Wat we doen

Expertise aanbieden

Girls in Jerusalem taking a close look at a 3D-printer.

Scroll

Girl sitting in a library in Uganda behind a computer, checking her smartphone.

Digitale technologieën kunnen ontwikkeling bevorderen, de meest kwetsbare bevolkingsgroepen vooruit helpen en zorgen voor een betere openbare dienstverlening.

Digitalisering 

Enabel ondersteunt eerlijke en duurzame handel en we promoten verantwoorde consumptie. Wij geloven dat dit een manier is om armoede te bestrijden. Door (kleine) boeren in het Zuiden en het Noorden de kans te geven hun bedrijf op een duurzame manier vorm te geven.

Duurzame handel

man cleaning a solar panel

We verbeteren de toegang tot energie voor huishoudens, bedrijven en instellingen. Toegang tot elektriciteit verbetert de levenskwaliteit van mensen, helpt bij het verlenen van betere openbare diensten en stimuleert ondernemerschap.

Energie

Onze ontwikkelingsinspanningen kunnen enkel maar slagen als we de strijd voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen opvoeren.

Gendergelijkheid

Wij willen een efficiënt en duurzaam gezondheidssysteem helpen ontwikkelen dat iedereen kwaliteitsvolle gezondheidszorg garandeert.

Gezondheid

Wij ondersteunen overheidsinstellingen om efficiënter, inclusiever en verantwoordelijker te worden zodat de dienstverlening aan de burgers verbetert en de rechtsstaat en het maatschappelijk engagement worden versterkt.

Governance

Wij ondersteunen de duurzame familiale landbouw met de bedoeling de voedselzekerheid te verbeteren en bij te dragen aan een inclusieve economische groei.

Landbouw en plattelandsontwikkeling

Onderwijs is de sleutel voor economische en persoonlijke ontwikkeling. Daarom ondersteunen wij onderwijssystemen in verschillende landen in Afrika en het Midden-Oosten.

Onderwijs, Opleiding en Tewerkstelling 

Wij bevorderen een gunstig ondernemingsklimaat, ondersteunen capaciteitsontwikkeling met beroepsopleiding en commerciële vaardigheden en helpen micro-, kleine en middelgrote ondernemingen om hun activiteiten te ontwikkelen.

Private sector

Toegang tot water en sanitatie is een levensbehoefte en is tegelijk een fundamenteel recht voor mensen overal ter wereld. Het heeft een invloed op de volksgezondheid, de gendergelijkheid, het milieu en de economische bedrijvigheid.

Water & Sanitatie

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan