Mauritanië

Sinds 2017 is Mauritanië een belangrijk activiteitenland voor het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Met financiering van de Europese Unie voert Enabel daar acties uit in de sectoren plattelandsontwikkeling en gezondheidszorg.

Plattelandsontwikkeling – Infrastructuur

Enabel zet in op duurzame ontwikkeling en groei van de landbouw in plattelandsgebieden in het zuiden en zuidoosten van Mauritanië. Daarmee willen we de voedsel- en voedingsonzekerheid aanpakken en de veerkracht van de kwetsbare bevolkingsgroepen verbeteren.

Een eerste project werkt aan de versterking van productieve investeringen, een betere toegang tot diensten en infrastructuur voor productie en energievoorziening, en een verschuiving naar hernieuwbare energie. We beogen hiermee een betere toegang tot water, betere toegangswegen, veiligstelling van bestaansmiddelen en institutionele ondersteuning van de begunstigden.

men standing on a newly

Plattelandsontwikkeling – Voedselzekerheid

Het tweede project heeft als doel dat de duurzame productie van gezinnen en gemeenschappen lokaal wordt verwerkt, op de markt gebracht en geconsumeerd. Daarnaast worden technieken gepromoot die zijn aangepast aan de klimaatverandering. De steun van het Belgisch ontwikkelingsagentschap zal leiden tot aanzienlijke vooruitgang op verschillende gebieden: een betere organisatie van de agro-pastorale waardeketens, een betere economische infrastructuur, vorming rond toegang tot financiering en ondersteuning om het wettelijk systeem beter te begrijpen.

young man milking a cow at sunset

Gezondheidszorg

Met onze acties in de gezondheidssector dragen wij bij aan de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten. Hiermee willen we komen tot een ziekteverzekeringssysteem dat in het hele land kan worden uitgerold. In een tweede fase zullen we Mauritanië begeleiden bij het invoeren van hervormingen in de gezondheidszorg, de planning in de gezondheidssector en de oprichting van een fonds voor de universele ziekteverzekering.

woman walking in a hospital corridor

Contacteer Enabel in Mauritanië

Coordinatie van Nouakchott: Ilot K Lot 216 – Tevragh Zeina
T +222 44531766 – enabel.mauritanie@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger: Evelien Masschelein

Nieuws & evenementen

teams picture signature Nieuws

02 juli 2021

Enabel neemt deel aan multi-stakeholderproject om de Oostelijke Provincie van Rwanda te transformeren door het herstel van bossen en landschappen

Het Green Climate Fund (GCF) en de International Union for Conservation of Nature (IUCN) hebben een financieringsovereenkomst getekend voor het project ‘Transforming Eastern Province through adaptation’ (TREPA). Het GCF draagt 40 miljoen euro bij. Daarbovenop wordt 18 miljoen gemobiliseerd als cofinanciering van de Rwandese regering en andere projectuitvoerende instanties.

Lees meer

beekeeper in tanzania Nieuws

15 september 2021

EU, Enabel en ITC ondersteunen de bijenteelt in Tanzania

Vandaag hebben Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel, en Pamela Coke-Hamilton, uitvoerend directeur van het International Trade Centre (ITC), een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in Brussel voor een Europees project ter ondersteuning van de bijenteelt in zes regio’s in Tanzania.

Lees meer

Nieuws

15 december 2022

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event. Sociale innovatie als katalysator voor internationale samenwerking. Op ons kantoor in Brussel of online.

Lees meer

Nieuws

25 november 2022

Interview met Adélaïde Kourouma, projectverantwoordelijke Stedelijk Ondernemerschap in Guinee

Interview met Adélaïde Kourouma over stedelijk ondernemerschap in Guinee. Opkomende Guineese ondernemingen helpen groeien

Lees meer

A hospital in Niger. Doctor standing outside the facility, while a woman and man arrive on a motorcycle with their baby. Resources

24 augustus 2022

Sociale gezondheidszorg- Een manier om ongelijkheid te bestrijden

Elk land ter wereld staat voor de uitdaging zijn bevolking te beschermen. Maar hoe zet je sociale bescherming op? Waar te beginnen? Bij Enabel zijn we ervan overtuigd dat toegang tot gezondheidszorg een mensenrecht is, en dat een sterk en duurzaam politiek engagement nodig is om dit te bereiken. Lees meer over onze visie in de brochure die we hierover publiceerden.

Lees meer

Resources

03 november 2016

Digital for Development (D4D): Strategienota voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Deze nota bevat het strategisch beleid inzake ‘Digital for Development’ (D4D – Digitalisering voor Ontwikkeling) voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)