
De meeste Palestijnse jongeren zitten zonder werk. Omdat bedrijven meestal op zoek zijn naar technisch geschoold personeel, is werkplekleren een deel van de oplossing.

BLIJF OP DE HOOGTE

Divider text here
Volg onze acties en de laatste trends in internationale samenwerking.