#TeamBelgium zet in op vrouwen

woman sitting down, smiling

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart hebben Belgische organisaties voor ontwikkelingssamenwerking – de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking, Enabel en BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden – hun krachten gebundeld. Doel was inspirerende en veerkrachtige vrouwen in de kijker te zetten die van gendergelijkheid hun prioriteit hebben gemaakt.

 

Tijd om een tandje bij te steken

De wereld wordt geconfronteerd met een ongezien aantal sociale, ecologische en geopolitieke crisissen. Daarom is het meer dan ooit belangrijk dat we het cruciale belang van investeren in vrouwen onderstrepen. Investeren in vrouwen om eerlijke en duurzame economieën op te bouwen. Om het milieu en de bedreigde ecosystemen te beschermen. Om vrede te bevorderen en veerkrachtige, toekomstgerichte gemeenschappen op te bouwen.

Maatregelen voor gendergelijkheid zijn echter ondergefinancierd, en dat vormt een groot obstakel om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bewerkstelligen tegen 2030. Het jaarlijks tekort aan investeringen om dit doel te bereiken is alarmerend hoog, namelijk 360 miljard dollar. Investeren in vrouwen betekent investeren in sterkere, meer veerkrachtige en meer welvarende gemeenschappen.
 

Vrouwen aan het woord

In Marokko heeft het PAGIE-project de oprichting en ontwikkeling ondersteund van vrouwencoöperaties die actief zijn in de dadelteelt. Door middel van alfabetiseringscursussen, bewustmakingsworkshops en activiteiten om het concurrentievermogen van de coöperaties te vergroten, hebben vrouwen een sleutelrol verworven in de oasegebieden in het zuidoosten van Marokko.

Latifa Younous is facilitator van het project. Zij deelde haar ervaringen met onze Algemeen directeur Jean Van Wetter. Ze heeft het ook over de positieve veranderingen in de rol van vrouwen die zij in de regio heeft opgemerkt.

 
 
In Kinshasa, in de DR Congo, is Tisya Mukuna een leidende figuur in de koffie-industrie. In 2018 richtte ze haar eigen koffiemerk La Kinoise op. Hoewel het bedrijf het vandaag de dag goed doet, is het niet altijd van een leien dakje gegaan. Ondanks de vele obstakels is Tisya vastbesloten om er alles aan te doen om haar stempel te drukken in een sector waar mannen nog steeds oververtegenwoordigd zijn. Zij maakt van de gelegenheid gebruik om veel vrouwen, waar dan ook, te inspireren om in haar voetsporen te treden.
 
De voorzitster van BIO, Géraldine Georges, gaf het woord aan de koningin van de Kinshasa-koffie zodat ze haar ambities kon laten horen … op niet mis te verstane wijze.

 
Feministische organisaties spelen een cruciale rol in de strijd voor gendergelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Door hen te steunen, versterken we hun vermogen om het beleid te beïnvloeden, middelen te mobiliseren en blijvende verandering te creëren op lokaal en mondiaal niveau.

In Rwanda zet Pro-Femmes/Twese Hamwe zich al meer dan dertig jaar in voor de sociaaleconomische ontplooiing van vrouwen en gendergelijkheid in de Rwandese samenleving. De directeur-generaal van Ontwikkelingssamenwerking, Heidy Rombouts, had een ontmoeting met de adjunct-directeur van Pro-Femmes, Marie Médiatrice Umubyeyi.

 


 
De Vrouwendag zit er weer op en daarmee ook de festiviteiten in het teken van de vrouw – maar er is nog veel werk aan de winkel. We moeten de prestaties van vrouwen blijven in de verf zetten en tegelijkertijd werken aan patriarchale structuren om die ingeroeste patronen samen te veranderen. Dit is een oproep om ons samen in te zetten om vrouwenrechten te verdedigen, stereotypen te doorbreken en een toekomst te stimuleren waarin elke vrouw en elk meisje haar volledige potentieel kan benutten.

Meer updates en publicaties

Nieuws

16 juli 2024

The European Union needs to stay engaged in fragile contexts

The European Union has a special responsibility for its neighbouring continents and should play a leading role in international cooperation.

Lees meer

kid jumping on a stage Nieuws

08 juni 2024

Investeren in de toekomst : activiteitenverslag 2023 – 2024

Lees waarom we de internationale samenwerking moeten upcyclen. Waarom Enabel niet alleen een Belgisch, maar ook een Europees en Afrikaans agentschap is. Over de start van activiteiten in een nieuw land: Oekraïne. Over de start van nieuwe activiteiten in de sector van de groene waterstof.

Lees meer

Deux jeunes acteurs sur un tournage Nieuws

07 juni 2024

Creatieve ondernemers

Guinée Créative werd gelanceerd in 2021 en ondersteunt de opkomst van bedrijven die actief zijn in de mode-, design- en audiovisuele sector.

Lees meer

sheeps crossing the road, Niger Nieuws

07 juni 2024

Gezien de instabiliteit van de Sahel is internationale samenwerking essentieel

De Europese en Belgische samenwerking met Afrika, gebaseerd op een logica van solidariteit, moet zich aanpassen aan de nieuwe mondiale geopolitieke situatie.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

KinEmploi, een springplank voor jongeren in Kinshasa

Een project om jongeren en vrouwen te ondersteunen bij het vinden van duurzame, kwaliteitsvolle jobs in Kinshasa? Zoek niet verder.

Lees meer

Nieuws

07 juni 2024

Het Tanganyika-meer: een bedreigd ecosysteem

Het Tanganyikameer wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. Ons doel: een duurzame toekomst garanderen voor de regio en haar bewoners.

Lees meer

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan