Mondiale uitdagingen

Klimaatverandering & milieu

kids pouring water in a bucket

Scroll

De klimaatverandering is een van de meest ingrijpende problemen waar de wereld voor staat. De negatieve impact wordt versneld zichtbaar. Bovendien worden de minst ontwikkelde landen het meest getroffen door klimaatverandering. Volgens de opeenvolgende rapporten van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatveranderingen (IPCC) is in de volgende tien jaar dringend actie nodig om de klimaatopwarming binnen de perken te houden.

Wat we doen

20 jaar ervaring

Enabel heeft twintig jaar ervaring met milieuvraagstukken en werkt al tien jaar oplossingen uit om de impact van klimaatverandering te verminderen. Het agentschap bereidt de weg voor en is een inspirerende speler die streeft naar CO2-neutrale ontwikkelingsprojecten en kantoren in België en elders. Sinds juli 2019 is Enabel geaccrediteerd door het Green Climate Fund en kan het agentschap milieuprojecten implementeren voor het Fonds.

Klimaatbestendige landbouw

De landbouwproductiviteit daalt ten gevolge van klimaatverandering. Enabel ondersteunt de transformatie van de landbouwsector zodat die de groeiende wereldbevolking duurzaam van gezonde voeding kan voorzien en een economische groeisector blijft die ongelijkheid vermindert.

Duurzaam beheer van watervoorraden

Goede waterbeheerregels en het geïntegreerd beheer van de watervoorraden (IWRM – Integrated Water Resources Management) zijn essentieel om in een context van watertekort voor drinkbaar water en productiewater te zorgen. Enabel draagt ertoe bij dat meer mensen toegang hebben tot drinkbaar water en dat watervoorraden over grotere gebieden geïntegreerd en duurzaam beheerd worden.

Groene stedelijke groei

Het werk van Enabel is erop gericht meer (secundaire) steden en menselijke nederzettingen te brengen tot de vaststelling en uitvoering van geïntegreerde beleidsmaatregelen en plannen voor inclusie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, slimme steden, circulaire economie en stedelijke veerkracht, en tot de bevordering van vaardigheden en banen voor de groene en circulaire economie. Dat moet onder meer het risico op overstromingen, aardverschuivingen en het bestaan van hitte-eilanden verminderen.

Meer informatie over klimaatverandering & milieu

De wereld staat voor enorme uitdagingen om tegen 2030 de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te realiseren. Enabel wil daartoe bijdragen door zijn ervaring en expertise aan te bieden in een aantal specifieke domeinen: vrede en veiligheid, klimaatverandering en milieu, sociale en economische ongelijkheid, urbanisatie, menselijke mobiliteit, en wereldburgerschap. In het zoeken naar aangepaste oplossingen houden we rekening met de onontkoombare realiteit van de demografische explosie en geloven we rotsvast in de kracht van vrouwen en jongeren.

Deze brochure beschrijft hoe we de klimaatvraagstukken in onze projecten integreren.

Download de brochure

Nieuws & Evenementen

teams picture signature Nieuws

02 juli 2021

Enabel neemt deel aan multi-stakeholderproject om de Oostelijke Provincie van Rwanda te transformeren door het herstel van bossen en landschappen

Het Green Climate Fund (GCF) en de International Union for Conservation of Nature (IUCN) hebben een financieringsovereenkomst getekend voor het project ‘Transforming Eastern Province through adaptation’ (TREPA). Het GCF draagt 40 miljoen euro bij. Daarbovenop wordt 18 miljoen gemobiliseerd als cofinanciering van de Rwandese regering en andere projectuitvoerende instanties.

Lees meer

beekeeper in tanzania Nieuws

15 september 2021

EU, Enabel en ITC ondersteunen de bijenteelt in Tanzania

Vandaag hebben Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel, en Pamela Coke-Hamilton, uitvoerend directeur van het International Trade Centre (ITC), een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in Brussel voor een Europees project ter ondersteuning van de bijenteelt in zes regio’s in Tanzania.

Lees meer

Nieuws

15 december 2022

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event. Sociale innovatie als katalysator voor internationale samenwerking. Op ons kantoor in Brussel of online.

Lees meer

Nieuws

25 november 2022

Interview met Adélaïde Kourouma, projectverantwoordelijke Stedelijk Ondernemerschap in Guinee

Interview met Adélaïde Kourouma over stedelijk ondernemerschap in Guinee. Opkomende Guineese ondernemingen helpen groeien

Lees meer

A hospital in Niger. Doctor standing outside the facility, while a woman and man arrive on a motorcycle with their baby. Resources

24 augustus 2022

Sociale gezondheidszorg- Een manier om ongelijkheid te bestrijden

Elk land ter wereld staat voor de uitdaging zijn bevolking te beschermen. Maar hoe zet je sociale bescherming op? Waar te beginnen? Bij Enabel zijn we ervan overtuigd dat toegang tot gezondheidszorg een mensenrecht is, en dat een sterk en duurzaam politiek engagement nodig is om dit te bereiken. Lees meer over onze visie in de brochure die we hierover publiceerden.

Lees meer

Resources

03 november 2016

Digital for Development (D4D): Strategienota voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Deze nota bevat het strategisch beleid inzake ‘Digital for Development’ (D4D – Digitalisering voor Ontwikkeling) voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)