Gezien de instabiliteit van de Sahel is internationale samenwerking essentieel

sheeps crossing the road, Niger

De afgelopen drie jaar werd de Afrikaanse Sahel-regio geconfronteerd met een golf van staatsgrepen in zeven landen, van Guinee aan de Atlantische Oceaan tot Soedan aan de Rode Zee. In vijf landen – Mali, Burkina Faso, Guinee, Niger en Gabon – zijn vijf militaire staatsgrepen geslaagd, terwijl in twee andere landen – Tsjaad en Soedan – constitutionele staatsgrepen plaatsvonden.

 

De uiteenlopende internationale reacties op deze staatsgrepen onderstrepen de complexiteit van de intense regionale en internationale concurrentie tussen de grootmachten. Afrika is een kruispunt van geopolitieke inhaligheid geworden. De inhaligheid komt vooral uit China en Rusland, die massale desinformatiecampagnes organiseren om het Westen te ondermijnen, maar ook uit de Golfstaten, zoals de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar, die over gigantische financiële middelen beschikken.

 

Verdedigen om beter samen te werken


Europa heeft nog steeds strategische belangen in Afrika, maar zijn invloed is er snel aan het afnemen. Daarom moet de Europese en Belgische samenwerking met Afrika, gebaseerd op een logica van solidariteit, zich aanpassen aan de nieuwe mondiale geopolitieke situatie.

Enerzijds moeten internationale samenwerking en doctrines voor buitenlands beleid hun expertise bundelen en samenwerken. Diplomatie creëert een vreedzaam kader dat bevorderlijk is voor internationale samenwerking en gelijkwaardige partnerschappen.

Aan de andere kant heeft de oorlog in Oekraïne bevestigd wat de meeste landen blijkbaar over het hoofd hebben gezien: Europa moet in staat zijn om elke inmenging van buitenaf te voorkomen en de begroting voor defensie verhogen.

Maar het zou een vergissing zijn om te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, die partners bijeenbrengt, ten gunste van militaire defensie, die voor veiligheid zorgt. Zonder vrede kan er geen ontwikkeling zijn… en omgekeerd. De geopolitieke context vereist een mondiale aanpak: de vernieuwing van de Europese defensiedoctrine moet hand in hand gaan met de versterking van de instrumenten voor internationale samenwerking – waaronder diplomatie – om de voorwaarden te scheppen voor vrede, veiligheid en vooruitgang. Meer dan ooit moeten we investeren in synergie en complementariteit.

 

Het nieuwe gezicht van internationale samenwerking


De bovengenoemde staatsgrepen zijn in de ogen van onze democratieën niet te rechtvaardigen. Toch mogen ze er niet toe leiden dat alle samenwerking wordt stopgezet – met het risico dat andere spelers hun autoritaire greep versterken.

Het is van vitaal belang om onze Afrikaanse partners ervan te overtuigen samen te werken om de mondiale uitdagingen aan te pakken, bij te dragen aan het creëren van toegevoegde waarde op het Afrikaanse continent en onze economische banden en internationale partnerschappen te versterken. België, dat vaak gewaardeerd wordt om zijn bescheiden en pragmatische aanpak, moet ernaar streven om het beter te doen. Dat betekent dat we onze acties moeten afstemmen op de prioriteiten die de Afrikaanse staten hebben geformuleerd en dat we de Belgische publieke expertise moeten inzetten om een echte veranderingsdynamiek te creëren. Zo kunnen we internationaal partnerschap zien als een instrument voor duurzame samenwerking.

Meer updates en publicaties

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

Jean van wetter and delphine moralis Nieuws

07 juni 2024

Upcycling International Cooperation

Lees het voorwoord van Jean Van Wetter en Delphine Moralis uit het activiteitenverslag 2023-2024.

Lees meer

women selecting coffee grounds Nieuws

07 juni 2024

Waardig werk voor een betere sociale bescherming

Jobs creëren, werknemersrechten, sociale bescherming en dialoog: in de regio van de Grote Meren voeren we een reeks projecten uit die uitsluitend gericht zijn op het bereiken van deze doelstellingen.

Lees meer

Man working in a hospital laboratory Nieuws

07 juni 2024

Moderniseren, opleiden, zorg verlenen

In Burundi houdt Enabel zich al meer dan tien jaar bezig met de gezondheidszorg die tot aanzienlijke verbeteringen heeft geleid : het moderniseren van de medische infrastructuur, het digitaliseren van de gezondheidsdiensten, en het opleiden van het personeel.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Groei? Ja, maar inclusieve groei

Economische groei komt niet altijd iedereen ten goede. Enabel streeft daarom naar “inclusieve groei” die ook vrouwen, jongeren en kwetsbare groepen ten goede komt. Zo doen we dat.

Lees meer

Deux jeunes acteurs sur un tournage Nieuws

07 juni 2024

Creatieve ondernemers

Guinée Créative werd gelanceerd in 2021 en ondersteunt de opkomst van bedrijven die actief zijn in de mode-, design- en audiovisuele sector.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan