Onderwijs, Opleiding en Tewerkstelling

Onderwijs is de sleutel voor economische en persoonlijke ontwikkeling.

Wat we doen

Toegang tot en de kwaliteit van onderwijs verbeteren

Samen met onze partners investeren wij in de verbetering van de kwaliteit van het basis- en secundair onderwijs. Dat doen we door leraren op te leiden, het curriculum te hervormen, onderwijsinnovaties – zoals digitalisering – in te voeren en leerlinggerichte les- en leermethoden te bevorderen.
 
Wij werken aan een betere toegang tot onderwijs, en meer concreet aan de verbetering van het schoolbezoek van meisjes. Daarvoor pakken wij toegangsbelemmeringen aan en zetten wij in op het creëren van een veilige, inclusieve en gezonde leeromgeving. Daarnaast helpen wij bij het renoveren en bouwen van scholen, met bijzondere aandacht voor groene scholen.

Onderwijs- en opleidingssysteem versterken

Al onze acties hebben tot doel het onderwijs en de beroepsopleiding structureel te verbeteren. Dat doen we door de onderwijs- en opleidingsinstanties te versterken. Op die manier zijn ze in staat beter beleid te ontwikkelen en onderwijs en opleiding te plannen, te beheren en te controleren. Dat gebeurt altijd in samenwerking met de partnerministeries en de lokale belanghebbenden.

 
Typische activiteiten op dit gebied zijn: beleidsontwikkeling ondersteunen, inclusief de naleving van de beginselen van waardig werk, de toezicht- en evaluatiesystemen versterken, resultaatgerichte planning en budgettering invoeren en het financieel beheer van de sector verbeteren.

Vaardigheden voor waardig werk ondersteunen

Wij ondersteunen de ontwikkeling van vaardigheden als een belangrijke strategie om de (jeugd)werkloosheid aan te pakken. Wij streven naar een betere afstemming tussen de vaardigheden die worden gevraagd op de arbeidsmarkt en de vaardigheden die onderwijs- en opleidingsverstrekkers aanbieden. Onze aanpak levert geschoolde arbeidskrachten op die beter toegerust zijn om waardig werk te vinden of ondernemer te worden. De actie draagt bij tot het individuele welzijn en tot de economische ontwikkeling van een land en betrekt de private sector bij het ontwikkelingsproces.
 
Wij ontwikkelen en bevorderen ook instrumenten, methoden en benaderingen om specifieke groepen te integreren. Daarbij denken we aan mensen met een zekere mate van sociaaleconomische kwetsbaarheid die daardoor verder van de arbeidsmarkt af staan.

Nieuws & evenementen

Nieuws

16 juli 2024

The European Union needs to stay engaged in fragile contexts

The European Union has a special responsibility for its neighbouring continents and should play a leading role in international cooperation.

Lees meer

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

green bubbles Nieuws

07 juni 2024

Het energielandschap van morgen

De klimaaturgentie dwingt ons om onze economieën te hertekenen. Daarbij staat de energietransitie centraal in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees meer

forest landscape Nieuws

07 juni 2024

Klimaat: hoe kunnen we onze toekomst financieren?

Terwijl klimaatcrises elkaar opvolgen, lijkt de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5 graden dringender dan ooit.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Het Tanganyika-meer: een bedreigd ecosysteem

Het Tanganyikameer wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. Ons doel: een duurzame toekomst garanderen voor de regio en haar bewoners.

Lees meer

sheeps crossing the road, Niger Nieuws

07 juni 2024

Gezien de instabiliteit van de Sahel is internationale samenwerking essentieel

De Europese en Belgische samenwerking met Afrika, gebaseerd op een logica van solidariteit, moet zich aanpassen aan de nieuwe mondiale geopolitieke situatie.

Lees meer

young

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan