Onze strategie

close up of hands

Scroll

Onze strategie bepaalt onze ambities en strategische posities – binnen de grenzen van het wettelijk kader van Enabel.

Ons DNA


De nieuwe strategie 2030 van Enabel is gebaseerd op ons DNA en op onze belangrijkste sterktes, die onze legitimiteit in de loop van de tijd hebben gesmeed bij onze verschillende partners. We hebben vier onderscheidende sterktes geïdentificeerd, die centraal staan bij de verwezenlijking van onze missie. Dat zijn: partnerschappen, co-creatie, nabijheid en expertise.

Onze omgeving


Meer mondiale uitdagingen die ons verplichten ons oplossingsaanbod aan te passen.

Meer kwetsbare contexten die een specifieke aanpak vereisen.

 

De bereidheid om te streven naar een meer geïntegreerd ontwikkelingsbeleid en -actie.

 

Financiering onder druk en toegenomen concurrentie waardoor de roep om resultaten, efficiëntie en zichtbaarheid steeds groter wordt.

 

Onze ambities


Gezien de belangrijke veranderingen in onze omgeving en rekening houdend met ons DNA, hebben we allen samen 6 ambities in aanmerking genomen die we tot 2030 willen nastreven. .

Onze oplossingen voor ontwikkeling


 

Focus op innovatie


 

Om een betrouwbare ontwikkelingspartner te blijven in een voortdurend veranderende omgeving, streeft Enabel naar een optimaal evenwicht tussen operationele uitmuntendheid vandaag en het verkennen van nieuwe opportuniteiten in de nabije toekomst en op langere termijn.

Enabel promoot volgende principes van innovatiemanagement:

  • Gebruikersgericht ontwerpen van oplossingen en processen, met een duidelijke focus op het participatieve proces om in te spelen op zeer specifieke lokale behoeften.
  • Belang van het versterken en consolideren van lokale innovatiesystemen.
  • Co-creatie met publieke en private actoren (zowel start-ups als volwassen bedrijven), onderzoeksinstituten, universiteiten en hun spin-offs, en het maatschappelijk middenveld
  • Nadruk op een bredere verspreiding, institutionalisering en consolidatie van innovaties.
  • Samenwerking en leren binnen praktijkgemeenschappen, consortia en netwerken met andere donoren, agentschappen of praktijkbeoefenaars.

 

Enabel besteedt bijzondere aandacht aan ‘frugal’ (spaarzame, sobere) en gebruiksvriendelijke innovaties bestemd voor mensen met beperkte middelen. Enabel past bestaande oplossingen zoveel mogelijk aan op nieuwe gebruiksgevallen.

Enabel’s strategie 2030

Download de samenvatting van de strategie

Hier

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan