Niger

De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Niger kan bogen op ruim 50 jaar geschiedenis. Met onze steun willen we de levensomstandigheden van de Nigerese bevolking verbeteren. Daarvoor werken we aan toegang tot sociale bescherming, voedselzekerheid en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen.

Gezondheid

Een goede gezondheid is een basisvoorwaarde om deel te nemen aan het actieve leven en bij te dragen tot de ontwikkeling van een land. Wij steunen Niger bij het aangaan van deze uitdaging om kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten toegankelijk te maken voor de hele bevolking.

Daartoe ondersteunen wij verschillende schakels van het gezondheidssysteem. Zo zorgen we voor een inclusieve sociale bescherming via de invoering van een kwalitatieve ziekteverzekering. Met dat doel voor ogen ondersteunen wij het ministerie van Volksgezondheid om zijn beleid voor universele dekking van de gezondheidszorg concreet te maken.

Wij zorgen voor de continuïteit van eerdere projecten rond medische informatica, onderhoud en kwaliteitsbewaking van de zorg. Verder voeren wij vernieuwingen in, voor de bevordering van de reproductieve gezondheid en de preventie van gendergerelateerd seksueel geweld, en de daarmee verbonden mensenrechten.

Nurse preparing an ambulance while women and child sit inside waiting.

Onderwijs

Onderwijs blijft een van de topprioriteiten van de Nigerese regering. De snelle demografische groei stelt het land voor enorme uitdagingen, zowel wat toegang tot het onderwijs als wat de kwaliteit ervan betreft.

Ons doel is dat meer meisjes naar school gaan, hun studies tot een goed eind brengen en kunnen bijdragen aan gendergelijkheid. Wanneer meisjes naar school gaan en een goede opleiding krijgen, hebben zij meer autonomie en mogelijkheden tot participatie die besluitvorming op alle niveaus kan beïnvloeden.

Uiteindelijk willen wij een model ontwikkelen dat is aangepast aan de specifieke lokale context, zodat het onderwijsaanbod kwalitatief beter, rechtvaardiger en inclusiever wordt.

Ondernemerschap en werkgelegenheid voor jongeren en vrouwen

Een van onze doelstellingen is bij te dragen tot een betere voedselzekerheid, veerkracht en een hoger inkomen voor Nigerese burgers. Dat willen we bereiken door de waardeketens in de veehouderijsector duurzaam te ontwikkelen.

Samen met onze partners verbeteren wij de kwaliteit van en toegang tot de belangrijkste diensten op het vlak van diergezondheid, technisch en bedrijfsadvies, en financiering. Die diensten zijn nodig om de initiatiefnemers te begeleiden om hun activiteit te professionaliseren. Ons doel is meer jobs en waarde te creëren, vooral voor jongeren, en de actoren met elkaar in verbinding te stellen.

 

Klimaat

Ons doel is het beheer van natuurlijke hulpbronnen te verbeteren en de ecosystemen van de Sahel duurzaam te herstellen in de strijd tegen woestijnvorming en klimaatverandering. We versterken in eerste instantie de veerkracht van de bevolking van de Sahellanden om de kwetsbare omstandigheden van hun omgeving het hoofd te bieden.

De prioritaire steun gaat naar de bevordering van duurzame agro-pastorale systemen, het herstel van aangetast land, het duurzame beheer van agro-pastorale gronden en de verbetering van het landbeheer en de preventie van conflicten op het platteland. (Agro-pastoralisme is een combinatie van landbouw en rondtrekkende veehouderij.)

 

Contacteer het Enabel-team in Niger

Niamey-Plateau
Issa Béri (IB) Rue IB -40
(verharde weg achter het Lyceum Issa Béri)
BP 12987 Niamey
T + 227 20 73 39 61 I representation.niger@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger: Sandra Galbusera

Nieuws & evenementen

Nieuws

14 maart 2023

Digitale technologieën tillen het onderwijs in Oeganda naar een hoger niveau

Lees meer

Nieuws

09 maart 2023

Juniorprogramma – Job alert voor jonge talenten met de Europese nationaliteit

Van 9 tot 23 maart 2023 zijn nieuwe vacatures online beschikbaar voor jonge professionals met de Europese nationaliteit. Grijp deze kans om aan de slag te gaan in één ontwikkelingsproject uitgevoerd door Enabel of door een niet-gouvernementele partnerorganisatie.

Lees meer

learning centre in Bani Zeid, Palestine Nieuws

28 februari 2023

Nieuw leven voor erfgoed in Palestina

Op de Westelijke Jordaanoever, in Palestina, renoveerden wij historische gebouwen. Focus op Bani Zeid, een gemeente waar een oud familiehuis een centrum voor kinderen met leerproblemen werd.

Lees meer

Nieuws

31 januari 2023

Kweken van kleine herkauwers in Mali: het verhaal van Nana Sangaré Dembélé 

In Mali verhoogt het professionaliseren van het vetmesten van kleine herkauwers door vrouwen het gezinsinkomen en de weerbaarheid van familiebedrijven tegen klimaatverandering. Nana Sangaré Dembélé kreeg een technische opleiding en werd zelf trainer.

Lees meer

Two women look into the camera showing their garden in Niger. A girls hides behind a tree. Goats are running around the garden. Nieuws

01 februari 2023

Biogas voor huishoudelijk gebruik, een duurzame energieoplossing getest in Niger

In Niger kookt meer dan 90 % van de bevolking op hout. Dat is heel slecht voor het milieu. Om dat probleem aan te pakken, experimenteert Enabel met de productie van biogas voor huishoudelijk gebruik bij 10 landbouwers-veehoudersgezinnen in de dorpen Nawdéo en Rounto Tanda in de regio Dosso. Lees meer.

Lees meer

palestinian woman sewing fabric Nieuws

23 januari 2023

Enabel bevordert vrouwelijk ondernemerschap in Afrika en het Midden-Oosten

Op initiatief van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid heeft het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel de Awa-prijs in het leven geroepen. Met deze prijs wil België veelbelovende initiatieven van vrouwelijke ondernemers in Afrika en het Midden-Oosten belonen en vrouwelijk leiderschap bevorderen.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)