Wie we zijn

Enabel is het Ontwikkelingsagentschap van de Belgische federale regering.

Women presenting and smiling. Enabel logo behind her.

Scroll

De voornaamste opdracht van Enabel is om de beleidsprioriteiten van de Belgische gouvernementele samenwerking uit te voeren en om duurzame internationale solidariteit te bevorderen.

Samenwerking met de Belgische overheid

De minister bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking stelt de gouvernementele ontwikkelingsprogramma’s op. De uitvoering van die programma’s wordt aan Enabel toevertrouwd.
a team of colleagues poses in front of the camera in Benin.

Andere opdrachtgevers

Daarnaast versterkt Enabel de impact van de Belgische ontwikkelingsacties door opdrachten voor nationale én internationale opdrachtgevers uit te voeren (bijvoorbeeld de Europese Commissie, EU-lidstaten en ontwikkelingsagentschappen, mondiale fondsen, Vlaanderen, het Brussels Gewest …).

Two women process orders on a laptop.

Duurzame ontwikkelings-doelstellingen

De Belgische federale overheid kan verder een beroep doen op Enabel om acties uit te voeren op het vlak van maatschappijopbouw, vorming en sensibilisering, de bevordering van eerlijke en duurzame handel en ondernemerschap, digitalisering als hefboom voor ontwikkeling, innovatieve financieringsinstrumenten, en andere domeinen die inzetten op de duurzame ontwikklingsdoelstellingen.

young people sit in a circle and discuss education challenges.

Onze strategie

Belangrijke partner van de Belgische regering en hub van de Belgische expertise

Enabel is een belangrijke partner van de Belgische regering voor de uitvoering van haar internationaal ontwikkelingsbeleid. Als belangrijke speler van Buitenlandse Zaken in België speelt Enabel een actieve rol in om verschillende Belgische instrumenten te integreren.

Partner om systemische veranderingen mogelijk te maken

De aanpak die Enabel hanteert, maakt ons tot een geprivilegieerde partner van regeringen, instellingen en het maatschappelijk middenveld van onze partnerlanden. De voordelen van Enabel liggen in de flexibiliteit, de neutraliteit, het netwerk, de lokale expertise, de impact op de mensen, de innovatie en het vermogen dat we hebben om acties op lokaal, nationaal en internationaal niveau met elkaar te verbinden.

Dubbel volume, driedubbele impact

Onze portefeuille is geleidelijk aan gegroeid tot 500 miljoen euro per jaar. Daarvan is minstens 50 % afkomstig van de Belgische staat, wat zo de Belgische bijdrage tot de internationale ontwikkeling aanzienlijk versterkt.

Beyond Aid

Enabel is met succes overgestapt van het traditionele systeem voor ontwikkelingshulp en het Noord-Zuidparadigma naar een nieuw paradigma door proactief op zoek te gaan naar nieuwe financieringsmodellen die zich niet enkel tot subsidies beperken. Naast de traditionele donoren zijn onze klanten ook regeringen van partnerlanden, private bedrijven en grote stichtingen

Specifieke expertisegebieden en gerichte geografische dekking

Enabel heeft een wereldwijd erkende expertise opgebouwd en biedt een waaier van bewezen oplossingen en klantgerichte ondersteuning voor de grote uitdagingen die Afrika, Europa en het Midden-Oosten op vijf gebieden treffen: vrede en veiligheid, klimaatverandering, economische en sociale ongelijkheid, menselijke mobiliteit, en verstedelijking.

Rolmodel en bakermat van ondernemerschap en innovatie

Dankzij ons internationaal verscheiden, competent, trouw en gedreven team zijn wij een bakermat van ondernemerschap en innovatie, en een moderne, toekomstgerichte organisatie.

Enabel’s 2030 strategie

Lees de samenvatting

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan