Mozambique

De regering van Mozambique en België werken samen in de strijd tegen de armoede sinds 2001. Dat jaar werd Mozambique door verschillende overstromingen getroffen. Toegang tot een betere infrastructuur en dienstverlening, met name in de meest kwetsbare landelijke gebieden, staat centraal in ons werk.

Beheer van rampenrisico’s 

Mozambique is kwetsbaar voor klimaatrisico’s. Daarom is het essentieel om te investeren in rampenrisicobeheer.

We dragen bij tot een betere anticipatie op, preventie van en paraatheid voor klimaatrisico’s. Dat doen we door het National Institute for Disaster Risk Management en andere verwante instellingen te ondersteunen.

Centraal in onze strategie staat versterking van de capaciteit op centraal, provinciaal en districtsniveau om de beleidsvorming, planning, monitoring en toezicht op het gebied van rampenrisicobeheer en klimaatbestendigheid te verbeteren.

Behalve op het niveau van de overheidsinstanties kijken we ook naar manieren om gemeenschappen rechtstreeks te ondersteunen zodat zij weerbaarder worden tegen klimaatrisico’s.

Dat doen we door aanpassings- en anticipatiestrategieën te versterken, door strategische ruimtelijke ordening en budgettering te verbeteren en door mensgerichte systemen voor vroegtijdige waarschuwing te verspreiden. Specifieke aandacht gaat uit naar maatregelen die vrouwen en meisjes beschermen in het kader van rampenrisicobeheer.

Risk management of climate emergencies in Mozambique.

Hernieuwbare energie voor productief gebruik 

We werken aan een betere toegang tot energie op het platteland. Dat doen we door te investeren in minigrids en irrigatiesystemen die werken op zonne-energie en in brandstoffen uit biomassa.

Tegelijk willen we bijdragen aan een duurzame economische en sociale ontwikkeling door het gebruik van milieuvriendelijke energiebronnen te bevorderen.

Met dat doel voor ogen ondersteunen wij overheidsinstanties, zoals het ministerie van Delfstoffen en Energie, het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, het Nationaal Energiefonds, de regelgevende instantie voor energie en het Nationaal Instituut voor Irrigatie, het maatschappelijk middenveld en private actoren.

workers of the small hydro power plant in Sembezeia Mozambique pose for a picture inside the plant.

Afvalbeheer en circulaire economie

Onze acties pakken de huidige praktijk aan waarbij vast stedelijk afval wordt gestort op ongecontroleerde en slecht beheerde stortplaatsen met weinig tot geen behandeling of terugwinning van recycleerbare en herbruikbare materialen.

Daarvoor ondersteunen wij geïntegreerde infrastructuur voor afvalverwerking op gemeentelijk niveau. Tegelijkertijd ondersteunen wij lokale actoren, betrekken wij de private sector erbij en bevorderen wij de valorisatie van afvalmaterialen.

Women walking through a village in Mozambique.

Contacteer Enabel Mozambique

Avenida Kenneth Kaunda 762
Maputo
T + 258 21 48 34 53 | representation.mozambique@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger: Laurence Janssens

Nieuws & evenementen

Nieuws

14 maart 2023

Digitale technologieën tillen het onderwijs in Oeganda naar een hoger niveau

Lees meer

Nieuws

09 maart 2023

Juniorprogramma – Job alert voor jonge talenten met de Europese nationaliteit

Van 9 tot 23 maart 2023 zijn nieuwe vacatures online beschikbaar voor jonge professionals met de Europese nationaliteit. Grijp deze kans om aan de slag te gaan in één ontwikkelingsproject uitgevoerd door Enabel of door een niet-gouvernementele partnerorganisatie.

Lees meer

learning centre in Bani Zeid, Palestine Nieuws

28 februari 2023

Nieuw leven voor erfgoed in Palestina

Op de Westelijke Jordaanoever, in Palestina, renoveerden wij historische gebouwen. Focus op Bani Zeid, een gemeente waar een oud familiehuis een centrum voor kinderen met leerproblemen werd.

Lees meer

Nieuws

31 januari 2023

Kweken van kleine herkauwers in Mali: het verhaal van Nana Sangaré Dembélé 

In Mali verhoogt het professionaliseren van het vetmesten van kleine herkauwers door vrouwen het gezinsinkomen en de weerbaarheid van familiebedrijven tegen klimaatverandering. Nana Sangaré Dembélé kreeg een technische opleiding en werd zelf trainer.

Lees meer

Two women look into the camera showing their garden in Niger. A girls hides behind a tree. Goats are running around the garden. Nieuws

01 februari 2023

Biogas voor huishoudelijk gebruik, een duurzame energieoplossing getest in Niger

In Niger kookt meer dan 90 % van de bevolking op hout. Dat is heel slecht voor het milieu. Om dat probleem aan te pakken, experimenteert Enabel met de productie van biogas voor huishoudelijk gebruik bij 10 landbouwers-veehoudersgezinnen in de dorpen Nawdéo en Rounto Tanda in de regio Dosso. Lees meer.

Lees meer

palestinian woman sewing fabric Nieuws

23 januari 2023

Enabel bevordert vrouwelijk ondernemerschap in Afrika en het Midden-Oosten

Op initiatief van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid heeft het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel de Awa-prijs in het leven geroepen. Met deze prijs wil België veelbelovende initiatieven van vrouwelijke ondernemers in Afrika en het Midden-Oosten belonen en vrouwelijk leiderschap bevorderen.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)