Partnerschappen opbouwen

Internationale samenwerking is een wereld van partnerschappen. Wij willen een meer rechtvaardige wereld helpen uitbouwen. Deze ambitieuze doelstelling behalen kan alleen door samen te werken met een diversiteit aan partners die elkaar aanvullen en zo elkaars impact helpen vergroten.

Samen met de instellingen en de burgers van onze partnerlanden in Afrika en het Midden-Oosten willen we verandering teweegbrengen. We doen daarvoor een beroep op de knowhow en de ervaring van de meest geschikte overheidsdiensten, onderzoekscentra, universiteiten, ngo’s, bedrijven, ontwikkelingsagentschappen, donoren en andere organisaties. Zo kunnen we de impact en relevantie van onze activiteiten versterken.

Daarom gaat Enabel strategische partnerschappen aan met de publieke en private sector en met actoren van de civiele maatschappij. We maken daarbij gebruik van elkaars competitief voordeel, en respecteren ieders principes en eigenheid om collectief meer duurzame resultaten te bereiken.

Als uitvoerend agentschap van de Belgische gouvernementele samenwerking speelt Enabel een sleutelrol in het faciliteren van de aanpak van de Belgische overheid rond internationale solidariteit.

Aansluitend hierbij, zetten we in op het versterken van onze samenwerking met andere Belgische actoren voor internationale samenwerking binnen de geest van een versterkte samenwerking op Europees niveau.

Wat voor partnerschappen?

Publieke partners

Vele overheidsinstellingen beschikken over unieke competenties die moeilijk te vinden zijn op de markt. Versterking van de publieke instellingen van onze partnerlanden staat centraal in de gouvernementele samenwerking die Enabel uitvoert. Daarom zijn uitwisselingen tussen peers in het kader van een ontwikkelingsproject van grote waarde. Hier treedt Enabel op als broker en biedt de context, relaties en opvolging voor expertise die vaak uitsluitend bij publieke instellingen terug te vinden is.

Via deze publiek-publieke partnerschappen versterken we ook de Belgische bijdrage aan de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling in 2030, zowel in België als in het buitenland.

Partners van de civiele maatschappij

Enabel erkent de meerwaarde van de nauwe banden die Belgische niet-gouvernementele organisaties hebben met de lokale civiele maatschappij. Want, we kunnen de relevantie en impact van onze acties versterken, dankzij hun specifieke expertise in bepaalde domeinen, binnen hun mandaat als niet-gouvernementele actoren en als actor van de civiele maatschappij binnen een mensenrechtenbenadering.

Strategische partnerschappen met Belgische, lokale en internationale actoren van de civiele maatschappij stellen ons in staat om beter geïnformeerd, op langere termijn, meer structureel en op basis van complementariteit gezamenlijke ontwikkelingsdoelstellingen – na te streven, binnen de prioriteiten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Private partners

Enabel ziet partnerschappen met de private sector als strategisch om te komen tot synergieën en complementariteit. Zo werken we voor een project in de haven van Cotonou in Benin, samen met de Haven van Antwerpen. Via een partnerschap met Colruyt vinden dadeltelers uit Marokko dan weer een afzetmarkt in België. Door deze samenwerkingsverbanden willen we de impact van ons werk vergroten.

EU-lidstaten & ontwikkelingsagentschappen

Enabel ontwikkelt partnerschappen met Europese en internationale donoren en ontwikkelingsagentschappen om de impact van de Belgische en Europese samenwerking te vergroten. Deze partnerschappen versterken onze samenwerking met de partnerlanden en hebben tot doel bijkomende financiële middelen vrij te maken en complementariteit tussen de Europese actoren te bevorderen.

Verder is Enabel lid van een groot aantal netwerken die ons toestaan om samen met andere actoren krachten te bundelen om onze slagkracht op een bepaald thema te versterken.

Enabel heeft al meer dan 60 partnerschappen met Belgische overheidsinstellingen, onderzoekscentra, hogescholen, universiteiten en de privésector. Enkele van onze partners:

Wie te contacteren voor partnerschappen?


Wenst jouw organisatie ook een partnerschap aan te gaan met Enabel? Onze dienst Institutionele Relaties verwijst je graag verder naar de meest geschikte experts om mogelijkheden tot samenwerking verder te bespreken.

Contacteer ons via info@enabel.be

Nieuws & Evenementen

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan