Mondiale Uitdagingen

Menselijke Mobiliteit

Scroll

In een wereld waar de mogelijkheden voor menselijke ontwikkeling sterk verschillen, is mobiliteit een belangrijke optie voor heel wat mensen om een beter leven op te bouwen. Indien migratie goed wordt beheerd kan het een katalysator zijn voor inclusieve economische en sociale ontwikkeling voor migranten maar ook voor de landen en gemeenschappen waar ze wonen of waar ze vandaan komen.

Wat we doen

Bevorderen en verbeteren van de governance van de menselijke mobiliteit met oog voor ontwikkeling op nationaal, regionaal en lokaal niveau

De ondersteuning van Enabel aan de partnerlanden bestaat uit een breed scala aan acties, waaronder steun voor de ontwikkeling van nationale strategieën en de uitvoering ervan op nationaal en/of lokaal niveau, met inbegrip van beleid om diaspora te betrekken bij de ontwikkeling van hun land van verblijf en hun land van herkomst door middel van kennisoverdracht, remittances, culturele uitwisseling en ondernemersprojecten die bijdragen aan het opbouwen van een gevoel van wereldburgerschap. Enabel ondersteunt de partnerlanden ook bij hun inspanningen om behoeften en tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen door te zorgen voor opleiding in lokale gemeenschappen en het vergemakkelijken van regionale en internationale mobiliteit en tegelijkertijd gender- en inclusiegevoelig zijn.

Verbetering van de bescherming, eerbiediging van de grondrechten en veerkracht van migranten en gastgemeenschappen

We besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van de fundamentele mensenrechten en erkennen dat migranten vaak een verhoogd risico lopen op mensenrechtenschendingen. Wij zetten ons in voor de toegang tot onderwijs en beroepsopleiding, gezondheid, economische participatie, met inbegrip van werkgelegenheid en (zelf)ondernemerschap en alle basisdiensten en rechten (inclusief een wettelijke identiteit) voor migranten en de lokale gemeenschappen waar zij zich vestigen.

Mainstreaming van menselijke mobiliteit in officieel beleid en ontwikkelingsprogramma’s

Enabel integreert menselijke mobiliteit in haar ontwikkelingsprogramma’s om de positieve effecten te maximaliseren en de kosten van migratie op ontwikkeling tot een minimum te beperken. Het agentschap ondersteunt zijn partnerlanden in hun beleid van migratie en menselijke mobiliteit.

Meer informatie over Menselijke Mobiliteit

De wereld staat voor enorme uitdagingen om tegen 2030 de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te realiseren. Enabel wil daartoe bijdragen door zijn ervaring en expertise aan te bieden in een aantal specifieke domeinen: vrede en veiligheid, klimaatverandering en milieu, sociale en economische ongelijkheid, urbanisatie, menselijke mobiliteit, en wereldburgerschap. In het zoeken naar aangepaste oplossingen houden we rekening met de onontkoombare realiteit van de demografische explosie en geloven we rotsvast in de kracht van vrouwen en jongeren.

Deze brochure beschrijft hoe we menselijke mobiliteit in onze projecten integreren.

Download de brochure
A person who migrated to Morocco goes to the reception of the Moroccan labour organisation.

Nieuws & Evenementen

Nieuws

24 maart 2023

Vrouwen centraal in de sociale en solidaire economie

In de provincie Tata in de Marokkaanse regio Souss-Massa maakt de vrouwencoöperatie ‘Tiguisselt’ furore. De coöperatie is een echte springplank voor vrouwenemancipatie en een motor voor groei in de lokale economie.

Lees meer

young people at Station J Nieuws

23 maart 2023

Station J: de blik van jonge Palestijnen verruimen

Enabel sloot een partnerschap met Station J om jonge innovators en potentiële ondernemers en onderneemsters te begeleiden van de ideefase naar investeringen en werkgelegenheid.

Lees meer

Two men look at a small hydro power plant in the Manica province of Mozambique. Nieuws

27 maart 2023

Van water naar energie

De ambitie van de regering van Mozambique is duidelijk: Energia para Todos – Energie voor iedereen. De weg naar dat doel is complex. Lees hoe we hier samen met de overheid van Mozambique aan bouwen.

Lees meer

Nieuws

14 maart 2023

Digitale technologieën tillen het onderwijs in Oeganda naar een hoger niveau

Lees meer

Nieuws

09 maart 2023

Juniorprogramma – Job alert voor jonge talenten met de Europese nationaliteit

Van 9 tot 27 maart 2023 zijn nieuwe vacatures online beschikbaar voor jonge professionals met de Europese nationaliteit. Grijp deze kans om aan de slag te gaan in één ontwikkelingsproject uitgevoerd door Enabel of door een niet-gouvernementele partnerorganisatie.

Lees meer

learning centre in Bani Zeid, Palestine Nieuws

28 februari 2023

Nieuw leven voor erfgoed in Palestina

Op de Westelijke Jordaanoever, in Palestina, renoveerden wij historische gebouwen. Focus op Bani Zeid, een gemeente waar een oud familiehuis een centrum voor kinderen met leerproblemen werd.

Lees meer

two women talking during a training

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)