Mauritanië

Sinds 2017 is Mauritanië een belangrijk activiteitenland voor het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Met financiering van de Europese Unie voert Enabel daar acties uit in de sectoren plattelandsontwikkeling en gezondheidszorg.

Plattelandsontwikkeling – Infrastructuur

Enabel zet in op duurzame ontwikkeling en groei van de landbouw in plattelandsgebieden in het zuiden en zuidoosten van Mauritanië. Daarmee willen we de voedsel- en voedingsonzekerheid aanpakken en de veerkracht van de kwetsbare bevolkingsgroepen verbeteren.

Een eerste project werkt aan de versterking van productieve investeringen, een betere toegang tot diensten en infrastructuur voor productie en energievoorziening, en een verschuiving naar hernieuwbare energie. We beogen hiermee een betere toegang tot water, betere toegangswegen, veiligstelling van bestaansmiddelen en institutionele ondersteuning van de begunstigden.

men standing on a newly

Plattelandsontwikkeling – Voedselzekerheid

Het tweede project heeft als doel dat de duurzame productie van gezinnen en gemeenschappen lokaal wordt verwerkt, op de markt gebracht en geconsumeerd. Daarnaast worden technieken gepromoot die zijn aangepast aan de klimaatverandering. De steun van het Belgisch ontwikkelingsagentschap zal leiden tot aanzienlijke vooruitgang op verschillende gebieden: een betere organisatie van de agro-pastorale waardeketens, een betere economische infrastructuur, vorming rond toegang tot financiering en ondersteuning om het wettelijk systeem beter te begrijpen.

young man milking a cow at sunset

Gezondheidszorg

Met onze acties in de gezondheidssector dragen wij bij aan de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten. Hiermee willen we komen tot een ziekteverzekeringssysteem dat in het hele land kan worden uitgerold. In een tweede fase zullen we Mauritanië begeleiden bij het invoeren van hervormingen in de gezondheidszorg, de planning in de gezondheidssector en de oprichting van een fonds voor de universele ziekteverzekering.

woman walking in a hospital corridor

Contacteer Enabel in Mauritanië

Coordinatie van Nouakchott: Ilot K Lot 216 – Tevragh Zeina
T +222 44531766 – enabel.mauritanie@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger: Evelien Masschelein

Nieuws & evenementen

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan