Tanzania

Tanzania is sinds 1982 een partnerland van de Belgische gouvernementele samenwerking. De gezamenlijke inspanningen van de Tanzaniaanse en de Belgische regering concentreren zich op twee prioritaire sectoren in de Kigoma-regio: basisinfrastructuur voor water en sanitaire voorzieningen, en duurzame landbouw.

Water en sanitatie

Wij ondersteunen het Tanzaniaanse ministerie voor Water om de watervoorziening en de sanitaire voorzieningen in afgelegen gebieden te ontwikkelen. Wij werken technische oplossingen uit om de toegang tot water in plattelandsgebieden te verbeteren. Bovendien versterken wij de capaciteiten van de lokale gemeenschappen om de watervoorraden beter te beheren. Een goed waterbeheer vergroot namelijk de duurzaamheid van de infrastructuur en van de diensten voor water en sanitatie.

Women at a water tower in Mozambique.

Duurzame landbouw

Wij ondersteunen de Tanzaniaanse regering om de landbouwsector te optimaliseren (productie, verwerking, verkoop) en de deelname van de privésector aan de commerciële landbouw te vergroten.

Voor een maximale impact focussen wij op twee gewassen die het grootste effect op de voedselzekerheid hebben en die het meeste inkomen genereren voor vrouwen en mannen: maniok en bonen.

Car crossing a stone arch bridge in Tanzania.

Bijenteelt

Tanzania heeft een groot potentieel wat betreft milieuvriendelijke productie van honing van hoge kwaliteit. De Tanzaniaanse regering en Enabel investeren – via financiering van de Europese Unie – in de bijenteeltsector van het land als bron voor inclusieve groei, armoedebestrijding en voedselzekerheid.

Beekeeper in Tanzania is preparing to collect honey.

Contacteer het Enabel-team in Tanzania

14/15 Masaki, Haile Selassie Road, 
Oasis Office Park 4th Floor.
PO Box 23209 – Dar Es Salaam
T +255 22 266 7724 | representation.tanzania@enabel.be 
Plaatselijk Vertegenwoordiger: Koen Goekint

Nieuws & evenementen

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan