Mauritanië

Sinds 2017 is Mauritanië een belangrijk activiteitenland voor het Belgisch ontwikkelingsagentschap. Met financiering van de Europese Unie voert Enabel daar acties uit in de sectoren plattelandsontwikkeling en gezondheidszorg.

Plattelandsontwikkeling – Infrastructuur

Enabel zet in op duurzame ontwikkeling en groei van de landbouw in plattelandsgebieden in het zuiden en zuidoosten van Mauritanië. Daarmee willen we de voedsel- en voedingsonzekerheid aanpakken en de veerkracht van de kwetsbare bevolkingsgroepen verbeteren.

Een eerste project werkt aan de versterking van productieve investeringen, een betere toegang tot diensten en infrastructuur voor productie en energievoorziening, en een verschuiving naar hernieuwbare energie. We beogen hiermee een betere toegang tot water, betere toegangswegen, veiligstelling van bestaansmiddelen en institutionele ondersteuning van de begunstigden.

men standing on a newly

Plattelandsontwikkeling – Voedselzekerheid

Het tweede project heeft als doel dat de duurzame productie van gezinnen en gemeenschappen lokaal wordt verwerkt, op de markt gebracht en geconsumeerd. Daarnaast worden technieken gepromoot die zijn aangepast aan de klimaatverandering. De steun van het Belgisch ontwikkelingsagentschap zal leiden tot aanzienlijke vooruitgang op verschillende gebieden: een betere organisatie van de agro-pastorale waardeketens, een betere economische infrastructuur, vorming rond toegang tot financiering en ondersteuning om het wettelijk systeem beter te begrijpen.

young man milking a cow at sunset

Gezondheidszorg

Met onze acties in de gezondheidssector dragen wij bij aan de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten. Hiermee willen we komen tot een ziekteverzekeringssysteem dat in het hele land kan worden uitgerold. In een tweede fase zullen we Mauritanië begeleiden bij het invoeren van hervormingen in de gezondheidszorg, de planning in de gezondheidssector en de oprichting van een fonds voor de universele ziekteverzekering.

woman walking in a hospital corridor

Contacteer Enabel in Mauritanië

Coordinatie van Nouakchott: Ilot K Lot 216 – Tevragh Zeina
T +222 44531766 – enabel.mauritanie@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger: Evelien Masschelein

Nieuws & evenementen

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Het Tanganyika-meer: een bedreigd ecosysteem

Het Tanganyikameer wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. Ons doel: een duurzame toekomst garanderen voor de regio en haar bewoners.

Lees meer

green bubbles Nieuws

07 juni 2024

Het energielandschap van morgen

De klimaaturgentie dwingt ons om onze economieën te hertekenen. Daarbij staat de energietransitie centraal in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees meer

forest landscape Nieuws

07 juni 2024

Klimaat: hoe kunnen we onze toekomst financieren?

Terwijl klimaatcrises elkaar opvolgen, lijkt de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5 graden dringender dan ooit.

Lees meer

sheeps crossing the road, Niger Nieuws

07 juni 2024

Gezien de instabiliteit van de Sahel is internationale samenwerking essentieel

De Europese en Belgische samenwerking met Afrika, gebaseerd op een logica van solidariteit, moet zich aanpassen aan de nieuwe mondiale geopolitieke situatie.

Lees meer

square in Kyiv, Ukraine Nieuws

07 juni 2024

Oekraïne: nieuw land, nieuwe uitdagingen

In december 2023 gaf de Belgische regering Enabel de opdracht om een programma te lanceren ter ondersteuning van de wederopbouw in Oekraïne.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan