Partnerschappen opbouwen

Colleagues of a learning disability centre for children pose for a picture in Palestine

Internationale samenwerking is een wereld van partnerschappen.

Samen met de instellingen en de burgers van onze partnerlanden in Afrika en het Midden-Oosten willen we verandering teweegbrengen en daarvoor doen we een beroep op de knowhow en de ervaring van de meest geschikte overheidsdiensten, onderzoekscentra, universiteiten, NGO’s, bedrijven, andere agentschappen, donoren en andere organisaties om de impact en relevantie van onze activiteiten te versterken.

Daarom gaat Enabel strategische partnerschappen aan met publieke, private en actoren van de civiele maatschappij, gebruikmakend van elkaars competitief voordeel, en met respect voor ieders principes en eigenheid om collectief meer duurzame resultaten te bereiken.

Als uitvoerend agentschap van de gouvernementele samenwerking van de Belgische overheid speelt Enabel een sleutelrol in het faciliteren van de visie van de Belgische regering.

Aansluitend hierbij, zetten we in op het versterken van onze samenwerking met andere Belgische actoren voor internationale samenwerking binnen de geest van een versterkte samenwerking op Europees niveau.

Wat voor partnerschappen?

Publieke partners

Vele overheidsinstellingen beschikken over unieke competenties die moeilijk te vinden zijn op de markt. Gezien Enabel inzet op de uitvoering van de gouvernementele samenwerking waarbij de publieke instellingen van onze -partnerlanden centraal staat, zijn uitwisselingen tussen peers in het kader van een ontwikkelingsproject _van grote waarde. Enabel biedt zo de context, relaties en opvolging als broker voor expertise die men vaak uitsluitend bij publieke instellingen kan terugvinden.

Partners van de civiele maatschappij:

Enabel erkent de meerwaarde van de nauwe banden die niet-gouvernementele organisaties hebben met lokale civiele gemeenschappen om de relevantie en impact van zijn interventies te bekrachtigen, omwille van hun specifieke expertise in bepaalde domeinen, binnen hun mandaat als niet-gouvernementele actoren en als actor van de civiele maatschappij binnen een human-rights based approach.

Strategische partnerschappen met Belgische, lokale en internationale actoren van de civiele maatschappij laten toe om beter geïnformeerd, op langere termijn, meer structureel en op basis van complementariteit gezamenlijke ontwikkelingsdoelstellingen – binnen de prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking – na te streven.

Private partners

Enabel ziet partnerschappen met de private sector als strategisch om te komen tot synergieën en complementariteit en aldus de impact op het terrein te vergroten.

EU-lidstaten en andere ontwikkelingsagentschappen

Enabel ontwikkelt partnerschappen met Europese en internationale donoren en ontwikkelingsagentschappen om de impact van de Belgische en Europese samenwerking te vergroten. Deze partnerschappen versterken onze samenwerking met de partnerlanden en hebben tot doel bijkomende financiële middelen vrij te maken en complementariteit tussen de Europese actoren te bevorderen.

Verder is Enabel lid van een groot aantal netwerken die ons toestaan om samen met andere actoren krachten te bundelen om onze slagkracht op een bepaald thema te versterken.

Wie te contacteren voor partnerschappen?


Wenst jouw organisatie ook een partnerschap aan te gaan met Enabel? Onze dienst Institutionele Relaties verwijst je graag verder naar de meest geschikte experts om mogelijkheden tot samenwerking verder te bespreken.

Contacteer ons via info@enabel.be

Nieuws & Evenementen

d4d prize and enabel team Evenement

24 november 2022

D4D-prijs (digitalisering voor ontwikkeling): hoogtepunten 

Op 24 november werd de D4D-prijs toegekend. Drie projecten waar Enabel aan meewerkt waren genomineerd. Hieronder vind je een terugblik op deze memorabele dag. 

Lees meer

teams picture signature Nieuws

02 juli 2021

Enabel neemt deel aan multi-stakeholderproject om de Oostelijke Provincie van Rwanda te transformeren door het herstel van bossen en landschappen

Het Green Climate Fund (GCF) en de International Union for Conservation of Nature (IUCN) hebben een financieringsovereenkomst getekend voor het project ‘Transforming Eastern Province through adaptation’ (TREPA). Het GCF draagt 40 miljoen euro bij. Daarbovenop wordt 18 miljoen gemobiliseerd als cofinanciering van de Rwandese regering en andere projectuitvoerende instanties.

Lees meer

beekeeper in tanzania Nieuws

15 september 2021

EU, Enabel en ITC ondersteunen de bijenteelt in Tanzania

Vandaag hebben Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel, en Pamela Coke-Hamilton, uitvoerend directeur van het International Trade Centre (ITC), een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in Brussel voor een Europees project ter ondersteuning van de bijenteelt in zes regio’s in Tanzania.

Lees meer

health worker preparing a vaccine Nieuws

29 november 2022

Enabel speelt sleutelrol in Europees initiatief om Afrikaanse vaccinproductie op te drijven

Enabel speelt sleutelrol in Europees initiatief om Afrikaanse vaccinproductie op te drijven. Enabel zal werken in een consortium van drie ontwikkelingsagentschappen. Het deelt zijn expertise om de Afrikaanse Unie te helpen tegen 2040 de Afrikaanse vaccinproductie op te voeren tot 60 % van de vaccinbehoefte in Afrika.  

Lees meer

Nieuws

15 december 2022

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event. Sociale innovatie als katalysator voor internationale samenwerking. Op ons kantoor in Brussel of online.

Lees meer

Nieuws

25 november 2022

Interview met Adélaïde Kourouma, projectverantwoordelijke Stedelijk Ondernemerschap in Guinee

Interview met Adélaïde Kourouma over stedelijk ondernemerschap in Guinee. Opkomende Guineese ondernemingen helpen groeien

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)