Mondiale Uitdagingen

Menselijke Mobiliteit

Scroll

In een wereld waar de mogelijkheden voor menselijke ontwikkeling sterk verschillen, is mobiliteit een belangrijke optie voor heel wat mensen om een beter leven op te bouwen. Indien migratie goed wordt beheerd kan het een katalysator zijn voor inclusieve economische en sociale ontwikkeling voor migranten maar ook voor de landen en gemeenschappen waar ze wonen of waar ze vandaan komen.

Wat we doen

Bevorderen en verbeteren van de governance van de menselijke mobiliteit met oog voor ontwikkeling op nationaal, regionaal en lokaal niveau

De ondersteuning van Enabel aan de partnerlanden bestaat uit een breed scala aan acties, waaronder steun voor de ontwikkeling van nationale strategieën en de uitvoering ervan op nationaal en/of lokaal niveau, met inbegrip van beleid om diaspora te betrekken bij de ontwikkeling van hun land van verblijf en hun land van herkomst door middel van kennisoverdracht, remittances, culturele uitwisseling en ondernemersprojecten die bijdragen aan het opbouwen van een gevoel van wereldburgerschap. Enabel ondersteunt de partnerlanden ook bij hun inspanningen om behoeften en tekorten op de arbeidsmarkt op te lossen door te zorgen voor opleiding in lokale gemeenschappen en het vergemakkelijken van regionale en internationale mobiliteit en tegelijkertijd gender- en inclusiegevoelig zijn.

Verbetering van de bescherming, eerbiediging van de grondrechten en veerkracht van migranten en gastgemeenschappen

We besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van de fundamentele mensenrechten en erkennen dat migranten vaak een verhoogd risico lopen op mensenrechtenschendingen. Wij zetten ons in voor de toegang tot onderwijs en beroepsopleiding, gezondheid, economische participatie, met inbegrip van werkgelegenheid en (zelf)ondernemerschap en alle basisdiensten en rechten (inclusief een wettelijke identiteit) voor migranten en de lokale gemeenschappen waar zij zich vestigen.

Mainstreaming van menselijke mobiliteit in officieel beleid en ontwikkelingsprogramma’s

Enabel integreert menselijke mobiliteit in haar ontwikkelingsprogramma’s om de positieve effecten te maximaliseren en de kosten van migratie op ontwikkeling tot een minimum te beperken. Het agentschap ondersteunt zijn partnerlanden in hun beleid van migratie en menselijke mobiliteit.

Meer informatie over Menselijke Mobiliteit

De wereld staat voor enorme uitdagingen om tegen 2030 de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te realiseren. Enabel wil daartoe bijdragen door zijn ervaring en expertise aan te bieden in een aantal specifieke domeinen: vrede en veiligheid, klimaatverandering en milieu, sociale en economische ongelijkheid, urbanisatie, menselijke mobiliteit, en wereldburgerschap. In het zoeken naar aangepaste oplossingen houden we rekening met de onontkoombare realiteit van de demografische explosie en geloven we rotsvast in de kracht van vrouwen en jongeren.

Deze brochure beschrijft hoe we menselijke mobiliteit in onze projecten integreren.

Download de brochure
A person who migrated to Morocco goes to the reception of the Moroccan labour organisation.

Nieuws & Evenementen

Nieuws

15 december 2022

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event. Sociale innovatie als katalysator voor internationale samenwerking. Op ons kantoor in Brussel of online.

Lees meer

Nieuws

25 november 2022

Interview met Adélaïde Kourouma, projectverantwoordelijke Stedelijk Ondernemerschap in Guinee

Interview met Adélaïde Kourouma over stedelijk ondernemerschap in Guinee. Opkomende Guineese ondernemingen helpen groeien

Lees meer

A hospital in Niger. Doctor standing outside the facility, while a woman and man arrive on a motorcycle with their baby. Resources

24 augustus 2022

Sociale gezondheidszorg- Een manier om ongelijkheid te bestrijden

Elk land ter wereld staat voor de uitdaging zijn bevolking te beschermen. Maar hoe zet je sociale bescherming op? Waar te beginnen? Bij Enabel zijn we ervan overtuigd dat toegang tot gezondheidszorg een mensenrecht is, en dat een sterk en duurzaam politiek engagement nodig is om dit te bereiken. Lees meer over onze visie in de brochure die we hierover publiceerden.

Lees meer

Resources

03 november 2016

Digital for Development (D4D): Strategienota voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Deze nota bevat het strategisch beleid inzake ‘Digital for Development’ (D4D – Digitalisering voor Ontwikkeling) voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer

body & rights tutoriel Resources

01 maart 2021

Body & Rights – E-tutorial over seksuele en reproductive gezondheid en rechten

Een inleiding in diverse thema’s zoals veilig moederschap, hiv, soa, gezinsplanning, abortus seksueel geweld, kindhuwelijken, vrouwelijke genitale verminking, en rechten van adolescenten en seksuele minderheden.

Lees meer

Nieuws

16 november 2022

Ben jij het volgende talent dat we zoeken ?

Zorg ervoor dat je goed geïnformeerd bent voordat je je kandidaat stelt voor het Juniorprogramma. De sollicitatietermijn is verlengd tot zondag 20 november om middernacht.

Lees meer

two women talking during a training

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)