Mozambique

De regering van Mozambique en België werken samen in de strijd tegen de armoede sinds 2001. Dat jaar werd Mozambique door verschillende overstromingen getroffen. Toegang tot een betere infrastructuur en dienstverlening, met name in de meest kwetsbare landelijke gebieden, staat centraal in ons werk.

Beheer van rampenrisico’s 

Mozambique is kwetsbaar voor klimaatrisico’s. Daarom is het essentieel om te investeren in rampenrisicobeheer.

We dragen bij tot een betere anticipatie op, preventie van en paraatheid voor klimaatrisico’s. Dat doen we door het National Institute for Disaster Risk Management en andere verwante instellingen te ondersteunen.

Centraal in onze strategie staat versterking van de capaciteit op centraal, provinciaal en districtsniveau om de beleidsvorming, planning, monitoring en toezicht op het gebied van rampenrisicobeheer en klimaatbestendigheid te verbeteren.

Behalve op het niveau van de overheidsinstanties kijken we ook naar manieren om gemeenschappen rechtstreeks te ondersteunen zodat zij weerbaarder worden tegen klimaatrisico’s.

Dat doen we door aanpassings- en anticipatiestrategieën te versterken, door strategische ruimtelijke ordening en budgettering te verbeteren en door mensgerichte systemen voor vroegtijdige waarschuwing te verspreiden. Specifieke aandacht gaat uit naar maatregelen die vrouwen en meisjes beschermen in het kader van rampenrisicobeheer.

Risk management of climate emergencies in Mozambique.

Hernieuwbare energie voor productief gebruik 

We werken aan een betere toegang tot energie op het platteland. Dat doen we door te investeren in minigrids en irrigatiesystemen die werken op zonne-energie en in brandstoffen uit biomassa.

Tegelijk willen we bijdragen aan een duurzame economische en sociale ontwikkeling door het gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen te bevorderen.

Met dat doel voor ogen ondersteunen wij overheidsinstanties, zoals het ministerie van Delfstoffen en Energie, het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, het Nationaal Energiefonds, de regelgevende instantie voor energie en het Nationaal Instituut voor Irrigatie, het maatschappelijk middenveld en private actoren.

workers of the small hydro power plant in Sembezeia Mozambique pose for a picture inside the plant.

Afvalbeheer en circulaire economie

Onze acties pakken de huidige praktijk aan waarbij vast stedelijk afval wordt gestort op ongecontroleerde en slecht beheerde stortplaatsen met weinig tot geen behandeling of terugwinning van recycleerbare en herbruikbare materialen.

Daarvoor ondersteunen wij geïntegreerde infrastructuur voor afvalverwerking op gemeentelijk niveau. Tegelijkertijd ondersteunen wij lokale actoren, betrekken wij de private sector erbij en bevorderen wij de valorisatie van afvalmaterialen.

Women walking through a village in Mozambique.

Contacteer Enabel Mozambique

Avenida Kenneth Kaunda 762
Maputo
T + 258 21 48 34 53 | representation.mozambique@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger: Laurence Janssens

Nieuws & evenementen

Nieuws

15 december 2022

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event. Sociale innovatie als katalysator voor internationale samenwerking. Op ons kantoor in Brussel of online.

Lees meer

Nieuws

25 november 2022

Interview met Adélaïde Kourouma, projectverantwoordelijke Stedelijk Ondernemerschap in Guinee

Interview met Adélaïde Kourouma over stedelijk ondernemerschap in Guinee. Opkomende Guineese ondernemingen helpen groeien

Lees meer

A hospital in Niger. Doctor standing outside the facility, while a woman and man arrive on a motorcycle with their baby. Resources

24 augustus 2022

Sociale gezondheidszorg- Een manier om ongelijkheid te bestrijden

Elk land ter wereld staat voor de uitdaging zijn bevolking te beschermen. Maar hoe zet je sociale bescherming op? Waar te beginnen? Bij Enabel zijn we ervan overtuigd dat toegang tot gezondheidszorg een mensenrecht is, en dat een sterk en duurzaam politiek engagement nodig is om dit te bereiken. Lees meer over onze visie in de brochure die we hierover publiceerden.

Lees meer

Resources

03 november 2016

Digital for Development (D4D): Strategienota voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Deze nota bevat het strategisch beleid inzake ‘Digital for Development’ (D4D – Digitalisering voor Ontwikkeling) voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer

body & rights tutoriel Resources

01 maart 2021

Body & Rights – E-tutorial over seksuele en reproductive gezondheid en rechten

Een inleiding in diverse thema’s zoals veilig moederschap, hiv, soa, gezinsplanning, abortus seksueel geweld, kindhuwelijken, vrouwelijke genitale verminking, en rechten van adolescenten en seksuele minderheden.

Lees meer

Nieuws

16 november 2022

Ben jij het volgende talent dat we zoeken ?

Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent voordat je je kandidaat stelt voor het Juniorprogramma. De sollicitatietermijn is verlengd tot zondag 20 november om middernacht.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)