DR Congo

DR Congo is een van de belangrijkste partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. In overeenstemming met de beleidsprioriteiten van het land richten we ons op onderwijs, gezondheid, economische groei en armoedebestrijding.

Landbouw en plattelandsontwikkeling

Bijna 80 % van de Congolezen woont op het platteland en de landbouw is de belangrijkste economische sector. Congo wil het platteland nieuw leven inblazen via de ontwikkeling van moderne productiestructuren en de versterking van de kleine boeren.

Wij ondersteunen deze visie door interventies uit te voeren bij familiale landbouwbedrijven: ten eerste proberen wij de kwantiteit en de kwaliteit van de landbouwproductie te verbeteren, ten tweede ondersteunen wij de activiteiten voor de verwerking, opslag en commercialisering van de productie en ten slotte ondersteunen wij de ontsluiting van de productiezones door plattelandswegen en veerboten te herstellen.

drone view from a village in South Ubang

Onderwijs

Het aanbod van relevante beroepsopleidingen die aangepast zijn aan de noden van de samenleving en de bedrijfswereld blijft een heikel punt in Congo. De Congolese bevolking bestaat namelijk grotendeels uit jongeren, en het land moet hen perspectieven kunnen bieden.

Onze steun in de onderwijssector spitst zich dan ook toe op het technisch onderwijs en de beroepsopleiding. Deze actiegebieden zijn prioritair voor de ontwikkeling van het land, dat dringend nood heeft aan geschoolde werkkrachten. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar gendergelijkheid.

woman smiling while working on a construction site

Gezondheid

Ons gezondheidsprogramma in drie provincies wil de bevolking zowel fysiek als financieel een betere toegang bieden tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Daarom ondersteunen wij naast gezondheidscentra en ziekenhuizen ook het management van het gezondheidssysteem. Een bijzonder aandachtspunt hierbij is de globale aanpak van slachtoffers van seksueel geweld.

Wij ondersteunen ook het ministerie van Volksgezondheid op centraal niveau. Doel is een systeem voor de bevoorrading van kwaliteitsgeneesmiddelen te ontwikkelen, een duurzame en transparante financiering van de sector op te zetten en ervoor te zorgen dat er voldoende competent personeel ter beschikking is.

woman psychiatrist talking to patient

Contacteer Enabel DR Congo

133 Boulevard du 30 Juin
Commune de la Gombe, KINSHASA
T + 243 995 90 40 17 | representation.rdc@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger: Philippe Serge Degernier

Nieuws & evenementen

teams picture signature Nieuws

02 juli 2021

Enabel neemt deel aan multi-stakeholderproject om de Oostelijke Provincie van Rwanda te transformeren door het herstel van bossen en landschappen

Het Green Climate Fund (GCF) en de International Union for Conservation of Nature (IUCN) hebben een financieringsovereenkomst getekend voor het project ‘Transforming Eastern Province through adaptation’ (TREPA). Het GCF draagt 40 miljoen euro bij. Daarbovenop wordt 18 miljoen gemobiliseerd als cofinanciering van de Rwandese regering en andere projectuitvoerende instanties.

Lees meer

beekeeper in tanzania Nieuws

15 september 2021

EU, Enabel en ITC ondersteunen de bijenteelt in Tanzania

Vandaag hebben Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel, en Pamela Coke-Hamilton, uitvoerend directeur van het International Trade Centre (ITC), een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in Brussel voor een Europees project ter ondersteuning van de bijenteelt in zes regio’s in Tanzania.

Lees meer

Nieuws

15 december 2022

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event

Neem deel aan ons #EnablingTheFuture event. Sociale innovatie als katalysator voor internationale samenwerking. Op ons kantoor in Brussel of online.

Lees meer

Nieuws

25 november 2022

Interview met Adélaïde Kourouma, projectverantwoordelijke Stedelijk Ondernemerschap in Guinee

Interview met Adélaïde Kourouma over stedelijk ondernemerschap in Guinee. Opkomende Guineese ondernemingen helpen groeien

Lees meer

A hospital in Niger. Doctor standing outside the facility, while a woman and man arrive on a motorcycle with their baby. Resources

24 augustus 2022

Sociale gezondheidszorg- Een manier om ongelijkheid te bestrijden

Elk land ter wereld staat voor de uitdaging zijn bevolking te beschermen. Maar hoe zet je sociale bescherming op? Waar te beginnen? Bij Enabel zijn we ervan overtuigd dat toegang tot gezondheidszorg een mensenrecht is, en dat een sterk en duurzaam politiek engagement nodig is om dit te bereiken. Lees meer over onze visie in de brochure die we hierover publiceerden.

Lees meer

Resources

03 november 2016

Digital for Development (D4D): Strategienota voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking

Deze nota bevat het strategisch beleid inzake ‘Digital for Development’ (D4D – Digitalisering voor Ontwikkeling) voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)