Water & Sanitatie

Toegang tot water en sanitatie is een levensbehoefte en is tegelijk een fundamenteel recht voor de bevolking. Het heeft een invloed op de volksgezondheid, de gendergelijkheid, het milieu en de economische bedrijvigheid.

Wat we doen

Toegang tot drinkwater en sanitatie

In samenwerking met gebruikersverenigingen of met overheidsinstellingen dragen wij bij tot de bouw van infrastructuur om de bevolking beter toegang te verlenen tot drinkwater.

Wij verhogen de productiecapaciteit, breiden het waterdistributiesysteem uit en verbeteren de waterkwaliteit. Bijgevolg moet er minder tijd besteed worden aan het waterhalen. Dat is een taak die meestal toebedeeld is aan vrouwen en meisjes. Wij helpen de lokale bevolking om haar leefomgeving te verbeteren, voornamelijk via sensibiliseringsacties en de installatie van uitrusting (draineren van regenwater, evacueren en behandelen van afvalwater, bouwen van latrines, enz.).

Water en landbouw

Wij voeren ook projecten uit die betrekking hebben op water voor productiedoeleinden. Op die manier willen we de landbouwopbrengst verhogen, de oogsten diversifiëren en ervoor zorgen dat er het hele jaar door gewassen geteeld kunnen worden. Daarvoor bouwen wij infrastructuur om het water op te slaan en naar de velden te leiden en om de landbouwgronden te beschermen tegen overstromingsgevaar (dammen, dijken, irrigatiesystemen, waterputten enz.). Bovendien begeleiden wij de watergebruikers bij het opzetten van beheerssystemen voor deze installaties.

Capaciteitsversterking

Wij geven advies aan onze partners en versterken de spelers die betrokken zijn bij het waterbeheer – van de gebruiker-consument tot de overheidsdiensten en de waterberoepen. Het bestuur van de sector, de planning en het beheer van de infrastructuur zijn de voornaamste pijlers van onze steun waarmee we de duurzaamheid van de dienst en het recht op water willen verzekeren

Geïntegreerd beheer

Het Geïntegreerd Beheer van de Watervoorraden (Integrated Water Resources Management, IWRM) is een proces dat de coördinatie van de exploitatie en het beheer van water, gronden en bijbehorende faciliteiten bevordert. Het beoogt het economisch en sociaal welzijn dat eruit voortvloeit op een eerlijke wijze te maximaliseren, zonder daarbij de duurzaamheid van de vitale ecosystemen in gevaar te brengen (Global Water Partnership, 2000).

Om een grotere duurzaamheid van de watervoorraden te bereiken, ondersteunen wij de verschillende actoren en gebruikers om samen te werken via het opstarten van programma’s voor geïntegreerd beheer van de watervoorraden.

Nieuws & evenementen

Nieuws

14 maart 2023

Digitale technologieën tillen het onderwijs in Oeganda naar een hoger niveau

Lees meer

Nieuws

09 maart 2023

Juniorprogramma – Job alert voor jonge talenten met de Europese nationaliteit

Van 9 tot 23 maart 2023 zijn nieuwe vacatures online beschikbaar voor jonge professionals met de Europese nationaliteit. Grijp deze kans om aan de slag te gaan in één ontwikkelingsproject uitgevoerd door Enabel of door een niet-gouvernementele partnerorganisatie.

Lees meer

learning centre in Bani Zeid, Palestine Nieuws

28 februari 2023

Nieuw leven voor erfgoed in Palestina

Op de Westelijke Jordaanoever, in Palestina, renoveerden wij historische gebouwen. Focus op Bani Zeid, een gemeente waar een oud familiehuis een centrum voor kinderen met leerproblemen werd.

Lees meer

Nieuws

31 januari 2023

Kweken van kleine herkauwers in Mali: het verhaal van Nana Sangaré Dembélé 

In Mali verhoogt het professionaliseren van het vetmesten van kleine herkauwers door vrouwen het gezinsinkomen en de weerbaarheid van familiebedrijven tegen klimaatverandering. Nana Sangaré Dembélé kreeg een technische opleiding en werd zelf trainer.

Lees meer

Two women look into the camera showing their garden in Niger. A girls hides behind a tree. Goats are running around the garden. Nieuws

01 februari 2023

Biogas voor huishoudelijk gebruik, een duurzame energieoplossing getest in Niger

In Niger kookt meer dan 90 % van de bevolking op hout. Dat is heel slecht voor het milieu. Om dat probleem aan te pakken, experimenteert Enabel met de productie van biogas voor huishoudelijk gebruik bij 10 landbouwers-veehoudersgezinnen in de dorpen Nawdéo en Rounto Tanda in de regio Dosso. Lees meer.

Lees meer

palestinian woman sewing fabric Nieuws

23 januari 2023

Enabel bevordert vrouwelijk ondernemerschap in Afrika en het Midden-Oosten

Op initiatief van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid heeft het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel de Awa-prijs in het leven geroepen. Met deze prijs wil België veelbelovende initiatieven van vrouwelijke ondernemers in Afrika en het Midden-Oosten belonen en vrouwelijk leiderschap bevorderen.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)