Gendergelijkheid

Onze ontwikkelingsinspanningen kunnen enkel maar slagen als we de strijd voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen opvoeren. Gendergelijkheid is een permanent aandachtspunt. Het thema loopt als een rode draad doorheen ons werk. Wij voeren ook specifieke projecten uit, onder meer om meisjes beter toegang te bieden tot onderwijs en om het geweld tegen vrouwen een halt toe te roepen.

Wat we doen

Onderwijs en besluitvorming

Het recht op onderwijs is een basisvoorwaarde om kansen te creëren in het economische, sociale en politieke leven. In onze programma’s voor technisch en beroepsonderwijs wordt er systematisch voor gezorgd dat meisjes toegang hebben tot de opleidingen, dat ze niet afhaken en dat er een stimulerende, veilige en gezonde leeromgeving gecreëerd wordt zodat ze later op eigen benen kunnen staan.

In het kader van de capaciteitsversterking van onze partners richten wij ons zowel tot vrouwen als tot mannen.

Ten slotte werken wij ook nog aan de integratie van genderkwesties en bevorderen wij de deelname van vrouwen aan de besluitvorming bij het opstellen van beleidslijnen, plannen, programma’s en budgetten van onze partners.

Gezondheid en seksuele en reproductieve rechten

De bevordering en bescherming van de seksuele en reproductieve rechten (inclusief de krachtige reactie op hiv) zijn essentieel voor de autonomie van vrouwen en het welzijn van de gezinnen. Wij behandelen deze thema’s in onze interventies in de verschillende sectoren (gezondheid, landbouw, onderwijs, enz). Wij betrekken hierbij ook de mannen en de lokale overheden.

Het thema van de gezinsplanning blijft een uitdaging en staat centraal in de dialoog met onze partners.

Ten slotte strijden wij tegen seksueel geweld via sensibiliseringsactiviteiten en ijveren wij voor een betere opvang van de slachtoffers.

Voedselzekerheid en empowerment

De meerderheid van de arme bevolking woont op het platteland. Vrouwen hebben het nog altijd moeilijker om toegang te krijgen tot land (eigendomsrechten, erfenissen), tot de markt en tot informatie, terwijl zij wel een sleutelrol spelen in de productie, de verwerking en de commercialisering van de voedingsmiddelen.

Door ze een gelijke toegang tot land, productiemiddelen, technische scholing en mogelijkheden voor ondernemerschap te verzekeren, ondersteunen wij hun activiteiten die inkomsten genereren.

Onze landbouwprogramma’s werken onder meer samen met onze vrouwencoöperaties; zo worden zij geholpen om zich beter te organiseren en meer betrokken te worden bij het beheer van de landbouwketens (van productie tot verkoop).

Nieuws & evenementen

women entrepreneurs brainstorming during a workshop

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan