Niger

De Belgische ontwikkelingssamenwerking in Niger kan bogen op ruim 50 jaar geschiedenis. Met onze steun willen we de levensomstandigheden van de Nigerese bevolking verbeteren. Daarvoor werken we aan toegang tot sociale bescherming, voedselzekerheid en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen.

Gezondheid

Een goede gezondheid is een basisvoorwaarde om deel te nemen aan het actieve leven en bij te dragen tot de ontwikkeling van een land. Wij steunen Niger bij het aangaan van deze uitdaging om kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten toegankelijk te maken voor de hele bevolking.

Daartoe ondersteunen wij verschillende schakels van het gezondheidssysteem. Zo zorgen we voor een inclusieve sociale bescherming via de invoering van een kwalitatieve ziekteverzekering. Met dat doel voor ogen ondersteunen wij het ministerie van Volksgezondheid om zijn beleid voor universele dekking van de gezondheidszorg concreet te maken.

Wij zorgen voor de continuïteit van eerdere projecten rond medische informatica, onderhoud en kwaliteitsbewaking van de zorg. Verder voeren wij vernieuwingen in, voor de bevordering van de reproductieve gezondheid en de preventie van gendergerelateerd seksueel geweld, en de daarmee verbonden mensenrechten.

Nurse preparing an ambulance while women and child sit inside waiting.

Onderwijs

Onderwijs blijft een van de topprioriteiten van de Nigerese regering. De snelle demografische groei stelt het land voor enorme uitdagingen, zowel wat toegang tot het onderwijs als wat de kwaliteit ervan betreft.

Ons doel is dat meer meisjes naar school gaan, hun studies tot een goed eind brengen en kunnen bijdragen aan gendergelijkheid. Wanneer meisjes naar school gaan en een goede opleiding krijgen, hebben zij meer autonomie en mogelijkheden tot participatie die besluitvorming op alle niveaus kan beïnvloeden.

Uiteindelijk willen wij een model ontwikkelen dat is aangepast aan de specifieke lokale context, zodat het onderwijsaanbod kwalitatief beter, rechtvaardiger en inclusiever wordt.

Ondernemerschap en werkgelegenheid voor jongeren en vrouwen

Een van onze doelstellingen is bij te dragen tot een betere voedselzekerheid, veerkracht en een hoger inkomen voor Nigerese burgers. Dat willen we bereiken door de waardeketens in de veehouderijsector duurzaam te ontwikkelen.

Samen met onze partners verbeteren wij de kwaliteit van en toegang tot de belangrijkste diensten op het vlak van diergezondheid, technisch en bedrijfsadvies, en financiering. Die diensten zijn nodig om de initiatiefnemers te begeleiden om hun activiteit te professionaliseren. Ons doel is meer jobs en waarde te creëren, vooral voor jongeren, en de actoren met elkaar in verbinding te stellen.

 

Klimaat

Ons doel is het beheer van natuurlijke hulpbronnen te verbeteren en de ecosystemen van de Sahel duurzaam te herstellen in de strijd tegen woestijnvorming en klimaatverandering. We versterken in eerste instantie de veerkracht van de bevolking van de Sahellanden om de kwetsbare omstandigheden van hun omgeving het hoofd te bieden.

De prioritaire steun gaat naar de bevordering van duurzame agro-pastorale systemen, het herstel van aangetast land, het duurzame beheer van agro-pastorale gronden en de verbetering van het landbeheer en de preventie van conflicten op het platteland. (Agro-pastoralisme is een combinatie van landbouw en rondtrekkende veehouderij.)

 

Contacteer het Enabel-team in Niger

Niamey-Plateau
Issa Béri (IB) Rue IB -40
(verharde weg achter het Lyceum Issa Béri)
BP 12987 Niamey
T + 227 20 73 39 61 I representation.niger@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger: Jean-François Michel

Nieuws & evenementen

Nieuws

16 juli 2024

The European Union needs to stay engaged in fragile contexts

The European Union has a special responsibility for its neighbouring continents and should play a leading role in international cooperation.

Lees meer

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

green bubbles Nieuws

07 juni 2024

Het energielandschap van morgen

De klimaaturgentie dwingt ons om onze economieën te hertekenen. Daarbij staat de energietransitie centraal in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees meer

forest landscape Nieuws

07 juni 2024

Klimaat: hoe kunnen we onze toekomst financieren?

Terwijl klimaatcrises elkaar opvolgen, lijkt de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5 graden dringender dan ooit.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Het Tanganyika-meer: een bedreigd ecosysteem

Het Tanganyikameer wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. Ons doel: een duurzame toekomst garanderen voor de regio en haar bewoners.

Lees meer

sheeps crossing the road, Niger Nieuws

07 juni 2024

Gezien de instabiliteit van de Sahel is internationale samenwerking essentieel

De Europese en Belgische samenwerking met Afrika, gebaseerd op een logica van solidariteit, moet zich aanpassen aan de nieuwe mondiale geopolitieke situatie.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan