Voor een duurzame wereld waar mensen in een rechtsstaat leven en de vrijheid hebben om zich ten volle te ontplooien.

Scroll

Enabel is het ontwikkelingsagentschap van de Belgische federale regering.

Onze missie bestaat erin de beleidsprioriteiten van de Belgische gouvernementele samenwerking uit te voeren en duurzame internationale solidariteit te bevorderen.

Meer over ons

Een groeiend agentschap

170

Lopende projecten

21

Landen waar we actief zijn

2000

Medewerkers over de hele wereld

300

Miljoen euro jaarlijkse omzet

Uitdagingen zijn wereldwijd

De wereld staat voor enorme uitdagingen om tegen 2030 de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te realiseren.

Enabel wil daartoe bijdragen door zijn ervaring en expertise aan te reiken in vijf specifieke domeinen: vrede en veiligheid, klimaatverandering en milieu, sociale en economische ongelijkheid, verstedelijking, en menselijke mobiliteit.

Lees meer

 

Klimaatverandering & milieu

Menselijke mobiliteit

Vrede & veiligheid

Sociale & economische ongelijkheid

Verstedelijking

Activiteitenverslag 2023-2024

Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan? Bekijk ons activiteitenverslag met enkele resultaten die we samen met onze partners hebben bereikt.

Lees meer
kid jumping on a stage

Nieuws & evenementen

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Het Tanganyika-meer: een bedreigd ecosysteem

Het Tanganyikameer wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. Ons doel: een duurzame toekomst garanderen voor de regio en haar bewoners.

Lees meer

green bubbles Nieuws

07 juni 2024

Het energielandschap van morgen

De klimaaturgentie dwingt ons om onze economieën te hertekenen. Daarbij staat de energietransitie centraal in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees meer

forest landscape Nieuws

07 juni 2024

Klimaat: hoe kunnen we onze toekomst financieren?

Terwijl klimaatcrises elkaar opvolgen, lijkt de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5 graden dringender dan ooit.

Lees meer

sheeps crossing the road, Niger Nieuws

07 juni 2024

Gezien de instabiliteit van de Sahel is internationale samenwerking essentieel

De Europese en Belgische samenwerking met Afrika, gebaseerd op een logica van solidariteit, moet zich aanpassen aan de nieuwe mondiale geopolitieke situatie.

Lees meer

square in Kyiv, Ukraine Nieuws

07 juni 2024

Oekraïne: nieuw land, nieuwe uitdagingen

In december 2023 gaf de Belgische regering Enabel de opdracht om een programma te lanceren ter ondersteuning van de wederopbouw in Oekraïne.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan