Wat we doen

Mondiale uitdagingen aanpakken

Man looking at a river and a bridge that is build nearby in Thsopo, DRC.

Scroll

kids pouring water in a bucket

De klimaatverandering is een van de meest ingrijpende problemen waar de wereld voor staat. De negatieve impact wordt versneld zichtbaar. Bovendien zijn het de landen die het minst bijdragen tot de klimaatverandering, die er wellicht het meest onder zullen lijden. Volgens de opeenvolgende rapporten van de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) is het echt hoogdringend om klimaatactie te ondernemen. Lees meer over de acties die wij steunen.

Klimaatverandering & milieu

In een wereld waar de mogelijkheden voor menselijke ontwikkeling sterk verschillen, is mobiliteit een belangrijke optie voor heel wat mensen om een beter leven op te bouwen. Indien migratie goed wordt beheerd kan het een katalysator zijn voor inclusieve economische en sociale ontwikkeling voor migranten maar ook voor de landen en gemeenschappen waar ze wonen of waar ze vandaan komen.

Menselijke mobiliteit

a woman discussing with a man in a corridor

Kwetsbaarheid, conflicten en geweld hebben een duidelijke impact op armoede. Alleen in fragiele staten neemt de extreme armoede toe. Duurzame ontwikkeling kan niet worden gerealiseerd zonder vrede en veiligheid en omgekeerd lopen vrede en veiligheid gevaar zonder duurzame ontwikkeling. Lees meer over ons werk op dit gebied.

Vrede & veiligheid

shadow of a child on a fishing boat in Mali

Enabel zet in op gelijke toegang tot kwalitatieve basisdiensten en mechanismen voor sociale bescherming, en op duurzame commerciële mogelijkheden en waardig werk. Enabel wil ook discriminerende praktijken en genderstereotypen aanpakken die inclusie in de weg staan. Lees meer over onze acties voor meer sociale en economische gelijkheid.

sociale & economische ongelijkheid

a city view in Palestine

We leven in een steeds verder verstedelijkte wereld. Tegen 2050 zal 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Deze wereldwijde trend omvat zowel de opkomst van megasteden als de verspreiding van kleine en middelgrote steden. Lees meer over onze acties rond verstedelijking.

Verstedelijking

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan