Burundi

Sinds meer dan 50 jaar werkt België samen met Burundi. Landbouw, gezondheidszorg en onderwijs zijn domeinen waarop we focussen.

Landbouw en economische ontwikkeling

Landbouw is de belangrijkste sector voor de ontwikkeling van Burundi en stelt maar liefst 90 % van de actieve bevolking tewerk. De landbouwsector dekt ook 95 % van de voedselbehoeften. Maar de zwakke productiviteit, de versnippering van de gronden, een beperkte kennis in waterbeheer, moeilijkheden met de verwerking en bewaring van de producten vormen evenveel belemmeringen voor de groei van de landbouw.

Daarom bieden wij belangrijke en geïntegreerde steun aan de ontwikkeling van de sector. We leggen watervoorzieningen aan op ongeveer 4.000 hectare, ondersteunen de watergebruikers, beschermen de stroomgebieden, begeleiden de boerenorganisaties en de zaaigoedproducenten, en verlenen steun aan kleinschalige landbouwbedrijfjes en aan het landbouwonderzoek. Op die manier willen we de verwerking en de benutting van de oogsten en producten optimaliseren.

woman smiling in a forest

Gezondheid

Met zijn steun aan de Burundese gezondheidssector wil België garanderen dat de hele bevolking toegang heeft tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Zo ondersteunen wij in de provincies Kirundo en Muramvya het decentralisatieproces van het gezondheidssysteem, de opleiding van bekwaam personeel, een kwaliteitsvolle zorgverlening en de gemeenschapsorganisatie. Verder helpen wij bij het opzetten van een efficiënt gezondheidsinformatiesysteem om de volksgezondheid naar behoren te kunnen monitoren. Tot slot dragen wij bij aan een betere werking van de zorginstellingen (bouw, uitrusting, informatisering, onderhoud). Sinds 2016 voeren wij bovendien een financieringsprogramma uit voor de Europese Unie. Dat financiert de gezondheidsstructuren van het hele land op basis van hun prestaties.

nurse smiling

Onderwijs

Burundi is gestart met een hervorming van het basisonderwijs en de beroepsopleiding. Die moet het onderwijssysteem aanpassen aan de situatie van het land. Bovendien wordt het basisonderwijs verlengd van zes tot negen jaar en worden de beroepsopleidingen voortaan gegeven onder de vorm van modules.

Een van onze interventies heeft tot doel de programma’s ingrijpend te herzien, de lerarenopleiding te verbeteren en de nodige leermiddelen en lesmaterialen te leveren. Een andere interventie versterkt het beheer en bestuur van de onderwijsinstellingen, verhoogt de kwaliteit van het opleidingsaanbod door het beter af te stemmen op de noden van de economie, bevordert de inschakeling van de afgestudeerden op de arbeidsmarkt en verbetert de infrastructuur voor beroepsopleidingen.

students cheering in classroom

Contacteer het Enabel-team in Burundi

Quartier Rohero I
Avenue du 18 Septembre
BP 6708 Bujumbura
T + 257 22 22 39 31 | representation.burundi@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger: Abou El Mahassine FASSI-FIHRI

Nieuws & evenementen

belgo namibian press conference Nieuws

22 mei 2024

België ontvangt een Namibische delegatie in het kader van de Belgisch-Namibische samenwerking voor waterstof en hernieuwbare energie

Deze dinsdag ontvangt minister van Energie Tinne Van der Straeten samen met CEO Jean Van Wetter van Enabel een Namibische delegatie voor een werkbezoek van 10 dagen over waterstof en hernieuwbare energie.

Lees meer

Nieuws

25 april 2024

Medewerker van Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel in Gaza komt om bij bombardement

Met diep verdriet en afschuw vernemen wij de dood van onze collega Abdallah Nabhan (33) en zijn 7-jarig zoontje Jamal afgelopen nacht na een bombardement van het Israelische leger in het oostelijke gedeelte van de stad Rafah.

Lees meer

king of belgium and enabel colleagues Nieuws

24 april 2024

Koning Filip bezoekt Enabel

Koning Filip brengt op woensdag 24 april een officieel bezoek aan Enabel in de Hoogstraat in Brussel.

Lees meer

event back drop with enabel written on it Nieuws

03 april 2024

Enabel viert 25-jarig bestaan

‘Upcycling Internationale Cooperation. Dit was de titel van een avondevent georganiseerd op 28 maart 2024 naar aanleiding van onze 25e verjaardag.

Lees meer

woman sitting down, smiling Nieuws

12 maart 2024

#TeamBelgium zet in op vrouwen

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag hebben Enabel, de DGD en BIO veerkrachtige vrouwen in de kijker gezet.

Lees meer

signature with africa cdc Nieuws

05 februari 2024

Africa CDC en Enabel werken nauwer samen om de gezondheidssystemen in Afrika te versterken

De samenwerking met Africa CDC is van het grootste belang om vooruitgang te boeken en de continentale structuur voor gezondheidsbescherming te versterken.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan