Governance

Wij ondersteunen overheidsinstellingen om efficiënt, inclusief en verantwoordelijk te worden zodat de dienstverlening aan de burgers verbetert en de rechtsstaat en het maatschappelijk engagement worden versterkt.

Wat we doen

Rechtsstaat, justitie en veiligheid

Wij versterken de rechtsstaat, de rechtspraak, de veiligheid en de mensenrechten om een duurzame menselijke ontwikkeling tot stand te brengen en extreme armoede uit te roeien.

Efficiënte, afrekenbare en inclusieve instellingen

Wij steunen onze partners bij hun institutionele hervormingen om efficiënte en stabiele instellingen te vormen. Wij versterken het maatschappelijk engagement en de relaties tussen de staat en de burgers voor een efficiënt en inclusief overheidsapparaat.

Decentralisatie en lokaal bestuur

Wij helpen onze partners bij het ontwikkelen van een inclusief lokaal bestuur. Wij steunen de lokale en regionale ontwikkeling door de synergie tussen de staat, de civiele maatschappij en de private sector te versterken.

Fragiele situaties

Wij werken in een groot aantal fragiele landen of in fragiele situaties. Daarom moeten wij onze benaderingen en interventies aanpassen aan deze omstandigheden. Bovendien voeren wij interventies uit met als doel de onderliggende oorzaken van fragiliteit en conflicten aan te pakken.

Lokale middelen

Wij helpen onze partners om lokale middelen (belastinginkomsten) in te zetten om hun ontwikkeling en hun dienstverlening aan de gemeenschap te verankeren in een duurzame en autonome dynamiek.

Mensenrechten

Wij zorgen ervoor dat de civiele, politieke, economische, sociale en ecologische mensenrechten gepromoot en geïntegreerd worden in onze interventies. Verder zien wij erop toe dat onze projecten de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen.

Nieuws & evenementen

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Het Tanganyika-meer: een bedreigd ecosysteem

Het Tanganyikameer wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. Ons doel: een duurzame toekomst garanderen voor de regio en haar bewoners.

Lees meer

green bubbles Nieuws

07 juni 2024

Het energielandschap van morgen

De klimaaturgentie dwingt ons om onze economieën te hertekenen. Daarbij staat de energietransitie centraal in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees meer

forest landscape Nieuws

07 juni 2024

Klimaat: hoe kunnen we onze toekomst financieren?

Terwijl klimaatcrises elkaar opvolgen, lijkt de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5 graden dringender dan ooit.

Lees meer

sheeps crossing the road, Niger Nieuws

07 juni 2024

Gezien de instabiliteit van de Sahel is internationale samenwerking essentieel

De Europese en Belgische samenwerking met Afrika, gebaseerd op een logica van solidariteit, moet zich aanpassen aan de nieuwe mondiale geopolitieke situatie.

Lees meer

square in Kyiv, Ukraine Nieuws

07 juni 2024

Oekraïne: nieuw land, nieuwe uitdagingen

In december 2023 gaf de Belgische regering Enabel de opdracht om een programma te lanceren ter ondersteuning van de wederopbouw in Oekraïne.

Lees meer

Three judges in Burundi listen to a case.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan