Partnerschappen opbouwen

Colleagues of a learning disability centre for children pose for a picture in Palestine

Internationale samenwerking is een wereld van partnerschappen.

Samen met de instellingen en de burgers van onze partnerlanden in Afrika en het Midden-Oosten willen we verandering teweegbrengen en daarvoor doen we een beroep op de knowhow en de ervaring van de meest geschikte overheidsdiensten, onderzoekscentra, universiteiten, NGO’s, bedrijven, andere agentschappen, donoren en andere organisaties om de impact en relevantie van onze activiteiten te versterken.

Daarom gaat Enabel strategische partnerschappen aan met publieke, private en actoren van de civiele maatschappij, gebruikmakend van elkaars competitief voordeel, en met respect voor ieders principes en eigenheid om collectief meer duurzame resultaten te bereiken.

Als uitvoerend agentschap van de gouvernementele samenwerking van de Belgische overheid speelt Enabel een sleutelrol in het faciliteren van de visie van de Belgische regering.

Aansluitend hierbij, zetten we in op het versterken van onze samenwerking met andere Belgische actoren voor internationale samenwerking binnen de geest van een versterkte samenwerking op Europees niveau.

Wat voor partnerschappen?

Publieke partners

Vele overheidsinstellingen beschikken over unieke competenties die moeilijk te vinden zijn op de markt. Gezien Enabel inzet op de uitvoering van de gouvernementele samenwerking waarbij de publieke instellingen van onze -partnerlanden centraal staat, zijn uitwisselingen tussen peers in het kader van een ontwikkelingsproject _van grote waarde. Enabel biedt zo de context, relaties en opvolging als broker voor expertise die men vaak uitsluitend bij publieke instellingen kan terugvinden.

Partners van de civiele maatschappij:

Enabel erkent de meerwaarde van de nauwe banden die niet-gouvernementele organisaties hebben met lokale civiele gemeenschappen om de relevantie en impact van zijn interventies te bekrachtigen, omwille van hun specifieke expertise in bepaalde domeinen, binnen hun mandaat als niet-gouvernementele actoren en als actor van de civiele maatschappij binnen een human-rights based approach.

Strategische partnerschappen met Belgische, lokale en internationale actoren van de civiele maatschappij laten toe om beter geïnformeerd, op langere termijn, meer structureel en op basis van complementariteit gezamenlijke ontwikkelingsdoelstellingen – binnen de prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking – na te streven.

Private partners

Enabel ziet partnerschappen met de private sector als strategisch om te komen tot synergieën en complementariteit en aldus de impact op het terrein te vergroten.

EU-lidstaten en andere ontwikkelingsagentschappen

Enabel ontwikkelt partnerschappen met Europese en internationale donoren en ontwikkelingsagentschappen om de impact van de Belgische en Europese samenwerking te vergroten. Deze partnerschappen versterken onze samenwerking met de partnerlanden en hebben tot doel bijkomende financiële middelen vrij te maken en complementariteit tussen de Europese actoren te bevorderen.

Verder is Enabel lid van een groot aantal netwerken die ons toestaan om samen met andere actoren krachten te bundelen om onze slagkracht op een bepaald thema te versterken.

Wie te contacteren voor partnerschappen?


Wenst jouw organisatie ook een partnerschap aan te gaan met Enabel? Onze dienst Institutionele Relaties verwijst je graag verder naar de meest geschikte experts om mogelijkheden tot samenwerking verder te bespreken.

Contacteer ons via info@enabel.be

Nieuws & Evenementen

Nieuws

14 maart 2023

Digitale technologieën tillen het onderwijs in Oeganda naar een hoger niveau

Lees meer

Nieuws

09 maart 2023

Juniorprogramma – Job alert voor jonge talenten met de Europese nationaliteit

Van 9 tot 23 maart 2023 zijn nieuwe vacatures online beschikbaar voor jonge professionals met de Europese nationaliteit. Grijp deze kans om aan de slag te gaan in één ontwikkelingsproject uitgevoerd door Enabel of door een niet-gouvernementele partnerorganisatie.

Lees meer

learning centre in Bani Zeid, Palestine Nieuws

28 februari 2023

Nieuw leven voor erfgoed in Palestina

Op de Westelijke Jordaanoever, in Palestina, renoveerden wij historische gebouwen. Focus op Bani Zeid, een gemeente waar een oud familiehuis een centrum voor kinderen met leerproblemen werd.

Lees meer

Nieuws

31 januari 2023

Kweken van kleine herkauwers in Mali: het verhaal van Nana Sangaré Dembélé 

In Mali verhoogt het professionaliseren van het vetmesten van kleine herkauwers door vrouwen het gezinsinkomen en de weerbaarheid van familiebedrijven tegen klimaatverandering. Nana Sangaré Dembélé kreeg een technische opleiding en werd zelf trainer.

Lees meer

Two women look into the camera showing their garden in Niger. A girls hides behind a tree. Goats are running around the garden. Nieuws

01 februari 2023

Biogas voor huishoudelijk gebruik, een duurzame energieoplossing getest in Niger

In Niger kookt meer dan 90 % van de bevolking op hout. Dat is heel slecht voor het milieu. Om dat probleem aan te pakken, experimenteert Enabel met de productie van biogas voor huishoudelijk gebruik bij 10 landbouwers-veehoudersgezinnen in de dorpen Nawdéo en Rounto Tanda in de regio Dosso. Lees meer.

Lees meer

palestinian woman sewing fabric Nieuws

23 januari 2023

Enabel bevordert vrouwelijk ondernemerschap in Afrika en het Midden-Oosten

Op initiatief van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid heeft het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel de Awa-prijs in het leven geroepen. Met deze prijs wil België veelbelovende initiatieven van vrouwelijke ondernemers in Afrika en het Midden-Oosten belonen en vrouwelijk leiderschap bevorderen.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)