Mondiale uitdagingen

Klimaatverandering & milieu

kids pouring water in a bucket

Scroll

De klimaatverandering is een van de meest ingrijpende problemen waar de wereld voor staat. De negatieve impact wordt versneld zichtbaar. Bovendien worden de minst ontwikkelde landen het meest getroffen door klimaatverandering. Volgens de opeenvolgende rapporten van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatveranderingen (IPCC) is in de volgende tien jaar dringend actie nodig om de klimaatopwarming binnen de perken te houden.

Wat we doen

20 jaar ervaring

Enabel heeft twintig jaar ervaring met milieuvraagstukken en werkt al tien jaar oplossingen uit om de impact van klimaatverandering te verminderen. Het agentschap bereidt de weg voor en is een inspirerende speler die streeft naar CO2-neutrale ontwikkelingsprojecten en kantoren in België en elders. Sinds juli 2019 is Enabel geaccrediteerd door het Green Climate Fund en kan het agentschap milieuprojecten implementeren voor het Fonds.

Klimaatbestendige landbouw

De landbouwproductiviteit daalt ten gevolge van klimaatverandering. Enabel ondersteunt de transformatie van de landbouwsector zodat die de groeiende wereldbevolking duurzaam van gezonde voeding kan voorzien en een economische groeisector blijft die ongelijkheid vermindert.

Duurzaam beheer van watervoorraden

Goede waterbeheerregels en het geïntegreerd beheer van de watervoorraden (IWRM – Integrated Water Resources Management) zijn essentieel om in een context van watertekort voor drinkbaar water en productiewater te zorgen. Enabel draagt ertoe bij dat meer mensen toegang hebben tot drinkbaar water en dat watervoorraden over grotere gebieden geïntegreerd en duurzaam beheerd worden.

Groene stedelijke groei

Het werk van Enabel is erop gericht meer (secundaire) steden en menselijke nederzettingen te brengen tot de vaststelling en uitvoering van geïntegreerde beleidsmaatregelen en plannen voor inclusie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, slimme steden, circulaire economie en stedelijke veerkracht, en tot de bevordering van vaardigheden en banen voor de groene en circulaire economie. Dat moet onder meer het risico op overstromingen, aardverschuivingen en het bestaan van hitte-eilanden verminderen.

Meer informatie over klimaatverandering & milieu

De wereld staat voor enorme uitdagingen om tegen 2030 de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te realiseren. Enabel wil daartoe bijdragen door zijn ervaring en expertise aan te bieden in een aantal specifieke domeinen: vrede en veiligheid, klimaatverandering en milieu, sociale en economische ongelijkheid, urbanisatie, menselijke mobiliteit, en wereldburgerschap. In het zoeken naar aangepaste oplossingen houden we rekening met de onontkoombare realiteit van de demografische explosie en geloven we rotsvast in de kracht van vrouwen en jongeren.

Deze brochure beschrijft hoe we de klimaatvraagstukken in onze projecten integreren.

Download de brochure

Nieuws & Evenementen

Nieuws

24 maart 2023

Vrouwen centraal in de sociale en solidaire economie

In de provincie Tata in de Marokkaanse regio Souss-Massa maakt de vrouwencoöperatie ‘Tiguisselt’ furore. De coöperatie is een echte springplank voor vrouwenemancipatie en een motor voor groei in de lokale economie.

Lees meer

young people at Station J Nieuws

23 maart 2023

Station J: de blik van jonge Palestijnen verruimen

Enabel sloot een partnerschap met Station J om jonge innovators en potentiële ondernemers en onderneemsters te begeleiden van de ideefase naar investeringen en werkgelegenheid.

Lees meer

Two men look at a small hydro power plant in the Manica province of Mozambique. Nieuws

27 maart 2023

Van water naar energie

De ambitie van de regering van Mozambique is duidelijk: Energia para Todos – Energie voor iedereen. De weg naar dat doel is complex. Lees hoe we hier samen met de overheid van Mozambique aan bouwen.

Lees meer

Nieuws

14 maart 2023

Digitale technologieën tillen het onderwijs in Oeganda naar een hoger niveau

Lees meer

Nieuws

09 maart 2023

Juniorprogramma – Job alert voor jonge talenten met de Europese nationaliteit

Van 9 tot 27 maart 2023 zijn nieuwe vacatures online beschikbaar voor jonge professionals met de Europese nationaliteit. Grijp deze kans om aan de slag te gaan in één ontwikkelingsproject uitgevoerd door Enabel of door een niet-gouvernementele partnerorganisatie.

Lees meer

learning centre in Bani Zeid, Palestine Nieuws

28 februari 2023

Nieuw leven voor erfgoed in Palestina

Op de Westelijke Jordaanoever, in Palestina, renoveerden wij historische gebouwen. Focus op Bani Zeid, een gemeente waar een oud familiehuis een centrum voor kinderen met leerproblemen werd.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)