Governance

Wij ondersteunen overheidsinstellingen om efficiënt, inclusief en verantwoordelijk te worden zodat de dienstverlening aan de burgers verbetert en de rechtsstaat en het maatschappelijk engagement worden versterkt.

Wat we doen

Rechtsstaat, justitie en veiligheid

Wij versterken de rechtsstaat, de rechtspraak, de veiligheid en de mensenrechten om een duurzame menselijke ontwikkeling tot stand te brengen en extreme armoede uit te roeien.

Efficiënte, afrekenbare en inclusieve instellingen

Wij steunen onze partners bij hun institutionele hervormingen om efficiënte en stabiele instellingen te vormen. Wij versterken het maatschappelijk engagement en de relaties tussen de staat en de burgers voor een efficiënt en inclusief overheidsapparaat.

Decentralisatie en lokaal bestuur

Wij helpen onze partners bij het ontwikkelen van een inclusief lokaal bestuur. Wij steunen de lokale en regionale ontwikkeling door de synergie tussen de staat, de civiele maatschappij en de private sector te versterken.

Fragiele situaties

Wij werken in een groot aantal fragiele landen of in fragiele situaties. Daarom moeten wij onze benaderingen en interventies aanpassen aan deze omstandigheden. Bovendien voeren wij interventies uit met als doel de onderliggende oorzaken van fragiliteit en conflicten aan te pakken.

Lokale middelen

Wij helpen onze partners om lokale middelen (belastinginkomsten) in te zetten om hun ontwikkeling en hun dienstverlening aan de gemeenschap te verankeren in een duurzame en autonome dynamiek.

Mensenrechten

Wij zorgen ervoor dat de civiele, politieke, economische, sociale en ecologische mensenrechten gepromoot en geïntegreerd worden in onze interventies. Verder zien wij erop toe dat onze projecten de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen.

Nieuws & evenementen

Resources

02 december 2019

Enabel’s genderstrategie 2019-2023

Bij empowerment van vrouwen gaat het erom dat vrouwen macht en controle krijgen over hun eigen leven. Met onze genderstrategie (2019-2023) proberen we dit mechanisme te versterken. Lees meer.

Lees meer

d4d prize and enabel team Evenement

24 november 2022

D4D-prijs (digitalisering voor ontwikkeling): hoogtepunten 

Op 24 november werd de D4D-prijs toegekend. Drie projecten waar Enabel aan meewerkt waren genomineerd. Hieronder vind je een terugblik op deze memorabele dag. 

Lees meer

teams picture signature Nieuws

02 juli 2021

Enabel neemt deel aan multi-stakeholderproject om de Oostelijke Provincie van Rwanda te transformeren door het herstel van bossen en landschappen

Het Green Climate Fund (GCF) en de International Union for Conservation of Nature (IUCN) hebben een financieringsovereenkomst getekend voor het project ‘Transforming Eastern Province through adaptation’ (TREPA). Het GCF draagt 40 miljoen euro bij. Daarbovenop wordt 18 miljoen gemobiliseerd als cofinanciering van de Rwandese regering en andere projectuitvoerende instanties.

Lees meer

beekeeper in tanzania Nieuws

15 september 2021

EU, Enabel en ITC ondersteunen de bijenteelt in Tanzania

Vandaag hebben Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel, en Pamela Coke-Hamilton, uitvoerend directeur van het International Trade Centre (ITC), een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in Brussel voor een Europees project ter ondersteuning van de bijenteelt in zes regio’s in Tanzania.

Lees meer

health worker preparing a vaccine Nieuws

29 november 2022

Enabel speelt sleutelrol in Europees initiatief om Afrikaanse vaccinproductie op te drijven

Enabel speelt sleutelrol in Europees initiatief om Afrikaanse vaccinproductie op te drijven. Enabel zal werken in een consortium van drie ontwikkelingsagentschappen. Het deelt zijn expertise om de Afrikaanse Unie te helpen tegen 2040 de Afrikaanse vaccinproductie op te voeren tot 60 % van de vaccinbehoefte in Afrika.  

Lees meer

Nieuws

15 december 2022

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event. Sociale innovatie als katalysator voor internationale samenwerking. Op ons kantoor in Brussel of online.

Lees meer

Three judges in Burundi listen to a case.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)