Juniorprogramma

Werf een Junior Expert aan

two women interaa

Elke niet-gouvernementele organisatie die erkend is
door
de Belgische overheid kan een aanvraag indienen
om zich aan te sluiten bij het Juniorprogramma.
Alle door Enabel uitgevoerde projecten komen ook in
aanmerking voor ondersteuning door een Junior Expert.

Onze partners

Momenteel zijn er 28 NGO’s aangesloten bij het Juniorprogramma.  NGO-Federatie & Acodev zijn ook partners. De projecten, die door Enabel in de 14 partner-landen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking worden uitgevoerd, worden niet vergeten. Zij kunnen ook
een aanvraag indienen voor een positie als Junior Expert binnen hun respectieve teams.

Heeft jouw niet-gouvernementele organisatie (NGO) belangstelling om partner van het Juniorprogramma te worden?  Dat is heel eenvoudig!

Dien een aanvraag tot aansluiting in om een beroep te kunnen doen op de expertise van een Junior Expert in jouw project.  Jouw aansluiting moet gevalideerd zijn alvorens jouw organisatie een aanvraag voor een Junior Expert positie kan indienen.

 

Jouw NGO aansluiten

Elke niet-gouvernementele organisatie (NGO) die als officiële partner van het Juniorprogramma is erkend, kan een beroep doen op de diensten van een Junior Expert (JE) voor haar project.

Om partner te worden dient de NGO aan de volgende aansluitingscriteria te voldoen:

 1. Een NGO zijn die opgericht is door de Belgische overheid overeenkomstig artikel 26 van de wet van 19 maart 2013 op de Ontwikkelingssamenwerking;
 2. Een of meerdere projecten beheren in tenminste één van de 14 partnerlanden van de Belgische gouvernementele samenwerking waar Junior Experten zullen uitgezonden worden. De partnerlanden zijn  Benin, Burundi, Burkina Faso, DR Congo, Guinee, Mali, Marokko, Mozambique, Niger, Palestina, Oeganda, Rwanda, Senegal en Tanzania. Let op: het Juniorprogramma mag momenteel om veiligheidsredenen geen Europese Junior Experten uitzenden naar Burkina Faso, Mali en Niger;
 3. Ervoor zorgen dat het project betrekking heeft op de sectorale en thematische concentratiesectoren als bedoeld in de artikelen 11 en 19 van de wet op de ontwikkelingssamenwerking;
 4. Expat- of nationaal personeel met een arbeidsovereenkomst in een van de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking hebben. Het Juniorprogramma eist dat de persoon die de supervisor (N+1) wordt van de Junior Expert, een arbeidsovereenkomst met de NGO heeft;
 5. Zich zonder voorbehoud houden aan de juridische documenten: de twee overeenkomsten (een overeenkomst tussen Enabel en de NGO en een driepartijenovereenkomst tussen Enabel, de NGO en de Junior Expert)  evenals de twee door Enabel voorgestelde richtlijnen (Junior Expert + supervisor) die op verzoek verkrijgbaar zijn.

Indien de aanvragende organisatie aan alle bovenstaande criteria voldoet, stuurt de NGO een e-mail ter attentie van mevrouw Katrien GIELIS, Manager van het Juniorprogramma (juniorprogramme@enabel.be) waarin zij haar aanvraag motiveert.

De aanvraag zal vervolgens door een overlegcomité bestaande uit vertegenwoordigers van Enabel, het Juniorprogramma, DGD en de Belgische NGO-federaties (Acodev, ngo-federatie en Fiabel) worden geanalyseerd ter goedkeuring.

 

Wat is er nieuw en hoe krijg je een Junior Expert in jouw project?

Enkel de partnerorganisatie (= NGO die reeds is aangesloten bij het Juniorprogramma of alle door Enabel uitgevoerde projecten) kan een aanvraag indienen voor de expertise van een Junior Expert in haar project.

Voor de periode 2023-2027 wordt het Juniorprogramma inclusiever met de openstelling voor twee nieuwe doelgroepen: jonge nationale talenten en jongeren die een technische of beroepsopleiding hebben gevolgd.

Onze partners zullen voortaan 3 types Junior Experten (JE) kunnen ontvangen, afhankelijk van hun behoeften:

  • Een Junior Expert met de Europese nationaliteit met een professionele bachelor diploma of een academisch masterdiploma;
  • Een nationale Junior Expert die in één van de 14 partnerlanden woont. Het gaat om een arbeidsovereenkomst binnen het partnerland (zonder expatriëring). Er moet rekening worden gehouden met de nationaliteit van het land waar de vacature wordt opengesteld. Een vacature in Benin wordt bijvoorbeeld ingevuld door een Beninees.Dit is het belangrijkste verschil met de Europese Junior Experten. Weet dat :
   1. Gedurende het hele programma er 6 aanwervingsprocedures zullen plaatsvinden;
   2. De “ervaringseis” criteria niet méér dan 6 maanden mag bedragen, aangezien het de bedoeling is jong talent aan te werven;
   3. De duur van het contract minimaal één jaar en maximaal 2 jaar mag zijn voor het klassiek traject;
   4. “Duo’s” zullen worden aangemoedigd. Deze nieuwigheid vertaalt zich in de wil om (indien mogelijk) duo’s te hebben tussen een Europese Junior en een nationale Junior. Het doel is te streven naar het delen van vaardigheden, de wederzijdse verrijking tussen de twee jonge talenten. Een proeffase vond in Rwanda en Palestina plaats (twee duo’s per land). Oeganda zal het volgende partnerland zijn;
   5. Om veiligheidsredenen mogen wij in Mali, Burkina Faso en Niger geen jonge Europese experten uitsturen. In dit geval kunnen de projecten jonge nationale experten ontvangen zonder een duo te moeten vormen;
   6. Het Juniorprogramma is bewust van andere beperkingen, zoals b.v onvoldoende werk voor 2 jonge talenten in sommige projecten. Duo’s worden waar mogelijk aangemoedigd, maar zijn niet verplicht. Het idee is dat het werken in duo’s geleidelijk kan worden opengesteld en dat projecten in de verschillende landen gebruik kunnen maken van nationale Junior Experten. De bedoeling is om tegen het einde van het programma (in 2027) 50% nationale en 50% Europese JE te hebben aangeworven.
  • Een Junior Expert uit het technische en beroepsonderwijs.
   Houd hier rekening mee :

   1. Het traject is specifieker en er zijn enkele juridische aanpassingen nodig. De twee belangrijkste wijzigingen betreffen het niveau van het diploma en de duur van het arbeidscontract;
   2. Het niveau van het diploma en de duur van het arbeidscontract worden door het partnerland zelf bepaald. Wij stellen trajecten korter dan één jaar voor omdat wij voorzien dat het moeilijker zal zijn om dit soort technische profielen zoals monteur, elektricien, slager, … aan te trekken voor een langere periode. Als jouw project ze voor een langere periode (tot twee jaar maximum) wil inschakelen, is dit nog steeds mogelijk;
   3. We streven ernaar om, voor de totale looptijd van het programma, 5 JE uit het technische en beroepsonderwijs aan te trekken. Het volume zou groter kunnen zijn, afhankelijk van de resultaten van de proefprojecten;
   4. Het is belangrijk te weten dat de functies voor Junior Experten uit het technische en beroepsonderwijs kunnen opengezet worden voor zowel nationale als Europese Junior Experten, en eveneens in duo’s.

Tijdens de looptijd van het programma zullen in totaal 110 Junior Experten uitgestuurd worden. Met andere woorden, het volume is voortaan beperkt tot 25-30 aanstellingen per jaar (d.w.z. 2 oproepen van ongeveer 15 vacatures).

Hou er rekening mee dat het vertrek van de gerekruteerde Junior Expert.en in het beste geval 7 à 8 maanden na de aanvraag zal plaatsvinden.

Een aanvraag betekent niet automatisch een invulling: de indiening van een aanvraag voor een Junior Expert garandeert niet dat het Juniorprogramma ook effectief een JE zal kunnen toewijzen om de volgende twee redenen:

 1. Het Juniorprogramma ontvangt heel veel aanvragen. Ons programma kan echter niet ingaan op al deze aanvragen. De voorkeur gaat uit naar de meest kwalitatieve functies. Een niet-geselecteerde aanvraag kan, mits herwerking op basis van de feedback, opnieuw ingediend worden bij een volgende oproep;
 2. Het is mogelijk dat er geen succesvolle kandidaat overblijft op het einde van de selectieprocedure. Als dit het geval is, zal de functie 6 maanden later, een tweede keer gepubliceerd worden (tijdens de volgende publicatie van Junior Experten posities), als de voorwaarden het toelaten.

 

Kalender voor het indienen van aanvragen voor posities

De oproepperiode voor Junior Expert posities wordt twee keer per jaar opengesteld. Dit kan in januari en mei en de oproep staat ongeveer één maand open.

Onze partners kunnen een aanvraag indienen om een expert te ontvangen in hun respectievelijke teams.

 

Lees aandachtig de veelgestelde vragen voordat u begint met het schrijven van één aanvraag voor een Europese Junior Expert. Ze staan vol met nuttige informatie en advies (voordelen, kosten, verantwoordelijkheden, aanvraagprocedure en analyse van de aanvragen). Binnenkort volgt een versie over de Nationale Junior Experten.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van onze activiteiten en internationale ontwikkelingstrends belicht vanuit Belgisch perspectief.

Newsletter NL

"*" geeft vereiste velden aan