Mondiale uitdagingen

Verstedelijking

a city view in Palestine

Scroll

De wereld wordt steeds stedelijker. Tegen 2050 zal 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Deze wereldwijde trend betreft zowel de opkomst van megasteden als de toename van kleine en middelgrote steden. 75% van de wereldbevolking woont in stedelijke nederzettingen van minder dan 500.000 mensen. Steden worden ook jonger, met naar schatting 60% van de stedelijke bevolking onder de leeftijd van 18 in 2030.

Wat we doen

Toegang tot hoogwaardige openbare diensten voor iedereen

Enabel ondersteunt steden bij het upgraden en onderhouden van stedelijke infrastructuur voor hoogwaardige diensten (toegang tot water en sanitaire voorzieningen, wegen, energie), ook in informele nederzettingen.

Geïntegreerde en participatieve stadsplanning en -beheer

Enabel ondersteunt steden bij het co-creëren van beleid en tools voor een passende stadsplanning en -beheer. Stedelijke overheden en maatschappelijke organisaties worden aangemoedigd om nauw samen te werken en het leiderschap en de deelname van vrouwen aan inspanningen ter verbetering van het stadsleven te bevorderen.

Kansen om te ondernemen en banen voor jongeren en vrouwen

De stedelijke economie wordt gestimuleerd door jongeren en vrouwen in staat te stellen hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen en ondernemerschap te bevorderen. Rekening houden met de steeds veranderende marktbehoeften, het benutten van het potentieel van de stedelijke economie en van de mogelijkheden van de digitale economie, zijn essentieel en dragen bij tot innovatieve stedelijke ecosystemen.

Veilige en samenhangende steden

Enabel bouwt mee aan het vermogen van steden om inclusieve en veilige omgevingen te creëren voor hun burgers. Er wordt specifieke aandacht besteed aan jongeren, vrouwen en kwetsbare groepen. Met name geweld in de stad en gendergerelateerd geweld wordt uitgebreid aangepakt door de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten te verbeteren, gender-vriendelijke infrastructuur te voorzien en nauw samen te werken met scholen, politie en justitie.

Meer informatie over Verstedelijking

De wereld staat voor enorme uitdagingen om tegen 2030 de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te realiseren. Enabel wil daartoe bijdragen door zijn ervaring en expertise aan te bieden in een aantal specifieke domeinen: vrede en veiligheid, klimaatverandering en milieu, sociale en economische ongelijkheid, urbanisatie, menselijke mobiliteit, en wereldburgerschap. In het zoeken naar aangepaste oplossingen houden we rekening met de onontkoombare realiteit van de demografische explosie en geloven we rotsvast in de kracht van vrouwen en jongeren.

Deze brochure beschrijft hoe we in onze projecten rekening houden met de problematiek van de verstedelijking.

Download de brochure
Surveyor's apprentice in Burundi looks into a surveying machine

Nieuws & Evenementen

Nieuws

15 december 2022

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event. Sociale innovatie als katalysator voor internationale samenwerking. Op ons kantoor in Brussel of online.

Lees meer

Nieuws

25 november 2022

Interview met Adélaïde Kourouma, projectverantwoordelijke Stedelijk Ondernemerschap in Guinee

Interview met Adélaïde Kourouma over stedelijk ondernemerschap in Guinee. Opkomende Guineese ondernemingen helpen groeien

Lees meer

A hospital in Niger. Doctor standing outside the facility, while a woman and man arrive on a motorcycle with their baby. Resources

24 augustus 2022

Sociale gezondheidszorg- Een manier om ongelijkheid te bestrijden

Elk land ter wereld staat voor de uitdaging zijn bevolking te beschermen. Maar hoe zet je sociale bescherming op? Waar te beginnen? Bij Enabel zijn we ervan overtuigd dat toegang tot gezondheidszorg een mensenrecht is, en dat een sterk en duurzaam politiek engagement nodig is om dit te bereiken. Lees meer over onze visie in de brochure die we hierover publiceerden.

Lees meer

Resources

03 november 2016

Digital for Development (D4D): Strategienota voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Deze nota bevat het strategisch beleid inzake ‘Digital for Development’ (D4D – Digitalisering voor Ontwikkeling) voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer

body & rights tutoriel Resources

01 maart 2021

Body & Rights – E-tutorial over seksuele en reproductive gezondheid en rechten

Een inleiding in diverse thema’s zoals veilig moederschap, hiv, soa, gezinsplanning, abortus seksueel geweld, kindhuwelijken, vrouwelijke genitale verminking, en rechten van adolescenten en seksuele minderheden.

Lees meer

Nieuws

16 november 2022

Ben jij het volgende talent dat we zoeken ?

Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent voordat je je kandidaat stelt voor het Juniorprogramma. De sollicitatietermijn is verlengd tot zondag 20 november om middernacht.

Lees meer

Busy street in Mali. Cars, motor-taxis, a person on a horse and pedestrians are going about their day.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)