DR Congo

DR Congo is een van de belangrijkste partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. In overeenstemming met de beleidsprioriteiten van het land richten we ons op onderwijs, gezondheid, economische groei en armoedebestrijding.

Landbouw en plattelandsontwikkeling

Bijna 80 % van de Congolezen woont op het platteland en de landbouw is de belangrijkste economische sector. Congo wil het platteland nieuw leven inblazen via de ontwikkeling van moderne productiestructuren en de versterking van de kleine boeren.

Wij ondersteunen deze visie door interventies uit te voeren bij familiale landbouwbedrijven: ten eerste proberen wij de kwantiteit en de kwaliteit van de landbouwproductie te verbeteren, ten tweede ondersteunen wij de activiteiten voor de verwerking, opslag en commercialisering van de productie en ten slotte ondersteunen wij de ontsluiting van de productiezones door plattelandswegen en veerboten te herstellen.

drone view from a village in South Ubang

Onderwijs

Het aanbod van relevante beroepsopleidingen die aangepast zijn aan de noden van de samenleving en de bedrijfswereld blijft een heikel punt in Congo. De Congolese bevolking bestaat namelijk grotendeels uit jongeren, en het land moet hen perspectieven kunnen bieden.

Onze steun in de onderwijssector spitst zich dan ook toe op het technisch onderwijs en de beroepsopleiding. Deze actiegebieden zijn prioritair voor de ontwikkeling van het land, dat dringend nood heeft aan geschoolde werkkrachten. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar gendergelijkheid.

woman smiling while working on a construction site

Gezondheid

Ons gezondheidsprogramma in drie provincies wil de bevolking zowel fysiek als financieel een betere toegang bieden tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Daarom ondersteunen wij naast gezondheidscentra en ziekenhuizen ook het management van het gezondheidssysteem. Een bijzonder aandachtspunt hierbij is de globale aanpak van slachtoffers van seksueel geweld.

Wij ondersteunen ook het ministerie van Volksgezondheid op centraal niveau. Doel is een systeem voor de bevoorrading van kwaliteitsgeneesmiddelen te ontwikkelen, een duurzame en transparante financiering van de sector op te zetten en ervoor te zorgen dat er voldoende competent personeel ter beschikking is.

woman psychiatrist talking to patient

Contacteer Enabel DR Congo

133 Boulevard du 30 Juin
Commune de la Gombe, KINSHASA
T +243 972 578 605 • +243 995 904 111 | representation.rdc@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger: Krista Verstraelen

Nieuws & evenementen

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan