Rwanda

Wij ondersteunen de Rwandese agenda voor duurzame ontwikkeling om het sociaaleconomisch welzijn van de Rwandese bevolking te verbeteren.Het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen België en Rwanda voor 2019-2024 zet in op drie belangrijke sectoren die aansluiten bij de prioriteiten van de Rwandese regering.

Gezondheid

De afgelopen jaren is de gezondheidszorg er sterk op vooruitgegaan in Rwanda. Toch zijn er nog een aantal grote uitdagingen. Zo is in veel plattelandsgebieden de kwaliteit en de toegang tot de zorg niet overal optimaal.

België verleent steun aan de bouw en renovatie van gezondheidscentra. Door capaciteitsversterking van gezondheidsinstellingen en personeel wordt de toegang tot de basisgezondheidszorg verder verbeterd. Ook wordt veel aandacht besteed aan reproductieve en seksuele gezondheidszorg. Dat ligt in lijn met de ambitie van Rwanda om de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen te garanderen.

België zal als eerste de steun voor reproductieve en seksuele gezondheid uitvoeren. Dat doen we via resultaatgerichte financiering waarbij financiering wordt gekoppeld aan het bereiken van overeengekomen resultaten.

Verstedelijking

Verwacht wordt dat de stedelijke bevolking van Rwanda zal toenemen van 18,5 % in 2015 tot 41,2 % in 2050. Deze snelle verstedelijking is een grote uitdaging maar als we ze in goede banen leiden, opent ze mogelijkheden voor jobcreatie en economische groei. Rubavu, Musanze en Rwamagana zijn opkomende steden met een hoog economisch potentieel dankzij hun toeristische troeven, vruchtbaar land en de nabijheid van grotere steden zoals Kigali en Goma (DR Congo).

We ondersteunen deze drie steden om hun lokale economie te stimuleren en adviseren lokale overheden over stadsplanning voor economische ontwikkeling. We verbeteren de infrastructuur van de markten en bouwen wegen om deze commerciële centra met elkaar te verbinden. Daarnaast werkt Enabel samen met de Rwandese regering en lokale bedrijven om uitdagingen op het gebied van technologie, normen en managementervaring aan te pakken. Ook verzorgen wij opleidingen voor de bouwsector.

Landbouw

Als ruggengraat van de Rwandese economie zijn landbouw en agro-industrie van cruciaal belang voor de groei en armoedebestrijding in Rwanda. De landbouwsector is goed voor 39 % van het bbp en bijna driekwart van de werkgelegenheid in Rwanda. Maar er zijn aandachtspunten in de sector, zoals een lage productiviteit en inefficiënte landbouwpraktijken, die moeten worden aangepakt om de economie en de werkgelegenheid in het land een boost te geven.

Samen met de Wereldbank, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, ondersteunt België het Rwandese ministerie van Landbouw om Rwanda’s strategisch plan voor landbouwhervorming uit te voeren. Hiermee willen we de landbouw omvormen van een bestaanssector naar een kennissector die waarde creëert en zo bijdraagt tot de nationale economie, en die zorgt voor voedsel- en voedingszekerheid.

Pig farmer in Rwanda is holding one of her piglets.

Beheer van overheidsfinanciën

Enabel en haar partners streven ernaar de doeltreffendheid en duurzaamheid van systemen voor het beheer van overheidsfinanciën op centraal en lokaal overheidsniveau te vergroten. Goed beheer van de overheidsfinanciën is ook essentieel om resultaten te boeken op onze andere actieterreinen gezondheid, landbouw en verstedelijking.

Contacteer Enabel in Rwanda

10, KN 67 ST, Sanlam Towers, Wing A | 6th Floor BP 6089, Kiyovu | Kigali
T + 250 280 30 01 59 | representation.rwanda@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger : Virginie Hallet

Nieuws & evenementen

Nieuws

16 juli 2024

The European Union needs to stay engaged in fragile contexts

The European Union has a special responsibility for its neighbouring continents and should play a leading role in international cooperation.

Lees meer

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

green bubbles Nieuws

07 juni 2024

Het energielandschap van morgen

De klimaaturgentie dwingt ons om onze economieën te hertekenen. Daarbij staat de energietransitie centraal in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees meer

forest landscape Nieuws

07 juni 2024

Klimaat: hoe kunnen we onze toekomst financieren?

Terwijl klimaatcrises elkaar opvolgen, lijkt de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5 graden dringender dan ooit.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Het Tanganyika-meer: een bedreigd ecosysteem

Het Tanganyikameer wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. Ons doel: een duurzame toekomst garanderen voor de regio en haar bewoners.

Lees meer

sheeps crossing the road, Niger Nieuws

07 juni 2024

Gezien de instabiliteit van de Sahel is internationale samenwerking essentieel

De Europese en Belgische samenwerking met Afrika, gebaseerd op een logica van solidariteit, moet zich aanpassen aan de nieuwe mondiale geopolitieke situatie.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan