Inclusieve groei

Het werk van Enabel met de private sector en in ondernemerschap heeft als belangrijkste doel inclusieve groei te genereren. Groei waaraan vrouwen, jongeren en kwetsbare groepen deelnemen, maar ook groei die het milieu en de normen voor waardig werk respecteert. Met onze acties voor inclusieve groei verbeteren we het ondernemingsklimaat, creëren en ontwikkelen we bedrijven, en versterken we waardeketens en economische sectoren.

Wat we doen

Een beter ondernemersklimaat

We verbeteren het bestuur en het regelgevingskader en zorgen voor een gunstig klimaat voor inclusieve economische initiatieven. Dat houdt in dat we steun verlenen aan incubators en versnellers. Dat houdt ook in dat we samenwerken met sectorfederaties, en verenigingen en organisaties die zich specifiek bezighouden met het ondernemerschap van vrouwen en jongeren.

 
Via onze partnerschapsaanpak verbinden wij het ecosysteem van dienstverleners op het gebied van bedrijfsontwikkeling en helpen wij hen om duurzaam te worden.
 
Om de private sector van geschoolde werknemers te voorzien, werken wij nauw samen met TVET-instellingen (technisch onderwijs en beroepsopleidingen) zodat de opleidingen aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt.

Bedrijven oprichten en ontwikkelen

Ondernemers en bedrijven versterken is belangrijk voor ons. Dat doen we door ervoor te zorgen dat ze kunnen gebruikmaken van aangepaste diensten, zodat ze kunnen groeien en hun prestaties kunnen verbeteren, en zo sociale en economische meerwaarde en jobs creëren.

Wij streven ernaar het aanbod van financiële en niet-financiële diensten beter af te stemmen op de vraag van ondernemingen. Zelf bieden wij geen financiering aan, maar door initiatieven te ondersteunen, capaciteiten op te bouwen en partijen met elkaar in contact te brengen, zorgen we ervoor dat ondernemers voldoen aan de voorwaarden om financiële producten van lokale financieringsactoren te ontvangen. Aan de aanbodzijde zorgen we ervoor dat lokale financieringsactoren (zoals microfinancieringsinstellingen) steeds meer aangepaste oplossingen aanbieden.

In sommige gevallen zijn wij betrokken bij risicobeperkende mechanismen, zoals garanties. Wij combineren dit met Business Development Services, waaronder mentoring en coaching in management, marketing, verkoop en personeelszaken. Er wordt speciale aandacht besteed aan de specifieke behoeften van vrouwen die ondernemen.

Bovendien biedt het Trade for Development Centre coaching als ondersteuning bij bedrijfsontwikkeling aan fairtradebedrijven, -producenten en -coöperaties.

Versterken van waardeketens en economische sectoren

Een waardeketen versterken betekent dat we iedereen in de keten kunnen steunen, even goed de landbouwer die ananas kweekt als de kleine onderneming die ze afhaalt, de middelgrote onderneming die het fruit schoonmaakt en verpakt of de onderneming die advies verleent bij het verpakken en verschepen, of de fabriek waar de ananas wordt verwerkt tot sap, of ten slotte het verkooppunt waar het eindproduct aan de consument wordt verkocht.

Om de waardeketens te structureren zet Enabel vooral in op de professionalisering van de producentenorganisaties, de verbetering van de productkwaliteit en een betere toegang tot de markten. Wanneer deze elementen aanwezig zijn, hebben kleine en middelgrote ondernemingen meer mogelijkheden voor duurzame groei en het scheppen van waardig werk.

Nieuws & Evenementen

Nieuws

16 juli 2024

The European Union needs to stay engaged in fragile contexts

The European Union has a special responsibility for its neighbouring continents and should play a leading role in international cooperation.

Lees meer

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

green bubbles Nieuws

07 juni 2024

Het energielandschap van morgen

De klimaaturgentie dwingt ons om onze economieën te hertekenen. Daarbij staat de energietransitie centraal in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees meer

forest landscape Nieuws

07 juni 2024

Klimaat: hoe kunnen we onze toekomst financieren?

Terwijl klimaatcrises elkaar opvolgen, lijkt de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5 graden dringender dan ooit.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Het Tanganyika-meer: een bedreigd ecosysteem

Het Tanganyikameer wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. Ons doel: een duurzame toekomst garanderen voor de regio en haar bewoners.

Lees meer

sheeps crossing the road, Niger Nieuws

07 juni 2024

Gezien de instabiliteit van de Sahel is internationale samenwerking essentieel

De Europese en Belgische samenwerking met Afrika, gebaseerd op een logica van solidariteit, moet zich aanpassen aan de nieuwe mondiale geopolitieke situatie.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan