Senegal

Het samenwerkingsakkoord tussen België en Senegal voor 2019-2023 ondersteunt de economische, sociale en ecologische stabiliteit van Senegal. Enabel zet zich in voor gelijke rechten en kansen voor de bevolking uit de regio Sine-Saloum.

Gezondheidszorg

Ons gezondheidsprogramma steunt op 3 pijlers: de toegang tot informatie, opleiding en vorming op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid verbeteren; gendergerelateerd geweld voorkomen en de slachtoffers ervan verzorgen; en hoogwaardige diensten voor seksuele en reproductieve gezondheid aanbieden.

Medical workers sitting behind the medicine dispensary desk.

Ondernemerschap

Enabel wil een moderne, competitieve en duurzame infrastructuur voor de voedingsmiddelenindustrie in de regio Sine-Saloum helpen oprichten. Daarom zal het financiële, technische, menselijke en sociale kapitaal van kleine en middelgrote ondernemingen versterkt worden.

Woman entrepreneur showing brochures.

Capaciteitsversterking

Enabel ondersteunt iedereen die betrokken is bij onze projecten of werkt voor partnerorganisaties met het uitbouwen van digitale vaardigheden en managementcapaciteiten. Op deze manier kunnen alle betrokkenen werken met de digitale tools die onze projecten opzetten, en kunnen ze de hulpmiddelen efficiënt beheren.

Woman facilitating a workshop.

Contacteer het Enabel-team in Senegal

52 Sotrac Mermoz,
BP 24474 Dakar
T + 221 338 60 01 25 | representation.senegal@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger: Régine Debrabandere

Nieuws & evenementen

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan