Waardig werk voor een betere sociale bescherming

women selecting coffee grounds

Waardig en volwaardig werk zorgt voor een inkomen en voor sociale en financiële stabiliteit. Een inkomen stelt mensen in staat om zichzelf en hun gezin te onderhouden, waardoor ze minder afhankelijk zijn van sociale bijstand of andere vormen van ondersteuning. Iemand die werkt, is met andere woorden minder kwetsbaar dan iemand die niet werkt.

 

Een waardige job is volgens de Internationale Arbeidsorganisatie “productief werk dat een eerlijk inkomen biedt, zekerheid op de werkplek en sociale bescherming voor gezinnen; betere vooruitzichten voor persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie; vrijheid voor mensen om hun bezorgdheden te uiten, zich te organiseren en deel te nemen aan de beslissingen die hun leven beïnvloeden; en gelijke kansen en behandeling voor alle vrouwen en mannen.”

 

Jobs – Rechten – Bescherming – Dialoog

In zijn projecten werkt Enabel rond vier assen om te komen tot waardig werk voor iedereen.

In de eerste plaats komt het erop aan om jobs te creëren. Enabel focust daarbij op kleine en middelgrote ondernemingen en werkt op de gehele sector (waardeketen) waartoe ze behoren. Via opleiding en omscholing worden jobzoekers klaargemaakt voor de arbeidsmarkt. En we begeleiden de arbeidsbemiddelingsdiensten om efficiënter te werken en beter in te spelen op de behoeften van de arbeidsmarkt.

De rechten van de werknemers zijn een tweede aandachtspunt. Enabel werkt mee aan het regelgevend kader in de partnerlanden en versterkt de betrokken diensten van bijvoorbeeld de arbeidsinspectie.

Een derde pijler van de werking is de sociale bescherming van de (kwetsbare) werknemer. Via sensibilisering en opleiding wordt hen gewezen op het belang en op de voordelen van een ziekteverzekering.

Het bevorderen van de sociale dialoog ten slotte is een vierde belangrijke pijler van onze werking. Het belang van die dialoog onderstrepen, de betrokken partijen erbij betrekken en de omstandigheden creëren waarin die dialoog tot stand kan komen, dat zijn de belangrijkste aspecten van ons werk.

 

Nationale en internationale partners

Enabel werkt samen met een hele reeks partners uit verschillende hoeken, die alle over bijzondere expertise beschikken in de verschillende aspecten van waardig werk en sociale bescherming: internationale organisaties zoals ILO, EAC (Oost-Afrikaanse Gemeenschap), vakbonden en ziekenfondsen, arbeidsbemiddelingsdiensten, universiteiten en onderzoekscentra.

 

Doelgroep: 2 miljoen mensen

Het thematische programma ‘Waardig werk en sociale bescherming’ van de Belgische internationale samenwerking loopt over 5 jaar en bestrijkt drie landen: DR Congo, Rwanda en Oeganda. In ieder land loopt een project dat gericht is op jongeren en vrouwen tussen 16 en 30 jaar.

Samengevat is het de bedoeling om meer dan 2 miljoen mensen te informeren over arbeidsnormen en de rechten van de werknemers, en over sociale bescherming. 60.000 mensen krijgen een betere sociale bescherming en 30.000 mensen zullen hun rechten op het werk versterkt zien. 20.000 jongeren worden begeleid om een volwaardige job te vinden. Hogere lonen, betere werkomstandigheden, betere sociale bescherming, sterkere overheidsdiensten. En dankzij het feit dat er projecten in drie landen lopen, kan er een waardevolle uitwisseling van ervaring plaatsvinden die nog tijdens de uitvoering van de projecten inspirerend kan zijn om moeilijkheden te omzeilen en kansen nog beter te benutten.

In de DR Congo wordt onder meer samengewerkt met de werkgeversvereniging Fédération des Entreprises du Congo (FEC) en de Office National de l’Emploi (ONEM – nationale dienst voor arbeidsvoorziening). De activiteiten in Kinshasa, Kolwezi en Lubumbashi focussen op vrouwen en jongeren, in de landbouw, het huishoudelijk werk, taxidiensten en de informele mijnbouw (kobalt).

In Oeganda, in Rwenzori en Albertine in het westen van het land, ligt de nadruk op landbouw, met koffie en cacao als belangrijke exportproducten. Daarnaast gaat ook bijzondere aandacht naar het toerisme, dat door de coronacrisis met 60% is gekrompen, en de groene economie, stuk voor stuk sectoren met groot groeipotentieel.

In Rwanda ten slotte (Kigali, Rubavu, Karongi, Rusizi, Nyamasheke) is gekozen voor de mijnbouw, de bouw en de handel, sectoren met groeipotentieel maar waar de arbeidsomstandigheden voor verbetering vatbaar zijn (contracten, veiligheid en gezondheid op het werk, eerlijke verloning, werknemersvertegenwoordiging, sociale zekerheid enz.). Onder meer via collectieve arbeidsovereenkomsten worden de relaties tussen werkgevers en werknemers verbeterd.

Meer updates en publicaties

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

women and a man working on a laptop Nieuws

07 juni 2024

Baanbrekende innovatieve ontwikkeling

Enabel is een standvastige innovatiepartner, toegewijd aan het ondersteunen van creatieve ondernemers en moedige intrapreneurs.

Lees meer

Jean van wetter and delphine moralis Nieuws

07 juni 2024

Upcycling International Cooperation

Lees het voorwoord van Jean Van Wetter en Delphine Moralis uit het activiteitenverslag 2023-2024.

Lees meer

Man working in a hospital laboratory Nieuws

07 juni 2024

Moderniseren, opleiden, zorg verlenen

In Burundi houdt Enabel zich al meer dan tien jaar bezig met de gezondheidszorg die tot aanzienlijke verbeteringen heeft geleid : het moderniseren van de medische infrastructuur, het digitaliseren van de gezondheidsdiensten, en het opleiden van het personeel.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Groei? Ja, maar inclusieve groei

Economische groei komt niet altijd iedereen ten goede. Enabel streeft daarom naar “inclusieve groei” die ook vrouwen, jongeren en kwetsbare groepen ten goede komt. Zo doen we dat.

Lees meer

Deux jeunes acteurs sur un tournage Nieuws

07 juni 2024

Creatieve ondernemers

Guinée Créative werd gelanceerd in 2021 en ondersteunt de opkomst van bedrijven die actief zijn in de mode-, design- en audiovisuele sector.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan