Energie

man cleaning a solar panel

Wij bieden duurzame oplossingen zodat gezinnen, bedrijven en instellingen beter toegang hebben tot energie. Toegang tot elektriciteit verbetert namelijk de levenskwaliteit van de bevolking, stelt de overheid in staat om betere diensten te verlenen en stimuleert ondernemerschap.

Wat we doen

Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie

Wij promoten de productie van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, waterkracht, windkracht en biomassa in het kader van onze energieprogramma’s maar ook in onze gezondheids- onderwijs-, landbouw- en waterprogramma’s.

Bovendien leveren wij inspanningen voor een efficiënt energiegebruik in gebouwen, materialen en transport. Zo dragen we een steentje bij tot een duurzame ontwikkeling en tot de strijd tegen klimaatverandering.

De overheid versterken

Wij ondersteunen ministeries, overheidsinstellingen en regulatoren uit de energiesector in hun rollen en mandaten voor een betere dienstverlening aan de burger en de bedrijven. Ook werken wij aan het juridisch en reglementair kader, voornamelijk om de participatie van de private sector te optimaliseren.

De private sector erbij betrekken

Het is van vitaal belang dat de private sector betrokken wordt bij de productie en distributie van energie als we de toegang tot energie willen verbeteren. Daarom sturen wij aan op publiek-private partnerschappen die de complementariteit tussen de openbare en private sector ten goede komen. De private sector is immers vaak performanter in het exploiteren en onderhouden van infrastructuur, en kan ook het kapitaal opbrengen om het tekort aan overheidsinvesteringen te compenseren. Tot slot beschikt de private sector vaak over een gedegen kennis over ontwerp, bouw en beheer van de infrastructuur.

Toegang tot energie

Wij voeren programma’s uit die de toegang tot energie verbeteren door het elektriciteitsnet uit te breiden en kleine netwerken op te zetten op het platteland. Toegang tot energie is immers een basisvoorwaarde voor ontwikkeling en draagt bij tot een betere dienstverlening aan de burgers voor wat betreft gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, bestuur, communicatie… Ook de lokale bedrijven genieten als eerste begunstigden van onze programma’s: als zij toegang hebben tot elektriciteit, kunnen ze machines gebruiken om hun opbrengst, werkvolume en de kwaliteit van hun producten te verhogen.

Nieuws & evenementen

Nieuws

15 december 2022

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event. Sociale innovatie als katalysator voor internationale samenwerking. Op ons kantoor in Brussel of online.

Lees meer

Nieuws

25 november 2022

Interview met Adélaïde Kourouma, projectverantwoordelijke Stedelijk Ondernemerschap in Guinee

Interview met Adélaïde Kourouma over stedelijk ondernemerschap in Guinee. Opkomende Guineese ondernemingen helpen groeien

Lees meer

A hospital in Niger. Doctor standing outside the facility, while a woman and man arrive on a motorcycle with their baby. Resources

24 augustus 2022

Sociale gezondheidszorg- Een manier om ongelijkheid te bestrijden

Elk land ter wereld staat voor de uitdaging zijn bevolking te beschermen. Maar hoe zet je sociale bescherming op? Waar te beginnen? Bij Enabel zijn we ervan overtuigd dat toegang tot gezondheidszorg een mensenrecht is, en dat een sterk en duurzaam politiek engagement nodig is om dit te bereiken. Lees meer over onze visie in de brochure die we hierover publiceerden.

Lees meer

Resources

03 november 2016

Digital for Development (D4D): Strategienota voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Deze nota bevat het strategisch beleid inzake ‘Digital for Development’ (D4D – Digitalisering voor Ontwikkeling) voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer

body & rights tutoriel Resources

01 maart 2021

Body & Rights – E-tutorial over seksuele en reproductive gezondheid en rechten

Een inleiding in diverse thema’s zoals veilig moederschap, hiv, soa, gezinsplanning, abortus seksueel geweld, kindhuwelijken, vrouwelijke genitale verminking, en rechten van adolescenten en seksuele minderheden.

Lees meer

Nieuws

16 november 2022

Ben jij het volgende talent dat we zoeken ?

Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent voordat je je kandidaat stelt voor het Juniorprogramma. De sollicitatietermijn is verlengd tot zondag 20 november om middernacht.

Lees meer

man explaining a graphic on a computer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)