Mondiale uitdagingen

Verstedelijking

a city view in Palestine

Scroll

De wereld wordt steeds stedelijker. Tegen 2050 zal 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Deze wereldwijde trend betreft zowel de opkomst van megasteden als de toename van kleine en middelgrote steden. 75% van de wereldbevolking woont in stedelijke nederzettingen van minder dan 500.000 mensen. Steden worden ook jonger, met naar schatting 60% van de stedelijke bevolking onder de leeftijd van 18 in 2030.

Wat we doen

Toegang tot hoogwaardige diensten voor iedereen

Enabel ondersteunt steden bij het verbeteren en onderhouden van stedelijke infrastructuur zodat ze hoogwaardige diensten kunnen verlenen (toegang tot water en sanitaire voorzieningen, wegen, energie), ook in informele nederzettingen. In kwetsbare omgevingen werken we ook met secundaire steden. We consolideren hun capaciteitsversterking om schokken te voorzien en op te vangen, en om opschaalbare en dynamische basisdiensten en -mogelijkheden aan te bieden.

Geïntegreerd en participatief stedelijk en territoriaal bestuur

Enabel ondersteunt steden bij het co-creëren van beleid, instrumenten en projecten voor aangepaste stadsplanning en -beheer. Ook werken wij aan het bevorderen van open en transparante overheden. Stedelijke overheden en maatschappelijke organisaties worden aangemoedigd om nauw samen te werken en het leiderschap en de deelname van vrouwen aan gezamenlijke inspanningen ter verbetering van het stadsleven te bevorderen. Daarvoor zetten we in op een gendertransformatieve benadering van stadsplanning.

Steden en gebieden als positieve actoren van klimaatverandering

Steden zijn de belangrijkste producenten van broeikasgassen, maar ook de belangrijkste motor in de strijd tegen klimaatverandering. Enabel ondersteunt de toegang tot schone technologie en infrastructuur en stimuleert een ondersteunende bedrijfs- en beleidsomgeving om de groene en circulaire economie te bevorderen. Door opnieuw na te denken over de manier waarop we energie, materialen, producten en activa in steden gebruiken, reageert Enabel op de uitdagingen rond stedelijke hulpbronnen als gevolg van de klimaatverandering en de snelle verstedelijking.

Sociaaleconomische integratie voor vrouwen en mannen, met nadruk op jongeren

Jongeren en vrouwen in staat stellen hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen en ondernemerschap bevorderen zal de stedelijke economie stimuleren. Hoogwaardige, voor iedereen toegankelijke opleidingen en ondersteunende systemen zijn nodig om mensen aan een baan te helpen die is afgestemd op de behoeften van verschillende categorieën mensen en op de behoeften van de lokale markt en stedelijke uitdagingen. Rekening houden met de steeds veranderende marktbehoeften, het potentieel van de stedelijke economie benutten en de mogelijkheden van de digitale en circulaire economie benutten, zijn essentieel om innovatieve stedelijke ecosystemen te bevorderen.

Veilige en samenhangende steden

Enabel draagt bij aan het vermogen van steden om hun burgers een inclusieve en veilige omgeving te bieden. Er wordt specifieke aandacht besteed aan jongeren, vrouwen en kwetsbare groepen. Stedelijk geweld en gendergerelateerd geweld in het bijzonder worden uitgebreid aangepakt. Dat doen we door de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en tot gendergerelateerde infrastructuur te verbeteren en door nauw samen te werken met scholen, politie en justitie.

Meer informatie over Verstedelijking

De wereld staat voor enorme uitdagingen om tegen 2030 de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te bereiken. Enabel wil daartoe bijdragen door zijn ervaring en expertise aan te reiken in vijf specifieke domeinen: vrede en veiligheid, klimaatverandering en milieu, sociale en economische ongelijkheid, verstedelijking, en menselijke mobiliteit. In onze zoektocht naar aangepaste oplossingen houden we rekening met de onvermijdelijke voortdurende bevolkingsexplosie en geloven we rotsvast in de empowerment van vrouwen en jongeren.

Deze brochure beschrijft hoe wij verstedelijking in onze projecten aanpakken.

Download de brochure
Surveyor's apprentice in Burundi looks into a surveying machine

Nieuws & Evenementen

Nieuws

14 maart 2023

Digitale technologieën tillen het onderwijs in Oeganda naar een hoger niveau

Lees meer

Nieuws

09 maart 2023

Juniorprogramma – Job alert voor jonge talenten met de Europese nationaliteit

Van 9 tot 23 maart 2023 zijn nieuwe vacatures online beschikbaar voor jonge professionals met de Europese nationaliteit. Grijp deze kans om aan de slag te gaan in één ontwikkelingsproject uitgevoerd door Enabel of door een niet-gouvernementele partnerorganisatie.

Lees meer

learning centre in Bani Zeid, Palestine Nieuws

28 februari 2023

Nieuw leven voor erfgoed in Palestina

Op de Westelijke Jordaanoever, in Palestina, renoveerden wij historische gebouwen. Focus op Bani Zeid, een gemeente waar een oud familiehuis een centrum voor kinderen met leerproblemen werd.

Lees meer

Nieuws

31 januari 2023

Kweken van kleine herkauwers in Mali: het verhaal van Nana Sangaré Dembélé 

In Mali verhoogt het professionaliseren van het vetmesten van kleine herkauwers door vrouwen het gezinsinkomen en de weerbaarheid van familiebedrijven tegen klimaatverandering. Nana Sangaré Dembélé kreeg een technische opleiding en werd zelf trainer.

Lees meer

Two women look into the camera showing their garden in Niger. A girls hides behind a tree. Goats are running around the garden. Nieuws

01 februari 2023

Biogas voor huishoudelijk gebruik, een duurzame energieoplossing getest in Niger

In Niger kookt meer dan 90 % van de bevolking op hout. Dat is heel slecht voor het milieu. Om dat probleem aan te pakken, experimenteert Enabel met de productie van biogas voor huishoudelijk gebruik bij 10 landbouwers-veehoudersgezinnen in de dorpen Nawdéo en Rounto Tanda in de regio Dosso. Lees meer.

Lees meer

palestinian woman sewing fabric Nieuws

23 januari 2023

Enabel bevordert vrouwelijk ondernemerschap in Afrika en het Midden-Oosten

Op initiatief van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid heeft het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel de Awa-prijs in het leven geroepen. Met deze prijs wil België veelbelovende initiatieven van vrouwelijke ondernemers in Afrika en het Midden-Oosten belonen en vrouwelijk leiderschap bevorderen.

Lees meer

Busy street in Mali. Cars, motor-taxis, a person on a horse and pedestrians are going about their day.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)