DR Congo

DR Congo is een van de belangrijkste partners van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. In overeenstemming met de beleidsprioriteiten van het land richten we ons op onderwijs, gezondheid, economische groei en armoedebestrijding.

Landbouw en plattelandsontwikkeling

Bijna 80 % van de Congolezen woont op het platteland en de landbouw is de belangrijkste economische sector. Congo wil het platteland nieuw leven inblazen via de ontwikkeling van moderne productiestructuren en de versterking van de kleine boeren.

Wij ondersteunen deze visie door interventies uit te voeren bij familiale landbouwbedrijven: ten eerste proberen wij de kwantiteit en de kwaliteit van de landbouwproductie te verbeteren, ten tweede ondersteunen wij de activiteiten voor de verwerking, opslag en commercialisering van de productie en ten slotte ondersteunen wij de ontsluiting van de productiezones door plattelandswegen en veerboten te herstellen.

drone view from a village in South Ubang

Onderwijs

Het aanbod van relevante beroepsopleidingen die aangepast zijn aan de noden van de samenleving en de bedrijfswereld blijft een heikel punt in Congo. De Congolese bevolking bestaat namelijk grotendeels uit jongeren, en het land moet hen perspectieven kunnen bieden.

Onze steun in de onderwijssector spitst zich dan ook toe op het technisch onderwijs en de beroepsopleiding. Deze actiegebieden zijn prioritair voor de ontwikkeling van het land, dat dringend nood heeft aan geschoolde werkkrachten. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar gendergelijkheid.

woman smiling while working on a construction site

Gezondheid

Ons gezondheidsprogramma in drie provincies wil de bevolking zowel fysiek als financieel een betere toegang bieden tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Daarom ondersteunen wij naast gezondheidscentra en ziekenhuizen ook het management van het gezondheidssysteem. Een bijzonder aandachtspunt hierbij is de globale aanpak van slachtoffers van seksueel geweld.

Wij ondersteunen ook het ministerie van Volksgezondheid op centraal niveau. Doel is een systeem voor de bevoorrading van kwaliteitsgeneesmiddelen te ontwikkelen, een duurzame en transparante financiering van de sector op te zetten en ervoor te zorgen dat er voldoende competent personeel ter beschikking is.

woman psychiatrist talking to patient

Contacteer Enabel DR Congo

133 Boulevard du 30 Juin
Commune de la Gombe, KINSHASA
T +243 972 578 605 • +243 995 904 111 | representation.rdc@enabel.be
Plaatselijk Vertegenwoordiger: Philippe Serge Degernier

Nieuws & evenementen

Nieuws

14 maart 2023

Digitale technologieën tillen het onderwijs in Oeganda naar een hoger niveau

Lees meer

Nieuws

09 maart 2023

Juniorprogramma – Job alert voor jonge talenten met de Europese nationaliteit

Van 9 tot 23 maart 2023 zijn nieuwe vacatures online beschikbaar voor jonge professionals met de Europese nationaliteit. Grijp deze kans om aan de slag te gaan in één ontwikkelingsproject uitgevoerd door Enabel of door een niet-gouvernementele partnerorganisatie.

Lees meer

learning centre in Bani Zeid, Palestine Nieuws

28 februari 2023

Nieuw leven voor erfgoed in Palestina

Op de Westelijke Jordaanoever, in Palestina, renoveerden wij historische gebouwen. Focus op Bani Zeid, een gemeente waar een oud familiehuis een centrum voor kinderen met leerproblemen werd.

Lees meer

Nieuws

31 januari 2023

Kweken van kleine herkauwers in Mali: het verhaal van Nana Sangaré Dembélé 

In Mali verhoogt het professionaliseren van het vetmesten van kleine herkauwers door vrouwen het gezinsinkomen en de weerbaarheid van familiebedrijven tegen klimaatverandering. Nana Sangaré Dembélé kreeg een technische opleiding en werd zelf trainer.

Lees meer

Two women look into the camera showing their garden in Niger. A girls hides behind a tree. Goats are running around the garden. Nieuws

01 februari 2023

Biogas voor huishoudelijk gebruik, een duurzame energieoplossing getest in Niger

In Niger kookt meer dan 90 % van de bevolking op hout. Dat is heel slecht voor het milieu. Om dat probleem aan te pakken, experimenteert Enabel met de productie van biogas voor huishoudelijk gebruik bij 10 landbouwers-veehoudersgezinnen in de dorpen Nawdéo en Rounto Tanda in de regio Dosso. Lees meer.

Lees meer

palestinian woman sewing fabric Nieuws

23 januari 2023

Enabel bevordert vrouwelijk ondernemerschap in Afrika en het Midden-Oosten

Op initiatief van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid heeft het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel de Awa-prijs in het leven geroepen. Met deze prijs wil België veelbelovende initiatieven van vrouwelijke ondernemers in Afrika en het Midden-Oosten belonen en vrouwelijk leiderschap bevorderen.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

Consent(Vereist)