Integriteit

Woman sitting behind a desk, smiling at someone approaching her.

Scroll

In alles wat we doen, op alle niveaus en zonder enig persoonlijk voordeel, geven we blijk van waardigheid, betrouwbaarheid, oprechtheid en eerlijkheid.

Wanneer een beroep doen op het integriteitsbureau?

  • Indien u wordt geconfronteerd met een integriteitsprobleem of twijfels hebt over bepaalde gedragingen verbonden met Enabel-activiteiten. Het kan bijvoorbeeld gaan om machtsmisbruik, het niet-naleven van de wetten, misbruik van middelen, fraude op gebied van aankopen, diefstal of verduistering van fondsen, corruptie (steekpenningen) enz.
  • Indien u zich vragen stelt over integriteit. Bijvoorbeeld hoe u moet reageren wanneer een leverancier u een geschenk aanbiedt in het kader van een overheidsopdracht.

Wie kan zich tot het integriteitsbureau wenden?

  • leveranciers of partners van Enabel
  • personeelsleden van Enabel
  • begunstigden van de activiteiten van Enabel

Wie beheert het integriteitsbureau?

Net zoals in sommige andere ontwikkelingsagentschappen wordt het integriteitsbureau bij Enabel vertegenwoordigd door zijn dienst interne audit, een onafhankelijke entiteit binnen Enabel. Deze dienst rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur.

Hoe worden klachten en vragen behandeld?


 

Vertrouwelijkheid

Klachten en vragen worden in alle vertrouwelijkheid behandeld. Toch mogen ze niet anoniem worden doorgegeven. We moeten de indiener kunnen contacteren om eventueel meer inlichtingen in te winnen. Enabel duldt geen represailles tegen medewerkers of andere partijen die te goeder trouw hun bezorgdheden uitten of hielpen tijdens een onderzoek.

Onafhankelijkheid

Het systeem dat klachten en vragen beheert, staat onafhankelijk van de informaticastructuur van Enabel. Ingevulde formulieren, toegestuurde bestanden en e-mails zijn enkel toegankelijk voor de teamleden van het integriteitsbureau.

Opvolging

Wij sturen meteen een ontvangstbericht wanneer wij integriteitsvragen of -problemen ontvangen en we registreren deze onmiddellijk. Ook houden wij de indiener op de hoogte van het gevolg dat eraan gegeven wordt en van eventueel genomen acties.

 

Contacteer ons integriteitsbureau :  integrity@enabel.be

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan