Burundi

Sinds meer dan 50 jaar werkt België samen met Burundi. Landbouw, gezondheidszorg en onderwijs zijn domeinen waarop we focussen.

Landbouw en economische ontwikkeling

Landbouw is de belangrijkste sector voor de ontwikkeling van Burundi en stelt maar liefst 90 % van de actieve bevolking tewerk. De landbouwsector dekt ook 95 % van de voedselbehoeften. Maar de zwakke productiviteit, de versnippering van de gronden, een beperkte kennis in waterbeheer, moeilijkheden met de verwerking en bewaring van de producten vormen evenveel belemmeringen voor de groei van de landbouw.

Daarom bieden wij belangrijke en geïntegreerde steun aan de ontwikkeling van de sector. We leggen watervoorzieningen aan op ongeveer 4.000 hectare, ondersteunen de watergebruikers, beschermen de stroomgebieden, begeleiden de boerenorganisaties en de zaaigoedproducenten, en verlenen steun aan kleinschalige landbouwbedrijfjes en aan het landbouwonderzoek. Op die manier willen we de verwerking en de benutting van de oogsten en producten optimaliseren.

woman smiling in a forest

Gezondheid

Met zijn steun aan de Burundese gezondheidssector wil België garanderen dat de hele bevolking toegang heeft tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Zo ondersteunen wij in de provincies Kirundo en Muramvya het decentralisatieproces van het gezondheidssysteem, de opleiding van bekwaam personeel, een kwaliteitsvolle zorgverlening en de gemeenschapsorganisatie. Verder helpen wij bij het opzetten van een efficiënt gezondheidsinformatiesysteem om de volksgezondheid naar behoren te kunnen monitoren. Tot slot dragen wij bij aan een betere werking van de zorginstellingen (bouw, uitrusting, informatisering, onderhoud). Sinds 2016 voeren wij bovendien een financieringsprogramma uit voor de Europese Unie. Dat financiert de gezondheidsstructuren van het hele land op basis van hun prestaties.

nurse smiling

Onderwijs

Burundi is gestart met een hervorming van het basisonderwijs en de beroepsopleiding. Die moet het onderwijssysteem aanpassen aan de situatie van het land. Bovendien wordt het basisonderwijs verlengd van zes tot negen jaar en worden de beroepsopleidingen voortaan gegeven onder de vorm van modules.

Een van onze interventies heeft tot doel de programma’s ingrijpend te herzien, de lerarenopleiding te verbeteren en de nodige leermiddelen en lesmaterialen te leveren. Een andere interventie versterkt het beheer en bestuur van de onderwijsinstellingen, verhoogt de kwaliteit van het opleidingsaanbod door het beter af te stemmen op de noden van de economie, bevordert de inschakeling van de afgestudeerden op de arbeidsmarkt en verbetert de infrastructuur voor beroepsopleidingen.

students cheering in classroom

Contacteer het Enabel-team in Burundi

Quartier Rohero I
Avenue du 18 Septembre
BP 6708 Bujumbura
T + 257 22 22 39 31 | representation.burundi@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger: Abou El Mahassine FASSI-FIHRI

Nieuws & evenementen

d4d prize and enabel team Evenement

24 november 2022

D4D-prijs (digitalisering voor ontwikkeling): hoogtepunten 

Op 24 november werd de D4D-prijs toegekend. Drie projecten waar Enabel aan meewerkt waren genomineerd. Hieronder vind je een terugblik op deze memorabele dag. 

Lees meer

teams picture signature Nieuws

02 juli 2021

Enabel neemt deel aan multi-stakeholderproject om de Oostelijke Provincie van Rwanda te transformeren door het herstel van bossen en landschappen

Het Green Climate Fund (GCF) en de International Union for Conservation of Nature (IUCN) hebben een financieringsovereenkomst getekend voor het project ‘Transforming Eastern Province through adaptation’ (TREPA). Het GCF draagt 40 miljoen euro bij. Daarbovenop wordt 18 miljoen gemobiliseerd als cofinanciering van de Rwandese regering en andere projectuitvoerende instanties.

Lees meer

beekeeper in tanzania Nieuws

15 september 2021

EU, Enabel en ITC ondersteunen de bijenteelt in Tanzania

Vandaag hebben Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel, en Pamela Coke-Hamilton, uitvoerend directeur van het International Trade Centre (ITC), een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in Brussel voor een Europees project ter ondersteuning van de bijenteelt in zes regio’s in Tanzania.

Lees meer

health worker preparing a vaccine Nieuws

29 november 2022

Enabel speelt sleutelrol in Europees initiatief om Afrikaanse vaccinproductie op te drijven

Enabel speelt sleutelrol in Europees initiatief om Afrikaanse vaccinproductie op te drijven. Enabel zal werken in een consortium van drie ontwikkelingsagentschappen. Het deelt zijn expertise om de Afrikaanse Unie te helpen tegen 2040 de Afrikaanse vaccinproductie op te voeren tot 60 % van de vaccinbehoefte in Afrika.  

Lees meer

Nieuws

15 december 2022

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event. Sociale innovatie als katalysator voor internationale samenwerking. Op ons kantoor in Brussel of online.

Lees meer

Nieuws

25 november 2022

Interview met Adélaïde Kourouma, projectverantwoordelijke Stedelijk Ondernemerschap in Guinee

Interview met Adélaïde Kourouma over stedelijk ondernemerschap in Guinee. Opkomende Guineese ondernemingen helpen groeien

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)