Mondiale uitdagingen

Klimaatverandering & milieu

kids pouring water in a bucket

Scroll

De klimaatverandering is een van de meest ingrijpende problemen waar de wereld voor staat. De negatieve impact wordt versneld zichtbaar. Bovendien worden de minst ontwikkelde landen het meest getroffen door klimaatverandering. Volgens de opeenvolgende rapporten van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatveranderingen (IPCC) is in de volgende tien jaar dringend actie nodig om de klimaatopwarming binnen de perken te houden.

Wat we doen

20 jaar ervaring

Enabel heeft twintig jaar ervaring met milieuvraagstukken en werkt al tien jaar oplossingen uit om de impact van klimaatverandering te verminderen. Het agentschap bereidt de weg voor en is een inspirerende speler die streeft naar CO2-neutrale ontwikkelingsprojecten en kantoren in België en elders. Sinds juli 2019 is Enabel geaccrediteerd door het Green Climate Fund en kan het agentschap milieuprojecten implementeren voor het Fonds.

Klimaatbestendige landbouw

De landbouwproductiviteit daalt ten gevolge van klimaatverandering. Enabel ondersteunt de transformatie van de landbouwsector zodat die de groeiende wereldbevolking duurzaam van gezonde voeding kan voorzien en een economische groeisector blijft die ongelijkheid vermindert.

Duurzaam beheer van watervoorraden

Goede waterbeheerregels en het geïntegreerd beheer van de watervoorraden (IWRM – Integrated Water Resources Management) zijn essentieel om in een context van watertekort voor drinkbaar water en productiewater te zorgen. Enabel draagt ertoe bij dat meer mensen toegang hebben tot drinkbaar water en dat watervoorraden over grotere gebieden geïntegreerd en duurzaam beheerd worden.

Groene stedelijke groei

Het werk van Enabel is erop gericht meer (secundaire) steden en menselijke nederzettingen te brengen tot de vaststelling en uitvoering van geïntegreerde beleidsmaatregelen en plannen voor inclusie, efficiënt gebruik van hulpbronnen, slimme steden, circulaire economie en stedelijke veerkracht, en tot de bevordering van vaardigheden en banen voor de groene en circulaire economie. Dat moet onder meer het risico op overstromingen, aardverschuivingen en het bestaan van hitte-eilanden verminderen.

Meer informatie over klimaatverandering & milieu

De wereld staat voor enorme uitdagingen om tegen 2030 de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te realiseren. Enabel wil daartoe bijdragen door zijn ervaring en expertise aan te bieden in een aantal specifieke domeinen: vrede en veiligheid, klimaatverandering en milieu, sociale en economische ongelijkheid, urbanisatie, menselijke mobiliteit, en wereldburgerschap. In het zoeken naar aangepaste oplossingen houden we rekening met de onontkoombare realiteit van de demografische explosie en geloven we rotsvast in de kracht van vrouwen en jongeren.

Deze brochure beschrijft hoe we de klimaatvraagstukken in onze projecten integreren.

Download de brochure

Nieuws & Evenementen

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Het Tanganyika-meer: een bedreigd ecosysteem

Het Tanganyikameer wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. Ons doel: een duurzame toekomst garanderen voor de regio en haar bewoners.

Lees meer

green bubbles Nieuws

07 juni 2024

Het energielandschap van morgen

De klimaaturgentie dwingt ons om onze economieën te hertekenen. Daarbij staat de energietransitie centraal in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees meer

forest landscape Nieuws

07 juni 2024

Klimaat: hoe kunnen we onze toekomst financieren?

Terwijl klimaatcrises elkaar opvolgen, lijkt de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5 graden dringender dan ooit.

Lees meer

sheeps crossing the road, Niger Nieuws

07 juni 2024

Gezien de instabiliteit van de Sahel is internationale samenwerking essentieel

De Europese en Belgische samenwerking met Afrika, gebaseerd op een logica van solidariteit, moet zich aanpassen aan de nieuwe mondiale geopolitieke situatie.

Lees meer

square in Kyiv, Ukraine Nieuws

07 juni 2024

Oekraïne: nieuw land, nieuwe uitdagingen

In december 2023 gaf de Belgische regering Enabel de opdracht om een programma te lanceren ter ondersteuning van de wederopbouw in Oekraïne.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan