Onderwijs, opleiding en werkgelegenheid

Onderwijs is de sleutel voor economische en persoonlijke ontwikkeling.

Wat we doen

Kwaliteit van het onderwijs

De focus van ons werk ligt vooral op het verbeteren van de kwaliteit van het basis- en secundair onderwijs. Dat doen we door leraren op te leiden, het leerplan te hervormen, de pedagogische benadering te innoveren (bijvoorbeeld het onderwijs te digitaliseren) en door een leerlinggerichte aanpak van de lessen in te voeren. Die heeft als doel de leerlingen als actieve actoren bij het leerproces te betrekken.

Bovendien ondersteunen wij de rehabilitatie en de bouw van scholen met speciale aandacht voor kindvriendelijke en groene scholen.

Technisch onderwijs en beroepsopleiding

Het technisch onderwijs en de beroepsopleidingen vormen een specifieke en heel belangrijke niche. Zij sluiten namelijk meteen aan op de arbeidsmarkt. Bovendien dragen ze rechtstreeks bij tot het welzijn van het individu en tot de economische ontwikkeling van een land. Per definitie wordt ook de private sector mee opgenomen in de ontwikkelingsdynamiek.

Wij ondersteunen het technisch onderwijs en de beroepsopleidingen in vele partnerlanden. Dat is een van de voornaamste strategieën om de jongerenwerkloosheid te bestrijden. Via deze opleidingen kunnen jongeren een vaardigheid of beroep aanleren waarmee ze waardig werk kunnen vinden of een eigen zaak kunnen oprichten (ondernemerschap).

Het systeem voor onderwijs en beroepsopleiding verbeteren

Al onze interventies hebben tot doel het onderwijs en de beroepsopleiding structureel te verbeteren. Dat doen we door de onderwijsinstanties te versterken zodat ze beter in staat zijn om het beleid uit te stippelen en het onderwijs te plannen, te beheren en op te volgen. Dat gebeurt altijd in samenwerking met de betrokken ministeries en de lokale belanghebbenden. Typische activiteiten op dat vlak zijn onder meer: ondersteuning van de beleidsontwikkeling, versterking van de monitoring en evaluatie, invoering van planning en budgettering gebaseerd op resultaten, verbetering van het financieel beheer van de onderwijssector…

Nieuws & evenementen

Nieuws

15 december 2022

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event. Sociale innovatie als katalysator voor internationale samenwerking. Op ons kantoor in Brussel of online.

Lees meer

Nieuws

25 november 2022

Interview met Adélaïde Kourouma, projectverantwoordelijke Stedelijk Ondernemerschap in Guinee

Interview met Adélaïde Kourouma over stedelijk ondernemerschap in Guinee. Opkomende Guineese ondernemingen helpen groeien

Lees meer

A hospital in Niger. Doctor standing outside the facility, while a woman and man arrive on a motorcycle with their baby. Resources

24 augustus 2022

Sociale gezondheidszorg- Een manier om ongelijkheid te bestrijden

Elk land ter wereld staat voor de uitdaging zijn bevolking te beschermen. Maar hoe zet je sociale bescherming op? Waar te beginnen? Bij Enabel zijn we ervan overtuigd dat toegang tot gezondheidszorg een mensenrecht is, en dat een sterk en duurzaam politiek engagement nodig is om dit te bereiken. Lees meer over onze visie in de brochure die we hierover publiceerden.

Lees meer

Resources

03 november 2016

Digital for Development (D4D): Strategienota voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Deze nota bevat het strategisch beleid inzake ‘Digital for Development’ (D4D – Digitalisering voor Ontwikkeling) voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer

body & rights tutoriel Resources

01 maart 2021

Body & Rights – E-tutorial over seksuele en reproductive gezondheid en rechten

Een inleiding in diverse thema’s zoals veilig moederschap, hiv, soa, gezinsplanning, abortus seksueel geweld, kindhuwelijken, vrouwelijke genitale verminking, en rechten van adolescenten en seksuele minderheden.

Lees meer

Nieuws

16 november 2022

Ben jij het volgende talent dat we zoeken ?

Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent voordat je je kandidaat stelt voor het Juniorprogramma. De sollicitatietermijn is verlengd tot zondag 20 november om middernacht.

Lees meer

young

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)