Burundi

Sinds meer dan 50 jaar werkt België samen met Burundi. Landbouw, gezondheidszorg en onderwijs zijn domeinen waarop we focussen.

Landbouw en economische ontwikkeling

Landbouw is de belangrijkste sector voor de ontwikkeling van Burundi en stelt maar liefst 90 % van de actieve bevolking tewerk. De landbouwsector dekt ook 95 % van de voedselbehoeften. Maar de zwakke productiviteit, de versnippering van de gronden, een beperkte kennis in waterbeheer, moeilijkheden met de verwerking en bewaring van de producten vormen evenveel belemmeringen voor de groei van de landbouw.

Daarom bieden wij belangrijke en geïntegreerde steun aan de ontwikkeling van de sector. We leggen watervoorzieningen aan op ongeveer 4.000 hectare, ondersteunen de watergebruikers, beschermen de stroomgebieden, begeleiden de boerenorganisaties en de zaaigoedproducenten, en verlenen steun aan kleinschalige landbouwbedrijfjes en aan het landbouwonderzoek. Op die manier willen we de verwerking en de benutting van de oogsten en producten optimaliseren.

woman smiling in a forest

Gezondheid

Met zijn steun aan de Burundese gezondheidssector wil België garanderen dat de hele bevolking toegang heeft tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Zo ondersteunen wij in de provincies Kirundo en Muramvya het decentralisatieproces van het gezondheidssysteem, de opleiding van bekwaam personeel, een kwaliteitsvolle zorgverlening en de gemeenschapsorganisatie. Verder helpen wij bij het opzetten van een efficiënt gezondheidsinformatiesysteem om de volksgezondheid naar behoren te kunnen monitoren. Tot slot dragen wij bij aan een betere werking van de zorginstellingen (bouw, uitrusting, informatisering, onderhoud). Sinds 2016 voeren wij bovendien een financieringsprogramma uit voor de Europese Unie. Dat financiert de gezondheidsstructuren van het hele land op basis van hun prestaties.

nurse smiling

Onderwijs

Burundi is gestart met een hervorming van het basisonderwijs en de beroepsopleiding. Die moet het onderwijssysteem aanpassen aan de situatie van het land. Bovendien wordt het basisonderwijs verlengd van zes tot negen jaar en worden de beroepsopleidingen voortaan gegeven onder de vorm van modules.

Een van onze interventies heeft tot doel de programma’s ingrijpend te herzien, de lerarenopleiding te verbeteren en de nodige leermiddelen en lesmaterialen te leveren. Een andere interventie versterkt het beheer en bestuur van de onderwijsinstellingen, verhoogt de kwaliteit van het opleidingsaanbod door het beter af te stemmen op de noden van de economie, bevordert de inschakeling van de afgestudeerden op de arbeidsmarkt en verbetert de infrastructuur voor beroepsopleidingen.

students cheering in classroom

Contacteer het Enabel-team in Burundi

Quartier Rohero I
Avenue du 18 Septembre
BP 6708 Bujumbura
T + 257 22 22 39 31 | representation.burundi@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger: Abou El Mahassine FASSI-FIHRI

Nieuws & evenementen

Nieuws

14 maart 2023

Digitale technologieën tillen het onderwijs in Oeganda naar een hoger niveau

Lees meer

Nieuws

09 maart 2023

Juniorprogramma – Job alert voor jonge talenten met de Europese nationaliteit

Van 9 tot 23 maart 2023 zijn nieuwe vacatures online beschikbaar voor jonge professionals met de Europese nationaliteit. Grijp deze kans om aan de slag te gaan in één ontwikkelingsproject uitgevoerd door Enabel of door een niet-gouvernementele partnerorganisatie.

Lees meer

learning centre in Bani Zeid, Palestine Nieuws

28 februari 2023

Nieuw leven voor erfgoed in Palestina

Op de Westelijke Jordaanoever, in Palestina, renoveerden wij historische gebouwen. Focus op Bani Zeid, een gemeente waar een oud familiehuis een centrum voor kinderen met leerproblemen werd.

Lees meer

Nieuws

31 januari 2023

Kweken van kleine herkauwers in Mali: het verhaal van Nana Sangaré Dembélé 

In Mali verhoogt het professionaliseren van het vetmesten van kleine herkauwers door vrouwen het gezinsinkomen en de weerbaarheid van familiebedrijven tegen klimaatverandering. Nana Sangaré Dembélé kreeg een technische opleiding en werd zelf trainer.

Lees meer

Two women look into the camera showing their garden in Niger. A girls hides behind a tree. Goats are running around the garden. Nieuws

01 februari 2023

Biogas voor huishoudelijk gebruik, een duurzame energieoplossing getest in Niger

In Niger kookt meer dan 90 % van de bevolking op hout. Dat is heel slecht voor het milieu. Om dat probleem aan te pakken, experimenteert Enabel met de productie van biogas voor huishoudelijk gebruik bij 10 landbouwers-veehoudersgezinnen in de dorpen Nawdéo en Rounto Tanda in de regio Dosso. Lees meer.

Lees meer

palestinian woman sewing fabric Nieuws

23 januari 2023

Enabel bevordert vrouwelijk ondernemerschap in Afrika en het Midden-Oosten

Op initiatief van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid heeft het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel de Awa-prijs in het leven geroepen. Met deze prijs wil België veelbelovende initiatieven van vrouwelijke ondernemers in Afrika en het Midden-Oosten belonen en vrouwelijk leiderschap bevorderen.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)