Het energielandschap van morgen

green bubbles

De klimaaturgentie dwingt ons om onze economieën te hertekenen. Daarbij staat de energietransitie centraal in de strijd tegen de klimaatverandering.

 

Die aanpak omvat zowel aanpassingsmaatregelen – zoals de renovatie van gebouwen of het vergroenen van steden – als mitigatiemaatregelen, om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren door duurzame, koolstofarme bronnen te gebruiken.
De energietransitie en de ontwikkeling van oplossingen zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, groene waterstof en ontzilting via hernieuwbare energiebronnen bieden een kans voor economische diversificatie. Ze bieden ook uitzicht op innovaties die nodig zijn om de klimaatverandering tegen te gaan.

 

Energietransitie: de belofte van groene waterstof


Om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, lijkt groene waterstof een veelbelovende energiedrager voor energie-intensieve sectoren. Groene waterstof biedt ook perspectieven voor toepassingen die moeilijk koolstofvrij te maken zijn – zoals de staalindustrie, de chemische industrie en het langeafstandsvervoer over zee. In tegenstelling tot grijze waterstof, die wordt geproduceerd uit fossiele brandstoffen, wordt groene waterstof verkregen uit hernieuwbare energiebronnen.

De opkomst van een mondiale waterstofeconomie biedt kansen op lange termijn voor Afrika: door koolstofarme industrialisatie te stimuleren en lokale jobs te creëren, en zo te voorkomen dat de wereldwijde decarbonisatiekloof nog groter wordt.

In Afrika bezuiden de Sahara hebben 600 miljoen mensen nog steeds geen toegang tot energie, terwijl de vraag in de komende 20 jaar naar verwachting zal verviervoudigen. Daar zou de grootschalige ontwikkeling van groene waterstof een dubbele kans bieden: ten eerste de grootschalige inzet van hernieuwbare energiebronnen – waardoor energieonafhankelijkheid wordt vergemakkelijkt – en ten tweede de economische groei van het land door groene industrialisatie. Dat vooruitzicht is nog belangrijker geworden met de beslissing van de EU om vanaf 2026 een belasting te heffen op geïmporteerde goederen op basis van hun milieu-impact (CBAM – Cross-Border Adjustment Mechanism).

Gezamenlijke Belgische aanpak


België is een internationaal erkende leider in de sector. Veel Belgische bedrijven en instellingen zijn al actief in de waterstofsector. In die context heeft Enabel in 2023 twee rondetafelconferenties over het onderwerp georganiseerd, om na te denken over de rol die ontwikkelingsorganisaties kunnen spelen in de opkomst van deze sector in Afrika. Daarvoor werd een landenanalyse uitgevoerd. Aan de rondetafels namen zowel publieke spelers deel, met de kabinetten van de ministers van Ontwikkelingssamenwerking en Energie, als private spelers, zoals John Cockerill en CMB.TECH.

Als facilitator heeft Enabel vier actiegebieden geïdentificeerd: (1) steun aan overheden en instellingen, (2) ontwikkeling van het private ecosysteem en koolstofarme industrialisatie, (3) versterking van lokale competenties en expertise, en (4) toegang tot financiering (via de Belgische investeringsmaatschappij BIO-Invest).
De rondetafelgesprekken hebben geleid tot een gemeenschappelijk begrip van de rol van ontwikkelingsorganisaties in de sector. Ze waren ook bevorderlijk voor de validering van concrete acties die in een aantal prioritaire landen, zoals Marokko, Mozambique en Namibië, zijn geïdentificeerd.

 

Binnen deze dynamiek van verhoogde samenwerking voert Enabel gesprekken met de Europese Unie, de Belgische regering en de private sector, om concrete projecten op te zetten voor een zeer veelbelovende sector.

Meer updates en publicaties

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

women selecting coffee grounds Nieuws

07 juni 2024

Waardig werk voor een betere sociale bescherming

Jobs creëren, werknemersrechten, sociale bescherming en dialoog: in de regio van de Grote Meren voeren we een reeks projecten uit die uitsluitend gericht zijn op het bereiken van deze doelstellingen.

Lees meer

Man working in a hospital laboratory Nieuws

07 juni 2024

Moderniseren, opleiden, zorg verlenen

In Burundi houdt Enabel zich al meer dan tien jaar bezig met de gezondheidszorg die tot aanzienlijke verbeteringen heeft geleid : het moderniseren van de medische infrastructuur, het digitaliseren van de gezondheidsdiensten, en het opleiden van het personeel.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Groei? Ja, maar inclusieve groei

Economische groei komt niet altijd iedereen ten goede. Enabel streeft daarom naar “inclusieve groei” die ook vrouwen, jongeren en kwetsbare groepen ten goede komt. Zo doen we dat.

Lees meer

Deux jeunes acteurs sur un tournage Nieuws

07 juni 2024

Creatieve ondernemers

Guinée Créative werd gelanceerd in 2021 en ondersteunt de opkomst van bedrijven die actief zijn in de mode-, design- en audiovisuele sector.

Lees meer

square in Kyiv, Ukraine Nieuws

07 juni 2024

Oekraïne: nieuw land, nieuwe uitdagingen

In december 2023 gaf de Belgische regering Enabel de opdracht om een programma te lanceren ter ondersteuning van de wederopbouw in Oekraïne.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan