Mozambique

De regering van Mozambique en België werken samen in de strijd tegen de armoede sinds 2001. Dat jaar werd Mozambique door verschillende overstromingen getroffen. Toegang tot een betere infrastructuur en dienstverlening, met name in de meest kwetsbare landelijke gebieden, staat centraal in ons werk.

Beheer van rampenrisico’s 

Mozambique is kwetsbaar voor klimaatrisico’s. Daarom is het essentieel om te investeren in rampenrisicobeheer.

We dragen bij tot een betere anticipatie op, preventie van en paraatheid voor klimaatrisico’s. Dat doen we door het National Institute for Disaster Risk Management en andere verwante instellingen te ondersteunen.

Centraal in onze strategie staat versterking van de capaciteit op centraal, provinciaal en districtsniveau om de beleidsvorming, planning, monitoring en toezicht op het gebied van rampenrisicobeheer en klimaatbestendigheid te verbeteren.

Behalve op het niveau van de overheidsinstanties kijken we ook naar manieren om gemeenschappen rechtstreeks te ondersteunen zodat zij weerbaarder worden tegen klimaatrisico’s.

Dat doen we door aanpassings- en anticipatiestrategieën te versterken, door strategische ruimtelijke ordening en budgettering te verbeteren en door mensgerichte systemen voor vroegtijdige waarschuwing te verspreiden. Specifieke aandacht gaat uit naar maatregelen die vrouwen en meisjes beschermen in het kader van rampenrisicobeheer.

Risk management of climate emergencies in Mozambique.

Hernieuwbare energie voor productief gebruik 

We werken aan een betere toegang tot energie op het platteland. Dat doen we door te investeren in minigrids en irrigatiesystemen die werken op zonne-energie en in brandstoffen uit biomassa.

Tegelijk willen we bijdragen aan een duurzame economische en sociale ontwikkeling door het gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen te bevorderen.

Met dat doel voor ogen ondersteunen wij overheidsinstanties, zoals het ministerie van Delfstoffen en Energie, het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, het Nationaal Energiefonds, de regelgevende instantie voor energie en het Nationaal Instituut voor Irrigatie, het maatschappelijk middenveld en private actoren.

workers of the small hydro power plant in Sembezeia Mozambique pose for a picture inside the plant.

Afvalbeheer en circulaire economie

Onze acties pakken de huidige praktijk aan waarbij vast stedelijk afval wordt gestort op ongecontroleerde en slecht beheerde stortplaatsen met weinig tot geen behandeling of terugwinning van recycleerbare en herbruikbare materialen.

Daarvoor ondersteunen wij geïntegreerde infrastructuur voor afvalverwerking op gemeentelijk niveau. Tegelijkertijd ondersteunen wij lokale actoren, betrekken wij de private sector erbij en bevorderen wij de valorisatie van afvalmaterialen.

Women walking through a village in Mozambique.

Contacteer Enabel Mozambique

Avenida Kenneth Kaunda 762
Maputo
T + 258 21 48 34 53 | representation.mozambique@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger: Sandra Galbusera

Nieuws & evenementen

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Het Tanganyika-meer: een bedreigd ecosysteem

Het Tanganyikameer wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. Ons doel: een duurzame toekomst garanderen voor de regio en haar bewoners.

Lees meer

green bubbles Nieuws

07 juni 2024

Het energielandschap van morgen

De klimaaturgentie dwingt ons om onze economieën te hertekenen. Daarbij staat de energietransitie centraal in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees meer

forest landscape Nieuws

07 juni 2024

Klimaat: hoe kunnen we onze toekomst financieren?

Terwijl klimaatcrises elkaar opvolgen, lijkt de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5 graden dringender dan ooit.

Lees meer

sheeps crossing the road, Niger Nieuws

07 juni 2024

Gezien de instabiliteit van de Sahel is internationale samenwerking essentieel

De Europese en Belgische samenwerking met Afrika, gebaseerd op een logica van solidariteit, moet zich aanpassen aan de nieuwe mondiale geopolitieke situatie.

Lees meer

square in Kyiv, Ukraine Nieuws

07 juni 2024

Oekraïne: nieuw land, nieuwe uitdagingen

In december 2023 gaf de Belgische regering Enabel de opdracht om een programma te lanceren ter ondersteuning van de wederopbouw in Oekraïne.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan