Water & Sanitatie

Toegang tot water en sanitatie is een levensbehoefte en is tegelijk een fundamenteel recht voor de bevolking. Het heeft een invloed op de volksgezondheid, de gendergelijkheid, het milieu en de economische bedrijvigheid.

Wat we doen

Toegang tot drinkwater en sanitatie

In samenwerking met gebruikersverenigingen of met overheidsinstellingen dragen wij bij tot de bouw van infrastructuur om de bevolking beter toegang te verlenen tot drinkwater.

Wij verhogen de productiecapaciteit, breiden het waterdistributiesysteem uit en verbeteren de waterkwaliteit. Bijgevolg moet er minder tijd besteed worden aan het waterhalen. Dat is een taak die meestal toebedeeld is aan vrouwen en meisjes. Wij helpen de lokale bevolking om haar leefomgeving te verbeteren, voornamelijk via sensibiliseringsacties en de installatie van uitrusting (draineren van regenwater, evacueren en behandelen van afvalwater, bouwen van latrines, enz.).

Water en landbouw

Wij voeren ook projecten uit die betrekking hebben op water voor productiedoeleinden. Op die manier willen we de landbouwopbrengst verhogen, de oogsten diversifiëren en ervoor zorgen dat er het hele jaar door gewassen geteeld kunnen worden. Daarvoor bouwen wij infrastructuur om het water op te slaan en naar de velden te leiden en om de landbouwgronden te beschermen tegen overstromingsgevaar (dammen, dijken, irrigatiesystemen, waterputten enz.). Bovendien begeleiden wij de watergebruikers bij het opzetten van beheerssystemen voor deze installaties.

Capaciteitsversterking

Wij geven advies aan onze partners en versterken de spelers die betrokken zijn bij het waterbeheer – van de gebruiker-consument tot de overheidsdiensten en de waterberoepen. Het bestuur van de sector, de planning en het beheer van de infrastructuur zijn de voornaamste pijlers van onze steun waarmee we de duurzaamheid van de dienst en het recht op water willen verzekeren

Geïntegreerd beheer

Het Geïntegreerd Beheer van de Watervoorraden (Integrated Water Resources Management, IWRM) is een proces dat de coördinatie van de exploitatie en het beheer van water, gronden en bijbehorende faciliteiten bevordert. Het beoogt het economisch en sociaal welzijn dat eruit voortvloeit op een eerlijke wijze te maximaliseren, zonder daarbij de duurzaamheid van de vitale ecosystemen in gevaar te brengen (Global Water Partnership, 2000).

Om een grotere duurzaamheid van de watervoorraden te bereiken, ondersteunen wij de verschillende actoren en gebruikers om samen te werken via het opstarten van programma’s voor geïntegreerd beheer van de watervoorraden.

Nieuws & evenementen

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Het Tanganyika-meer: een bedreigd ecosysteem

Het Tanganyikameer wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. Ons doel: een duurzame toekomst garanderen voor de regio en haar bewoners.

Lees meer

green bubbles Nieuws

07 juni 2024

Het energielandschap van morgen

De klimaaturgentie dwingt ons om onze economieën te hertekenen. Daarbij staat de energietransitie centraal in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees meer

forest landscape Nieuws

07 juni 2024

Klimaat: hoe kunnen we onze toekomst financieren?

Terwijl klimaatcrises elkaar opvolgen, lijkt de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5 graden dringender dan ooit.

Lees meer

sheeps crossing the road, Niger Nieuws

07 juni 2024

Gezien de instabiliteit van de Sahel is internationale samenwerking essentieel

De Europese en Belgische samenwerking met Afrika, gebaseerd op een logica van solidariteit, moet zich aanpassen aan de nieuwe mondiale geopolitieke situatie.

Lees meer

square in Kyiv, Ukraine Nieuws

07 juni 2024

Oekraïne: nieuw land, nieuwe uitdagingen

In december 2023 gaf de Belgische regering Enabel de opdracht om een programma te lanceren ter ondersteuning van de wederopbouw in Oekraïne.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan