Rwanda

Wij ondersteunen de Rwandese agenda voor duurzame ontwikkeling om het sociaaleconomisch welzijn van de Rwandese bevolking te verbeteren.Het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen België en Rwanda voor 2019-2024 zet in op drie belangrijke sectoren die aansluiten bij de prioriteiten van de Rwandese regering.

Gezondheid

De afgelopen jaren is de gezondheidszorg er sterk op vooruitgegaan in Rwanda. Toch zijn er nog een aantal grote uitdagingen. Zo is in veel plattelandsgebieden de kwaliteit en de toegang tot de zorg niet overal optimaal.

België verleent steun aan de bouw en renovatie van gezondheidscentra. Door capaciteitsversterking van gezondheidsinstellingen en personeel wordt de toegang tot de basisgezondheidszorg verder verbeterd. Ook wordt veel aandacht besteed aan reproductieve en seksuele gezondheidszorg. Dat ligt in lijn met de ambitie van Rwanda om de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen te garanderen.

België zal als eerste de steun voor reproductieve en seksuele gezondheid uitvoeren. Dat doen we via resultaatgerichte financiering waarbij financiering wordt gekoppeld aan het bereiken van overeengekomen resultaten.

Verstedelijking

Verwacht wordt dat de stedelijke bevolking van Rwanda zal toenemen van 18,5 % in 2015 tot 41,2 % in 2050. Deze snelle verstedelijking is een grote uitdaging maar als we ze in goede banen leiden, opent ze mogelijkheden voor jobcreatie en economische groei. Rubavu, Musanze en Rwamagana zijn opkomende steden met een hoog economisch potentieel dankzij hun toeristische troeven, vruchtbaar land en de nabijheid van grotere steden zoals Kigali en Goma (DR Congo).

We ondersteunen deze drie steden om hun lokale economie te stimuleren en adviseren lokale overheden over stadsplanning voor economische ontwikkeling. We verbeteren de infrastructuur van de markten en bouwen wegen om deze commerciële centra met elkaar te verbinden. Daarnaast werkt Enabel samen met de Rwandese regering en lokale bedrijven om uitdagingen op het gebied van technologie, normen en managementervaring aan te pakken. Ook verzorgen wij opleidingen voor de bouwsector.

Landbouw

Als ruggengraat van de Rwandese economie zijn landbouw en agro-industrie van cruciaal belang voor de groei en armoedebestrijding in Rwanda. De landbouwsector is goed voor 39 % van het bbp en bijna driekwart van de werkgelegenheid in Rwanda. Maar er zijn aandachtspunten in de sector, zoals een lage productiviteit en inefficiënte landbouwpraktijken, die moeten worden aangepakt om de economie en de werkgelegenheid in het land een boost te geven.

Samen met de Wereldbank, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, ondersteunt België het Rwandese ministerie van Landbouw om Rwanda’s strategisch plan voor landbouwhervorming uit te voeren. Hiermee willen we de landbouw omvormen van een bestaanssector naar een kennissector die waarde creëert en zo bijdraagt tot de nationale economie, en die zorgt voor voedsel- en voedingszekerheid.

Pig farmer in Rwanda is holding one of her piglets.

Beheer van overheidsfinanciën

Enabel en haar partners streven ernaar de doeltreffendheid en duurzaamheid van systemen voor het beheer van overheidsfinanciën op centraal en lokaal overheidsniveau te vergroten. Goed beheer van de overheidsfinanciën is ook essentieel om resultaten te boeken op onze andere actieterreinen gezondheid, landbouw en verstedelijking.

Contacteer Enabel in Rwanda

10, KN 67 ST, Sanlam Towers, Wing A | 6th Floor BP 6089, Kiyovu | Kigali
T + 250 280 30 01 59 | representation.rwanda@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger : Dirk Deprez

Nieuws & evenementen

Nieuws

14 maart 2023

Digitale technologieën tillen het onderwijs in Oeganda naar een hoger niveau

Lees meer

Nieuws

09 maart 2023

Juniorprogramma – Job alert voor jonge talenten met de Europese nationaliteit

Van 9 tot 23 maart 2023 zijn nieuwe vacatures online beschikbaar voor jonge professionals met de Europese nationaliteit. Grijp deze kans om aan de slag te gaan in één ontwikkelingsproject uitgevoerd door Enabel of door een niet-gouvernementele partnerorganisatie.

Lees meer

learning centre in Bani Zeid, Palestine Nieuws

28 februari 2023

Nieuw leven voor erfgoed in Palestina

Op de Westelijke Jordaanoever, in Palestina, renoveerden wij historische gebouwen. Focus op Bani Zeid, een gemeente waar een oud familiehuis een centrum voor kinderen met leerproblemen werd.

Lees meer

Nieuws

31 januari 2023

Kweken van kleine herkauwers in Mali: het verhaal van Nana Sangaré Dembélé 

In Mali verhoogt het professionaliseren van het vetmesten van kleine herkauwers door vrouwen het gezinsinkomen en de weerbaarheid van familiebedrijven tegen klimaatverandering. Nana Sangaré Dembélé kreeg een technische opleiding en werd zelf trainer.

Lees meer

Two women look into the camera showing their garden in Niger. A girls hides behind a tree. Goats are running around the garden. Nieuws

01 februari 2023

Biogas voor huishoudelijk gebruik, een duurzame energieoplossing getest in Niger

In Niger kookt meer dan 90 % van de bevolking op hout. Dat is heel slecht voor het milieu. Om dat probleem aan te pakken, experimenteert Enabel met de productie van biogas voor huishoudelijk gebruik bij 10 landbouwers-veehoudersgezinnen in de dorpen Nawdéo en Rounto Tanda in de regio Dosso. Lees meer.

Lees meer

palestinian woman sewing fabric Nieuws

23 januari 2023

Enabel bevordert vrouwelijk ondernemerschap in Afrika en het Midden-Oosten

Op initiatief van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid heeft het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel de Awa-prijs in het leven geroepen. Met deze prijs wil België veelbelovende initiatieven van vrouwelijke ondernemers in Afrika en het Midden-Oosten belonen en vrouwelijk leiderschap bevorderen.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)