Gendergelijkheid

Onze ontwikkelingsinspanningen kunnen enkel maar slagen als we de strijd voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen opvoeren. Gendergelijkheid is een permanent aandachtspunt. Het thema loopt als een rode draad doorheen ons werk. Wij voeren ook specifieke projecten uit, onder meer om meisjes beter toegang te bieden tot onderwijs en om het geweld tegen vrouwen een halt toe te roepen.

Wat we doen

Onderwijs en besluitvorming

Het recht op onderwijs is een basisvoorwaarde om kansen te creëren in het economische, sociale en politieke leven. In onze programma’s voor technisch en beroepsonderwijs wordt er systematisch voor gezorgd dat meisjes toegang hebben tot de opleidingen, dat ze niet afhaken en dat er een stimulerende, veilige en gezonde leeromgeving gecreëerd wordt zodat ze later op eigen benen kunnen staan.

In het kader van de capaciteitsversterking van onze partners richten wij ons zowel tot vrouwen als tot mannen.

Ten slotte werken wij ook nog aan de integratie van genderkwesties en bevorderen wij de deelname van vrouwen aan de besluitvorming bij het opstellen van beleidslijnen, plannen, programma’s en budgetten van onze partners.

Gezondheid en seksuele en reproductieve rechten

De bevordering en bescherming van de seksuele en reproductieve rechten (inclusief de krachtige reactie op hiv) zijn essentieel voor de autonomie van vrouwen en het welzijn van de gezinnen. Wij behandelen deze thema’s in onze interventies in de verschillende sectoren (gezondheid, landbouw, onderwijs, enz). Wij betrekken hierbij ook de mannen en de lokale overheden.

Het thema van de gezinsplanning blijft een uitdaging en staat centraal in de dialoog met onze partners.

Ten slotte strijden wij tegen seksueel geweld via sensibiliseringsactiviteiten en ijveren wij voor een betere opvang van de slachtoffers.

Voedselzekerheid en empowerment

De meerderheid van de arme bevolking woont op het platteland. Vrouwen hebben het nog altijd moeilijker om toegang te krijgen tot land (eigendomsrechten, erfenissen), tot de markt en tot informatie, terwijl zij wel een sleutelrol spelen in de productie, de verwerking en de commercialisering van de voedingsmiddelen.

Door ze een gelijke toegang tot land, productiemiddelen, technische scholing en mogelijkheden voor ondernemerschap te verzekeren, ondersteunen wij hun activiteiten die inkomsten genereren.

Onze landbouwprogramma’s werken onder meer samen met onze vrouwencoöperaties; zo worden zij geholpen om zich beter te organiseren en meer betrokken te worden bij het beheer van de landbouwketens (van productie tot verkoop).

Nieuws & evenementen

d4d prize and enabel team Evenement

24 november 2022

D4D-prijs (digitalisering voor ontwikkeling): hoogtepunten 

Op 24 november werd de D4D-prijs toegekend. Drie projecten waar Enabel aan meewerkt waren genomineerd. Hieronder vind je een terugblik op deze memorabele dag. 

Lees meer

teams picture signature Nieuws

02 juli 2021

Enabel neemt deel aan multi-stakeholderproject om de Oostelijke Provincie van Rwanda te transformeren door het herstel van bossen en landschappen

Het Green Climate Fund (GCF) en de International Union for Conservation of Nature (IUCN) hebben een financieringsovereenkomst getekend voor het project ‘Transforming Eastern Province through adaptation’ (TREPA). Het GCF draagt 40 miljoen euro bij. Daarbovenop wordt 18 miljoen gemobiliseerd als cofinanciering van de Rwandese regering en andere projectuitvoerende instanties.

Lees meer

beekeeper in tanzania Nieuws

15 september 2021

EU, Enabel en ITC ondersteunen de bijenteelt in Tanzania

Vandaag hebben Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel, en Pamela Coke-Hamilton, uitvoerend directeur van het International Trade Centre (ITC), een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in Brussel voor een Europees project ter ondersteuning van de bijenteelt in zes regio’s in Tanzania.

Lees meer

health worker preparing a vaccine Nieuws

29 november 2022

Enabel speelt sleutelrol in Europees initiatief om Afrikaanse vaccinproductie op te drijven

Enabel speelt sleutelrol in Europees initiatief om Afrikaanse vaccinproductie op te drijven. Enabel zal werken in een consortium van drie ontwikkelingsagentschappen. Het deelt zijn expertise om de Afrikaanse Unie te helpen tegen 2040 de Afrikaanse vaccinproductie op te voeren tot 60 % van de vaccinbehoefte in Afrika.  

Lees meer

Nieuws

15 december 2022

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event. Sociale innovatie als katalysator voor internationale samenwerking. Op ons kantoor in Brussel of online.

Lees meer

Nieuws

25 november 2022

Interview met Adélaïde Kourouma, projectverantwoordelijke Stedelijk Ondernemerschap in Guinee

Interview met Adélaïde Kourouma over stedelijk ondernemerschap in Guinee. Opkomende Guineese ondernemingen helpen groeien

Lees meer

women entrepreneurs brainstorming during a workshop

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)