Oeganda

outdoor space at the National teachers college

Oeganda en België zijn al 21 jaar partners.
Momenteel ondersteunt Enabel Oeganda bij de uitvoering van enkele prioriteiten van zijn nationale ontwikkelingsplan voor 30 jaar en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Onderwijs

Onderwijs is een prioriteit van het bilaterale samenwerkingsprogramma tussen België en Oeganda. Het slorpt het leeuwendeel van het lopende budget van de landenportefeuille op. De focus in deze sector ligt op lerarenopleiding en technisch onderwijs en beroepsopleiding (TVET – Technical, Vocational Education and Training).

Enabel werkt samen met het ministerie van Onderwijs om de National Teacher Policy en de Skilling Uganda-strategie uit te voeren op centraal en basisniveau. Dit omvat institutionele capaciteitsversterking om geselecteerde onderwijsinstellingen in staat te stellen kwaliteitsonderwijs te leveren.

Boy sits behind a computer at a public library in Uganda.

Gezondheid

De gezondheidsprojecten van Enabel worden uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid. Zij willen vooral de gezondheid van moeder en kind verbeteren. Dat doen ze via resultaatsafhankelijke financiering (RBF – Results-Based Financing) en gerichte infrastructuursteun. RBF is een model waarbij gezondheidsinstellingen worden beloond met stimulansen op basis van hun prestaties op het vlak van kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten.

Er lopen momenteel twee gezondheidsprojecten: ‘Enabling Health in Acholi’ en ‘Leveraging Strategic Health Financing for Universal Health Coverage’, gefinancierd door USAID en België.

Lab technicians work in a hospital in Uganda.

Milieu 

Oeganda herbergt het grootste aantal vluchtelingen in Afrika. Zij komen voornamelijk uit Zuid-Soedan, de Democratische Republiek Congo en Burundi. In het noordwestelijke district Yumbe zijn er meer vluchtelingen dan oorspronkelijke bewoners. Hier bevindt zich het tweede grootste vluchtelingenkamp ter wereld, Bidibidi genaamd. Wanneer meer mensen hetzelfde land delen, heeft dit grote gevolgen voor het milieu. Zowel vluchtelingen als gastgemeenschappen zijn afhankelijk van bomen als primaire energiebron om te koken. Zo worden veel bomen gekapt als brandstof en om houtskool te produceren voor de verkoop.

Met financiering van de Europese Unie ondersteunt Enabel de districten waar vluchtelingen verblijven om milieubeleid, richtsnoeren en instrumenten voor milieubescherming te ontwikkelen.

Two women veterinarians taking care of cattle in Uganda. On man looks at them.

Sociale bescherming 

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie werken 8 van de 10 Oegandezen in de informele sector. De meerderheid van deze mensen, zoals vrouwen en meisjes, zijn al kwetsbaar voor armoede. Uit studies blijkt ook dat in de informele sector de rechten van de werknemers vaak op flagrante wijze geschonden worden. Lage lonen, het ontbreken van ziekteverzekeringen en arbeidscontracten zijn er schering en inslag. Werknemers in de informele sector hebben ook geen mogelijkheden om met hun werkgevers te onderhandelen over de arbeidsomstandigheden.

Als antwoord op deze uitdaging voert Enabel een programma voor sociale bescherming uit. Dat programma wil de toegang tot waardig werk en de bescherming van arbeidsrechten garanderen. Bovendien wil het de tripartiete dialoog tussen werknemers, werkgevers en vakbonden vergemakkelijken.

Three young men working on a

Digitalisering voor ontwikkeling

Samen met het ministerie van Informatie- en Communicatietechnologie en andere partners werken we aan de Digital Uganda Vision. Dit overheidsinitiatief streeft ernaar burgers in staat te stellen hun doelen te bereiken door middel van digitale innovatie, zoals voorzien in het Nationale Ontwikkelingsplan.

De visie benadrukt de elektronische levering van diensten door zowel de openbare als de private sector. Digitalisering is geïntegreerd in alle projecten, maar sommige hebben een specifieke focus op dit onderwerp: Wehubit, AU – EU D4D Hub, en het African European Digital Innovation Bridge Network dragen stuk voor stuk bij tot de Digital Uganda Vision.

A teacher showing a student in Uganda how to search for something on a computer in the computer lab of the school.

Contacteer het Enabel-team in Oeganda

Lower Kololo Terrace, Plot 1B
PO BOX 40131 – Kampala
Tel. + 256 414 230 541 / +256 393 193 183 | representation.uga@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger: Tom Vanneste

Nieuws & evenementen

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Het Tanganyika-meer: een bedreigd ecosysteem

Het Tanganyikameer wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. Ons doel: een duurzame toekomst garanderen voor de regio en haar bewoners.

Lees meer

green bubbles Nieuws

07 juni 2024

Het energielandschap van morgen

De klimaaturgentie dwingt ons om onze economieën te hertekenen. Daarbij staat de energietransitie centraal in de strijd tegen klimaatverandering.

Lees meer

forest landscape Nieuws

07 juni 2024

Klimaat: hoe kunnen we onze toekomst financieren?

Terwijl klimaatcrises elkaar opvolgen, lijkt de noodzaak om de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5 graden dringender dan ooit.

Lees meer

sheeps crossing the road, Niger Nieuws

07 juni 2024

Gezien de instabiliteit van de Sahel is internationale samenwerking essentieel

De Europese en Belgische samenwerking met Afrika, gebaseerd op een logica van solidariteit, moet zich aanpassen aan de nieuwe mondiale geopolitieke situatie.

Lees meer

square in Kyiv, Ukraine Nieuws

07 juni 2024

Oekraïne: nieuw land, nieuwe uitdagingen

In december 2023 gaf de Belgische regering Enabel de opdracht om een programma te lanceren ter ondersteuning van de wederopbouw in Oekraïne.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan