Mondiale uitdagingen

Klimaatverandering & milieu

kids pouring water in a bucket

Scroll

De klimaatverandering is een van de meest ingrijpende problemen waar de wereld voor staat. De negatieve impact wordt versneld zichtbaar. Bovendien worden de minst ontwikkelde landen het meest getroffen door klimaatverandering. Volgens de opeenvolgende rapporten van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatveranderingen (IPCC) is in de volgende tien jaar dringend actie nodig om de klimaatopwarming binnen de perken te houden.

Wat we doen

20 jaar ervaring

Enabel heeft twintig jaar ervaring met milieuvraagstukken en werkt al tien jaar oplossingen uit om de impact van klimaatverandering te verminderen. Het agentschap bereidt de weg voor en is een inspirerende speler die streeft naar CO2-neutrale ontwikkelingsprojecten en kantoren in België en elders. Sinds juli 2019 is Enabel geaccrediteerd door het Green Climate Fund en kan het agentschap milieuprojecten implementeren voor het Fonds.

Klimaatbestendige landbouw

De landbouwproductiviteit daalt ten gevolge van klimaatverandering. Enabel ondersteunt de transformatie van de landbouwsector zodat die de groeiende wereldbevolking duurzaam van gezonde voeding kan voorzien en een economische groeisector blijft die ongelijkheid vermindert.

Duurzaam beheer van watervoorraden

Goede waterbeheerregels en het geïntegreerd beheer van de watervoorraden (IWRM – Integrated Water Resources Management) zijn essentieel om in een context van watertekort voor drinkbaar water en productiewater te zorgen. Enabel draagt ertoe bij dat meer mensen toegang hebben tot drinkbaar water en dat watervoorraden over grotere gebieden geïntegreerd en duurzaam beheerd worden.

Groene stedelijke groei

Het werk van Enabel is erop gericht meer (secundaire) steden en menselijke nederzettingen te brengen tot de vaststelling en uitvoering van geïntegreerde beleidsmaatregelen en plannen voor inclusie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, slimme steden, circulaire economie en stedelijke veerkracht, en tot de bevordering van vaardigheden en banen voor de groene en circulaire economie. Dat moet onder meer het risico op overstromingen, aardverschuivingen en het bestaan van hitte-eilanden verminderen.

Meer informatie over klimaatverandering & milieu

De wereld staat voor enorme uitdagingen om tegen 2030 de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te realiseren. Enabel wil daartoe bijdragen door zijn ervaring en expertise aan te bieden in een aantal specifieke domeinen: vrede en veiligheid, klimaatverandering en milieu, sociale en economische ongelijkheid, urbanisatie, menselijke mobiliteit, en wereldburgerschap. In het zoeken naar aangepaste oplossingen houden we rekening met de onontkoombare realiteit van de demografische explosie en geloven we rotsvast in de kracht van vrouwen en jongeren.

Deze brochure beschrijft hoe we de klimaatvraagstukken in onze projecten integreren.

Download de brochure

Nieuws & Evenementen

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan