Water & Sanitatie

Toegang tot water en sanitatie is een levensbehoefte en is tegelijk een fundamenteel recht voor de bevolking. Het heeft een invloed op de volksgezondheid, de gendergelijkheid, het milieu en de economische bedrijvigheid.

Wat we doen

Toegang tot drinkwater en sanitatie

In samenwerking met gebruikersverenigingen of met overheidsinstellingen dragen wij bij tot de bouw van infrastructuur om de bevolking beter toegang te verlenen tot drinkwater.

Wij verhogen de productiecapaciteit, breiden het waterdistributiesysteem uit en verbeteren de waterkwaliteit. Bijgevolg moet er minder tijd besteed worden aan het waterhalen. Dat is een taak die meestal toebedeeld is aan vrouwen en meisjes. Wij helpen de lokale bevolking om haar leefomgeving te verbeteren, voornamelijk via sensibiliseringsacties en de installatie van uitrusting (draineren van regenwater, evacueren en behandelen van afvalwater, bouwen van latrines, enz.).

Water en landbouw

Wij voeren ook projecten uit die betrekking hebben op water voor productiedoeleinden. Op die manier willen we de landbouwopbrengst verhogen, de oogsten diversifiëren en ervoor zorgen dat er het hele jaar door gewassen geteeld kunnen worden. Daarvoor bouwen wij infrastructuur om het water op te slaan en naar de velden te leiden en om de landbouwgronden te beschermen tegen overstromingsgevaar (dammen, dijken, irrigatiesystemen, waterputten enz.). Bovendien begeleiden wij de watergebruikers bij het opzetten van beheerssystemen voor deze installaties.

Capaciteitsversterking

Wij geven advies aan onze partners en versterken de spelers die betrokken zijn bij het waterbeheer – van de gebruiker-consument tot de overheidsdiensten en de waterberoepen. Het bestuur van de sector, de planning en het beheer van de infrastructuur zijn de voornaamste pijlers van onze steun waarmee we de duurzaamheid van de dienst en het recht op water willen verzekeren

Geïntegreerd beheer

Het Geïntegreerd Beheer van de Watervoorraden (Integrated Water Resources Management, IWRM) is een proces dat de coördinatie van de exploitatie en het beheer van water, gronden en bijbehorende faciliteiten bevordert. Het beoogt het economisch en sociaal welzijn dat eruit voortvloeit op een eerlijke wijze te maximaliseren, zonder daarbij de duurzaamheid van de vitale ecosystemen in gevaar te brengen (Global Water Partnership, 2000).

Om een grotere duurzaamheid van de watervoorraden te bereiken, ondersteunen wij de verschillende actoren en gebruikers om samen te werken via het opstarten van programma’s voor geïntegreerd beheer van de watervoorraden.

Nieuws & evenementen

Nieuws

15 december 2022

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event. Sociale innovatie als katalysator voor internationale samenwerking. Op ons kantoor in Brussel of online.

Lees meer

Nieuws

25 november 2022

Interview met Adélaïde Kourouma, projectverantwoordelijke Stedelijk Ondernemerschap in Guinee

Interview met Adélaïde Kourouma over stedelijk ondernemerschap in Guinee. Opkomende Guineese ondernemingen helpen groeien

Lees meer

A hospital in Niger. Doctor standing outside the facility, while a woman and man arrive on a motorcycle with their baby. Resources

24 augustus 2022

Sociale gezondheidszorg- Een manier om ongelijkheid te bestrijden

Elk land ter wereld staat voor de uitdaging zijn bevolking te beschermen. Maar hoe zet je sociale bescherming op? Waar te beginnen? Bij Enabel zijn we ervan overtuigd dat toegang tot gezondheidszorg een mensenrecht is, en dat een sterk en duurzaam politiek engagement nodig is om dit te bereiken. Lees meer over onze visie in de brochure die we hierover publiceerden.

Lees meer

Resources

03 november 2016

Digital for Development (D4D): Strategienota voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Deze nota bevat het strategisch beleid inzake ‘Digital for Development’ (D4D – Digitalisering voor Ontwikkeling) voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer

body & rights tutoriel Resources

01 maart 2021

Body & Rights – E-tutorial over seksuele en reproductive gezondheid en rechten

Een inleiding in diverse thema’s zoals veilig moederschap, hiv, soa, gezinsplanning, abortus seksueel geweld, kindhuwelijken, vrouwelijke genitale verminking, en rechten van adolescenten en seksuele minderheden.

Lees meer

Nieuws

16 november 2022

Ben jij het volgende talent dat we zoeken ?

Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent voordat je je kandidaat stelt voor het Juniorprogramma. De sollicitatietermijn is verlengd tot zondag 20 november om middernacht.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)