Energie

man cleaning a solar panel

Wij bieden duurzame oplossingen zodat gezinnen, bedrijven en instellingen beter toegang hebben tot energie. Toegang tot elektriciteit verbetert namelijk de levenskwaliteit van de bevolking, stelt de overheid in staat om betere diensten te verlenen en stimuleert ondernemerschap.

Wat we doen

Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie

Wij promoten de productie van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, waterkracht, windkracht en biomassa in het kader van onze energieprogramma’s maar ook in onze gezondheids- onderwijs-, landbouw- en waterprogramma’s.

Bovendien leveren wij inspanningen voor een efficiënt energiegebruik in gebouwen, materialen en transport. Zo dragen we een steentje bij tot een duurzame ontwikkeling en tot de strijd tegen klimaatverandering.

De overheid versterken

Wij ondersteunen ministeries, overheidsinstellingen en regulatoren uit de energiesector in hun rollen en mandaten voor een betere dienstverlening aan de burger en de bedrijven. Ook werken wij aan het juridisch en reglementair kader, voornamelijk om de participatie van de private sector te optimaliseren.

De private sector erbij betrekken

Het is van vitaal belang dat de private sector betrokken wordt bij de productie en distributie van energie als we de toegang tot energie willen verbeteren. Daarom sturen wij aan op publiek-private partnerschappen die de complementariteit tussen de openbare en private sector ten goede komen. De private sector is immers vaak performanter in het exploiteren en onderhouden van infrastructuur, en kan ook het kapitaal opbrengen om het tekort aan overheidsinvesteringen te compenseren. Tot slot beschikt de private sector vaak over een gedegen kennis over ontwerp, bouw en beheer van de infrastructuur.

Toegang tot energie

Wij voeren programma’s uit die de toegang tot energie verbeteren door het elektriciteitsnet uit te breiden en kleine netwerken op te zetten op het platteland. Toegang tot energie is immers een basisvoorwaarde voor ontwikkeling en draagt bij tot een betere dienstverlening aan de burgers voor wat betreft gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, bestuur, communicatie… Ook de lokale bedrijven genieten als eerste begunstigden van onze programma’s: als zij toegang hebben tot elektriciteit, kunnen ze machines gebruiken om hun opbrengst, werkvolume en de kwaliteit van hun producten te verhogen.

Nieuws & evenementen

Nieuws

16 juli 2024

The European Union needs to stay engaged in fragile contexts

The European Union has a special responsibility for its neighbouring continents and should play a leading role in international cooperation.

Lees meer

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

green bubbles Nieuws

07 juni 2024

Het energielandschap van morgen

De klimaaturgentie dwingt ons om onze economieën te hertekenen. Daarbij staat de energietransitie centraal in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees meer

forest landscape Nieuws

07 juni 2024

Klimaat: hoe kunnen we onze toekomst financieren?

Terwijl klimaatcrises elkaar opvolgen, lijkt de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5 graden dringender dan ooit.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Het Tanganyika-meer: een bedreigd ecosysteem

Het Tanganyikameer wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. Ons doel: een duurzame toekomst garanderen voor de regio en haar bewoners.

Lees meer

sheeps crossing the road, Niger Nieuws

07 juni 2024

Gezien de instabiliteit van de Sahel is internationale samenwerking essentieel

De Europese en Belgische samenwerking met Afrika, gebaseerd op een logica van solidariteit, moet zich aanpassen aan de nieuwe mondiale geopolitieke situatie.

Lees meer

man explaining a graphic on a computer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan