Bekendmaking informatie contractanten van overheidsopdrachten, publiek-publieke samenwerkingsovereenkomsten en subsidies

construction men standing by photovoltaic panels

Scroll

In het kader van zijn Transparantiebeleid verbindt Enabel zich ertoe om jaarlijks de volgende informatie bekend te maken over overheidsopdrachten, publiek-publieke samenwerkingsovereenkomsten en subsidies van meer dan 15.000 euro:

 

  • het project;
  • het voorwerp van de overheidsopdracht / publieke-publieke overeenkomst / subsidie (titel);
  •  het type contract (overheidsopdracht / publiek-publieke overeenkomst / subsidie);
  • het bedrag van de overheidsopdracht / publiek-publieke overeenkomst / subsidie;
  • de datum van het contract;
  • de naam en het adres van de contractant of de begunstigde van de subsidie.

 

Wie geïnteresseerd is, kan het document hier als Excel downloaden en kan ook een link vinden naar de publicatie van gegevens volgens de IATI-standaard.

Bij de bekendmaking van deze informatie worden de eisen van vertrouwelijkheid en in het bijzonder de bescherming van persoonsgegevens in acht genomen.

De gegevens worden niet bekendgemaakt indien een dergelijke bekendmaking de door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie beschermde rechten en vrijheden zou kunnen aantasten of de commerciële belangen van de contractanten of begunstigden van subsidies zou kunnen schaden.

Een dergelijk afzien van bekendmaking kan door Enabel van geval tot geval worden overwogen en besloten.

 

 

 

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan