Governance

Wij ondersteunen overheidsinstellingen om efficiënt, inclusief en verantwoordelijk te worden zodat de dienstverlening aan de burgers verbetert en de rechtsstaat en het maatschappelijk engagement worden versterkt.

Wat we doen

Rechtsstaat, justitie en veiligheid

Wij versterken de rechtsstaat, de rechtspraak, de veiligheid en de mensenrechten om een duurzame menselijke ontwikkeling tot stand te brengen en extreme armoede uit te roeien.

Efficiënte, afrekenbare en inclusieve instellingen

Wij steunen onze partners bij hun institutionele hervormingen om efficiënte en stabiele instellingen te vormen. Wij versterken het maatschappelijk engagement en de relaties tussen de staat en de burgers voor een efficiënt en inclusief overheidsapparaat.

Decentralisatie en lokaal bestuur

Wij helpen onze partners bij het ontwikkelen van een inclusief lokaal bestuur. Wij steunen de lokale en regionale ontwikkeling door de synergie tussen de staat, de civiele maatschappij en de private sector te versterken.

Fragiele situaties

Wij werken in een groot aantal fragiele landen of in fragiele situaties. Daarom moeten wij onze benaderingen en interventies aanpassen aan deze omstandigheden. Bovendien voeren wij interventies uit met als doel de onderliggende oorzaken van fragiliteit en conflicten aan te pakken.

Lokale middelen

Wij helpen onze partners om lokale middelen (belastinginkomsten) in te zetten om hun ontwikkeling en hun dienstverlening aan de gemeenschap te verankeren in een duurzame en autonome dynamiek.

Mensenrechten

Wij zorgen ervoor dat de civiele, politieke, economische, sociale en ecologische mensenrechten gepromoot en geïntegreerd worden in onze interventies. Verder zien wij erop toe dat onze projecten de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen.

Nieuws & evenementen

Three judges in Burundi listen to a case.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan