Bestuurs-en controleorganen

Juridische vorm

Scroll

Enabel is een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, opgericht bij de wet van 21 december 1998.

Juridische vorm

Enabel is een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, opgericht bij de wet van 21 december 1998. Ons ondernemingsnummer is 0264.814.354.

Onze enige aandeelhouder is de Belgische Staat, vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering door de minister van Ontwikkelingssamenwerking. De relaties tussen de Belgische Staat en Enabel zijn vastgelegd in een beheerscontract.

De organisatiestructuur van Enabel is toegesneden op een efficiënt bestuur en een doorgedreven controle. De belangrijkste organen die daarvoor garant staan, zijn de bestuursorganen en de controleorganen.

 

Bestuursorganen

 • Algemene vergadering (minister van Ontwikkelingssamenwerking)
 • Raad van bestuur
 • Algemeen directeur
 • Directiecomité

Controleorganen

 • Regeringscommissarissen (Ontwikkelingssamenwerking & Begroting)
 • College van Commissarissen (Rekenhof & Bedrijfsrevisoren)
 • Interne audit
two colleagues working one one laptop at an event.
Colleagues and partners in Mozambique sitting at a table. One women is standing up and speaking.

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Enabel bestaat uit 12 leden, met inbegrip van de voorzitter die er van rechtswege lid van is. Er zijn evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden. De leden van de raad van bestuur worden voor een hernieuwbare termijn van vier jaar benoemd door de ministerraad, op basis van hun kennis van de internationale samenwerking of inzake beheer.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van Enabel. De raad bepaalt de strategie van Enabel op voorstel van de verantwoordelijke voor het dagelijks beheer en keurt elk jaar een ondernemingsplan goed waarin de doelstellingen en de strategie van Enabel op middellange termijn worden vastgesteld.

 • Delphine Moralis, Voorzitster
 • Caroline Amrom
 • Karla Basselier
 • Brigitte Boone
 • Alain Coheur
 • Farah Dehon
 • Amélie Derbaudrenghien
 • Guido Gryseels
 • Patrick Itschert
 • Louise Ringuet
 • Bart Staes
 • Patrick Develtere
 • Heidy Rombouts*

*De directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp, Heidy Rombouts, vertegenwoordigt het directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de Raad van Bestuur van Enabel. Zij is echter niet stemgerechtigd.

Reglement van de raad van bestuur

 

Directiecomité

 • Jean Van Wetter, Algemeen directeur
 • Sven Huyssen, Directeur Operations
 • Khady Thiam, Directeur People & Talent
 • Danny Verspreet, Directeur Financiën & ICM
 • Evelien Masschelein, Directeur Expertise & Think

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan