Rwanda

Wij ondersteunen de Rwandese agenda voor duurzame ontwikkeling om het sociaaleconomisch welzijn van de Rwandese bevolking te verbeteren.Het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen België en Rwanda voor 2019-2024 zet in op drie belangrijke sectoren die aansluiten bij de prioriteiten van de Rwandese regering.

Gezondheid

De afgelopen jaren is de gezondheidszorg er sterk op vooruitgegaan in Rwanda. Toch zijn er nog een aantal grote uitdagingen. Zo is in veel plattelandsgebieden de kwaliteit en de toegang tot de zorg niet overal optimaal.

België verleent steun aan de bouw en renovatie van gezondheidscentra. Door capaciteitsversterking van gezondheidsinstellingen en personeel wordt de toegang tot de basisgezondheidszorg verder verbeterd. Ook wordt veel aandacht besteed aan reproductieve en seksuele gezondheidszorg. Dat ligt in lijn met de ambitie van Rwanda om de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen te garanderen.

België zal als eerste de steun voor reproductieve en seksuele gezondheid uitvoeren. Dat doen we via resultaatgerichte financiering waarbij financiering wordt gekoppeld aan het bereiken van overeengekomen resultaten.

Verstedelijking

Verwacht wordt dat de stedelijke bevolking van Rwanda zal toenemen van 18,5 % in 2015 tot 41,2 % in 2050. Deze snelle verstedelijking is een grote uitdaging maar als we ze in goede banen leiden, opent ze mogelijkheden voor jobcreatie en economische groei. Rubavu, Musanze en Rwamagana zijn opkomende steden met een hoog economisch potentieel dankzij hun toeristische troeven, vruchtbaar land en de nabijheid van grotere steden zoals Kigali en Goma (DR Congo).

We ondersteunen deze drie steden om hun lokale economie te stimuleren en adviseren lokale overheden over stadsplanning voor economische ontwikkeling. We verbeteren de infrastructuur van de markten en bouwen wegen om deze commerciële centra met elkaar te verbinden. Daarnaast werkt Enabel samen met de Rwandese regering en lokale bedrijven om uitdagingen op het gebied van technologie, normen en managementervaring aan te pakken. Ook verzorgen wij opleidingen voor de bouwsector.

Landbouw

Als ruggengraat van de Rwandese economie zijn landbouw en agro-industrie van cruciaal belang voor de groei en armoedebestrijding in Rwanda. De landbouwsector is goed voor 39 % van het bbp en bijna driekwart van de werkgelegenheid in Rwanda. Maar er zijn aandachtspunten in de sector, zoals een lage productiviteit en inefficiënte landbouwpraktijken, die moeten worden aangepakt om de economie en de werkgelegenheid in het land een boost te geven.

Samen met de Wereldbank, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, ondersteunt België het Rwandese ministerie van Landbouw om Rwanda’s strategisch plan voor landbouwhervorming uit te voeren. Hiermee willen we de landbouw omvormen van een bestaanssector naar een kennissector die waarde creëert en zo bijdraagt tot de nationale economie, en die zorgt voor voedsel- en voedingszekerheid.

Pig farmer in Rwanda is holding one of her piglets.

Beheer van overheidsfinanciën

Enabel en haar partners streven ernaar de doeltreffendheid en duurzaamheid van systemen voor het beheer van overheidsfinanciën op centraal en lokaal overheidsniveau te vergroten. Goed beheer van de overheidsfinanciën is ook essentieel om resultaten te boeken op onze andere actieterreinen gezondheid, landbouw en verstedelijking.

Contacteer Enabel in Rwanda

10, KN 67 ST, Sanlam Towers, Wing A | 6th Floor BP 6089, Kiyovu | Kigali
T + 250 280 30 01 59 | representation.rwanda@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger : Dirk Deprez

Nieuws & evenementen

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan